Comunicat

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești continuă campania inițiată în 2015, respectiv:

“Suntem alături de voi!
Vă putem informa!
Vă putem ajuta!”

prin care informăm în special copiii cu privire la drepturile acestora, principiile ce stau la baza respectării și garantării drepturilor copiilor, serviciile existente la nivel local, etc.

În acest sens, în data de 19.04.2019, ora 9.00, la sediul Administrației Serviciilor Comunitare Ploiești vor fi prezenti elevii clasei a-V-a ai Scolii Gimnaziale ’’Ienachiță Văcărescu’’ Ploiești – structură a Școlii Gimnaziale ’’Prof. Nicolae Simache’’ Ploiești.
Invitați speciali:
– reprezentanti Municipiul Ploiesti : primar, viceprimari
– reprezentant Prefectura Judetului Prahova
– reprezentant Politia Municipiului Ploiesti
– avocat Popescu Catalin

Imagini prezentare:

 

AJUTOARE INCALZIRE

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, informează cetățenii Municipiului Ploiesti că, începând cu data de 18.09.2018, va derula activitatea de distribuire a formularelor de cerere si declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței, aferent sezonului rece 2018 – 2019, astfel:
1. Către administratorii asociațiilor de proprietari/locatari, pentru persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, la:
• sediul Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare, Piata Eroilor nr.1A,
• Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova, cu sediul in Ploiești Str. General Vasile Milea nr.1. bl.A7, parter.
2. Personal, către cetățenii care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, lemne sau energie electrică, la :
• sediul Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare, Piata Eroilor nr. 1A;
• Asociatia Judeteana a Pensionarilor, str. Vasile Lupu, nr. 26.
• la Centrele de informare pentru cetateni si recreere pentru pensionari:
 Str. Mihai Bravu, nr.214, bl. 24B, parter;
 Str. Infratirii, nr.5A, bl.67 bis;
 Str.Magurii, nr.2;
 Cartier 9 Mai – fosta Statie Hidrofor;
 Str. Catinei, nr.17A.

Depunerea formularelor pentru acordarea ajutoarelor, se va face începând cu data de 02.10.2018 la Sediul Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare, Piata Eroilor nr.1A, astfel:
Marti 8³° - 16³º
Miercuri 8³° - 16³º
Joi 8³º - 18³°
Vineri 8³º - 14º°
Informaţii suplimentare privind condițiile de acordare ale acestui sprijin financiar, se pot obține de la sediul Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare, Piata Eroilor nr.1A, de pe site-ul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, sau la numarul de telefon 0749160761.

 

INFORMARE

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, aduce la cunostinta publica faptul că, incepand cu data de 04.09.2018, programul de lucru cu publicul, la sediul din Piata Eroilor nr.1A, va fi:

Luni

08.30 - 12.00

Marti

12.00 - 16.30

Miercuri

08.30 - 12.00

Joi

12.00 - 18.30

Vineri

08.30 - 12.00

Pentru a evita orice neintelegere privind programul de lucru cu publicul va rugam sa vizualizati programul de lucru afisat pe pagina de internet a serviciului solicitat.
 

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC) cu sediul în Ploieşti, P-ta Eroilor Nr.1A, prelucrează datele personale ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice care i se adresează cu solicitări în baza reglementărilor legale aplicabile în domeniul specific de activitate.
Scopul prelucrării este cel de soluţionare a solicitărilor înregistrate la ASSC Ploiești, precum şi îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale.
Este obligatorie furnizarea datelor de identificare şi de corespondenţă reale, exacte şi complete ale petiţionarului în vederea soluţionării adecvate a solicitărilor şi a transmiterii răspunsurilor. Nefurnizarea datelor de identificare (în special, nume, prenume şi adresa de domiciliu/reşedinţă) conduce la clasarea solicitării ca anonimă.
În cazul în care petenţii nu doresc ca anumite date personale să fie dezvăluite în cadrul demersurilor efectuate pentru soluţionarea solicitărilor, au posibilitatea de a-şi exercita dreptul de opoziţie, în condiţiile prevăzute de art. 21 din REGULAMENTUL nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Datele personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru rezolvarea solicitărilor înregistrate la ASSC Ploiești şi de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale de autoritate publică locală, precum şi a soluţionării acţiunilor de către instanţele de judecată competente, dacă este cazul, după care vor fi arhivate potrivit legislaţiei aplicabile.
Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către ASSC Ploiești pot să îşi exercite drepturile de acces la date, de rectificare, ştergere, restricţionare, în conformitate cu dispoziţiile art. 15-19 din REGULAMENTUL nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Responsabil cu protectia datelor
Faur Constantin Stefan
e-mail: stefan.faur@asscploiesti.ro

 

INFORMARE

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, aduce la cunoștința publică faptul că începând cu data de 12.02.2018, datele de contact vor fi:

Telefon

0244 511 137

0244 527 191

0244 527 193

0244 527 194

Fax

0244 527 192

E-mail

office@asscploiesti.ro

Notă: Contul de mail asscploiesti@yahoo.com va fi închis începând cu data de 01.03.2018

 

Comunicare

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, aduce la cunostinta publica faptul ca incepand cu data de 01.10.2016 isi desfasoara activitatea in Ploiesti, Piata Eroilor, nr. 1A ( fostul sediu Petrom). Ca atare, organizarea serviciilor se prezinta astfel: - Intrarea ( vis-à-vis de Catedrala ‘’ Sf. Ioan Botezatorul’’) - Parter : Registratura ,; Serviciul Protectia Copilului si Familiei; Serviciul Prestatii Sociale, Serviciul Protectia Persoanelor Aflate in Dificultate, Programe Sociale, Relatii cu ONG-uri. - Intrarea (dinspre Camera de comert si Industrie Prahova)- Parter : Serviciul Juridic, Autoritate Tutelara ;Serviciul Resurse Umane;Serviciul Locuinte Sociale.
 

Anunt actualizare dosare locuinte sociale

Primaria Municipiului Ploiesti, prin Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, aduce la cunostinta tuturor cetatenilor care figureaza in evidentele Serviciului Locuinte Sociale cu dosare in vederea obtinerii unei locuinte sociale ca acestea trebuie actualizate pana la data de 09.12.2016, potrivit prevederilor Legii nr. 114 / 1996, republicata si actualizata, Legea privind locuintele. Pana la aceasta data se pot inregistra dosarele noi care vor fi inscrise in lista cu ordinea de prioritate privind locuintele sociale valabila pentru anul 2017. Documentele vor fi depuse la sediul Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti - Serviciul Locuinte Sociale, cu sediul in Ploiesti, str. Piata Eroilor, nr. 1A.
 

Informare

Incepand cu data de 16.06.2014 va informam ca au intrat in vigoare dispozitiile Legii nr.18/2014 de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.

Astfel, la stabilirea veniturilor care se iau in considerare in vederea determinarii cuantumuluiajutorului social, a alocatiei pentru sustinerea familiei si a ajutorului pentru incalzirea locuintei, nu se vor mai lua in calcul veniturile realizate din activitati necalificate cu caracter ocazional realizate de zilieri.

 

Informare privind acordarea stimulentului educational (tichete gradinita)

Urmare intrării în vigoare a Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate, se instituie stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale în valoare de 50 lei lunar.
Citeste mai mult

 
 

Audiente Director

DIRECTOR GENERAL

 • Dinu Ion Dan
Contact:
 • Adresa: Str. Piata Eroilor Nr.1A
 • Tel.: 0244/527191, interior 131
 • Fax: 0244/527192
 • E-mail: office@asscploiesti.ro
Program de audiente:
 • Luni: 8-10

DIRECTOR ADJUNCT

 • Elena Iordache
Contact:
 • Adresa: Str. Piata Eroilor Nr.1A
 • Tel.: 0244/527191, interior 118
 • Fax: 0244/527192
 • E-mail: office@asscploiesti.ro
Program de audiente:
 • Luni: 8-10