Adresa:

 • Bulevardul Petrolului nr.8A

Telefon:

 • 0244 570061

Sef serviuciu:

 • Facalet Romeo

Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost Ploiesti, cod serviciu social 8790 CR-PFA-II este înfiinţat şi administrat de Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, furnizor de servicii sociale acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 001468/23.07.2014.
Scopul serviciului social „Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost Ploiesti” este de a furniza servicii de gazduire temporară pe timp de noapte, asociate cu acordarea unor servicii de consiliere si reinserție socială a persoanelor fără adăpost din municipiul Ploiesti, în concordanță cu nevoile individuale identificate în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

PROGRAMUL DE FURNIZARE A SERVICIILOR SOCIALE:

 • Luni – Duminica
 • 20:00 – 8:00

Accesul in centru si programul de functionare al acestuia va fi urmatorul:
1) Intre orele 20,00-22,00 primirea beneficiarilor, inregistrarea acestora intr-un registru special pe baza actelor de identitate/stare civila sau a declaratiilor acestora, precum si parcurgerea procedurii de deparazitare si de igiena personala obligatorie.

 • 22:00 – stingerea;
 • 6:30 – desteptarea;
 • 6:30 – 7:00 – timp pentru igiena personală.
 • 7:00 – 8:00 – curatenie in incinta camerelor de dormit si a punctelor sanitare la care participa fiecare beneficiar;
 • 8:00 – pentru noii beneficiari asistentul social va stabili programarea orelor pentru consiliere sociala.

Intrarea si iesirea din centru între orele 22,00 si 8,00 este strict interzisă.

In perioada sezonului rece, se vor desfasura activitati suplimentare (consiliere, autogospodarire etc.) in intervalul orar 8,00 – 11,00, iar accesul in centru se va face incepand cu ora 18,00.
Beneficiarii:

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost Ploiesti sunt persoane lipsite, temporar sau definitiv, de posibilitatea asigurării unei locuinţe, care, din punct de vedere medical sunt apte de a sta în colectivitate, nu necesită supraveghere medicală permanentă sau ajutor pentru realizarea nevoilor fiziologice curente (hrănire, deplasare, igienă personală).

Acte necesare pentru admiterea in centru: :

 • act de identitate;
 • in cazul persoanelor fara acte de identitate, identificarea se realizeaza de catre organele de politie;
 • dovezi venit: adeverinta salariat, cupon somaj, cupon pensie etc.;
 • acte medicale unde este cazul.

Conditii pentru acordarea serviciilor:

 • beneficiarul trebuie sa fie apt din punct de vedere medical pentru a sta în colectivitate şi nu necesită supraveghere medicală permanenta si/sau ajutor pentru realizarea nevoilor fiziologice curente;
 • persoanele aflate sub influenta bauturilor alcoolice si/sau a substantelor halucinogene nu pot beneficia de serviciile oferite în cadrul centrului;
 • persoanele diagnosticate cu afectiuni psihice nu pot beneficia de serviciile oferite în cadrul Centrului, cazurile fiind redirectionate catre Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti – sectia Psihiatrie ;
 • persoanele care nu au domiciliul/resedinta în municipiul Ploiesti au dreptul sa beneficieze de serviciile centrului social de urgenta, 7 zile calendaristice consecutive ;
 • persoanele care au domiciliul/resedinta în municipiul Ploiesti au dreptul sa beneficieze de serviciile centrului pentru o perioada de 60 zile consecutive; în cazuri exceptionale, directorul general al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti poate aproba prelungirea acestui termen ;
 • acordarea serviciilor din cadrul centrului se realizează în baza unui contract de furnizare servicii, încheiat între Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti şi beneficiar în care se stipulează serviciile acordate, drepturile şi obligaţiile părţilor.

Pentru mai multe informatii accesati: