program de lucru cu publicul

Pe toata durata starii de alerta, se mentine comunicarea cu cetatenii in sistem electronic, telefonic sau posta.


Prestații Sociale

Miercuri: 10.00 - 12.00

E-mail: sps@asscploiesti.ro


Resurse Umane

-Asistenti personali-

Miercuri: 09.00 - 12.00

E-mail: sru@asscploiesti.ro


Registratura

Marti: 09.00 - 14.00

Joi: 09.00 - 13.00

E-mail: office@asscploiesti.ro


Protectia Copilului si Familiei

Joi: 11.00 - 14.00

E-mail: spcf@asscploiesti.ro


Juridic, Autoritate Tutelara

Marti: 09.00 - 12.00

Joi: 09.00 - 11.00

E-mail: juridic@asscploiesti.ro

E-mail: att@asscploiesti.ro


Protectia Persoanelor

aflate in Dificultate

Marti: 09.00 - 12.00

E-mail: ppd@asscploiesti.ro


Locuinte Sociale

Marti: 12.00 - 14.00

Joi: 10.00 - 12.00

E-mail: sls@asscploiesti.ro


Casierie

Marti: 12.00 - 14.00


Pe durata starii de alerta se suspenda efectuarea anchetelor psihosociale/sociale cu deplasare la domiciliul cetatenilor.

 

Comunicat de presa

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, informează cetățenii Municipiului Ploiești, solicitanți ai ajutorului pentru încălzirea locuinței cu ENERGIE ELECTRICĂ sau GAZE NATURALE, care au optat pentru schimbarea furnizorului și alegerea unui alt furnizor de pe piața concurențială, că pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței, atât de la bugetul local, cât și de la bugetul de stat, cu respectarea următoarelor condiții:

Citeste mai mult
 

Comunicat de presa

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, informează cetățenii Municipiului Ploiesti că, începând cu data de 07.10.2020, va derula activitatea de distribuire a formularelor de cerere si declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței, aferent sezonului rece 2020 – 2021,

Citeste mai mult
 

Comunicat de presa

ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI aduce la cunoștința părinților copiilor cei mai defavorizati din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial din municipiul Ploiesti că, începând cu data de 03.09.2020, ora 8:30, la Serviciul ajutoare incalzire, programe si incluziune sociala din Ploiesti, str. Valeni, nr.32 se primesc cererile pentru obținerea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional.

Citeste mai mult

Descarcati cererea aici
 

Comunicat de presa

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare informează cetățenii aflați în categoria persoanelor defavorizate cu domiciliul în Ploiești cu privire la distribuirea gratuită a unui număr de 50 de măști de protecție pentru fiecare persoană, aferent unei perioade de două luni.

Citeste mai mult

 

In atentia asistentilor personali:

A INCEPUT DISTRIBUIREA VOUCHERELOR DE VACANTA AFERENTE ANULUI 2020, IN SEDIUL INSTITUTIEI, LA PARTER INTRAREA PRINCIPALA!

PROGRAM:

MARTI INTRE ORELE 9.00 - 12.00 SI JOI INTRE ORELE 9.00-12.00
 

COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, informează cetățenii cu domicilul în Ploiești, că în perioada 06.07.2020 - 31.07.2020, va proceda la distribuirea ajutoarelor europene ce constau în pachete cu produse alimentare și pachete cu produse de igienă.

Citeste mai mult

 

PROGRAM CALL-CENTER

 

INFORMARE

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR PERSONALI!


Vă informăm că, începând cu data de 03.02.2020, pe site-ul institutiei este disponibilă pagină dedicată pentru Asistenții Personali. Pagina dedicată Asistenților Personali poate fi accesată din meniul Servicii (partea stangă a ecranului, primul serviciu de sus în jos) sau Apasă aici

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, informează cetățenii cu domiciliul în Ploiești – beneficiari finali de ajutoare europene finanțat din Fondul de ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane, în conformitate cu dispozițiile H.G. nr.784/2018, pentru stabilirea unor masuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, că va proceda, în perioada 03-12.02.2020, la distribuirea ajutoarelor care constau în cutii cu produse de igienă, pe listele de suplimentare.

Citeste mai mult

 

Informare

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, informează cetățenii Municipiului Ploiesti că, începând cu data de 24.09.2018, va derula activitatea de distribuire a formularelor de cerere si declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței, aferent sezonului rece 2019 – 2020, astfel:

Citeste mai mult

 

PROIECT „VIAŢĂ FĂRĂ VIOLENŢĂ!”-

Administratia Servicilor Sociale Comunitare Ploiesti va participa la proiectul „VIAŢĂ FĂRĂ VIOLENŢĂ!” organizat de Asociaţia „Compassion & Care”. Activitățile se vor desfășura la sediul Şcolii Gimnaziale „Anton Pann” din Ploiesti, în perioada 25 Mai - 15 Iunie 2019.

Citeste mai mult
 

CAMPANIA “Suntem alături de voi! Vă putem informa! Vă putem ajuta!”

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești continuă campania inițiată în 2015, respectiv:

“Suntem alături de voi!
Vă putem informa!
Vă putem ajuta!”

prin care informăm în special copiii cu privire la drepturile acestora, principiile ce stau la baza respectării și garantării drepturilor copiilor, serviciile existente la nivel local, etc.

Citeste mai mult

 

DATE DE CONTACT

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, aduce la cunoștința publică faptul că începând cu data de 12.02.2018, datele de contact vor fi:

Telefon

0244 511 137

0244 527 191

0244 527 193

0244 527 194

Fax

0244 527 192

E-mail

office@asscploiesti.ro

Notă: Contul de mail asscploiesti@yahoo.com va fi închis începând cu data de 01.03.2018

 

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC) cu sediul în Ploieşti, P-ta Eroilor Nr.1A, prelucrează datele personale ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice care i se adresează cu solicitări în baza reglementărilor legale aplicabile în domeniul specific de activitate.
Scopul prelucrării este cel de soluţionare a solicitărilor înregistrate la ASSC Ploiești, precum şi îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale.
Este obligatorie furnizarea datelor de identificare şi de corespondenţă reale, exacte şi complete ale petiţionarului în vederea soluţionării adecvate a solicitărilor şi a transmiterii răspunsurilor. Nefurnizarea datelor de identificare (în special, nume, prenume şi adresa de domiciliu/reşedinţă) conduce la clasarea solicitării ca anonimă.
În cazul în care petenţii nu doresc ca anumite date personale să fie dezvăluite în cadrul demersurilor efectuate pentru soluţionarea solicitărilor, au posibilitatea de a-şi exercita dreptul de opoziţie, în condiţiile prevăzute de art. 21 din REGULAMENTUL nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Datele personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru rezolvarea solicitărilor înregistrate la ASSC Ploiești şi de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale de autoritate publică locală, precum şi a soluţionării acţiunilor de către instanţele de judecată competente, dacă este cazul, după care vor fi arhivate potrivit legislaţiei aplicabile.
Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către ASSC Ploiești pot să îşi exercite drepturile de acces la date, de rectificare, ştergere, restricţionare, în conformitate cu dispoziţiile art. 15-19 din REGULAMENTUL nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Responsabil cu protectia datelor
Faur Constantin Stefan
e-mail: stefan.faur@asscploiesti.ro

 

ACORDARE AJUTOARE INCALZIRE SEZON 2018-2019

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, informează cetățenii Municipiului Ploiesti că, începând cu data de 18.09.2018, va derula activitatea de distribuire a formularelor de cerere si declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței, aferent sezonului rece 2018 – 2019, astfel:

Citeste mai mult

 

Comunicare

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, aduce la cunostinta publica faptul ca incepand cu data de 01.10.2016 isi desfasoara activitatea in Ploiesti, Piata Eroilor, nr. 1A ( fostul sediu Petrom). Ca atare, organizarea serviciilor se prezinta astfel: - Intrarea ( vis-à-vis de Catedrala ‘’ Sf. Ioan Botezatorul’’) - Parter : Registratura ,; Serviciul Protectia Copilului si Familiei; Serviciul Prestatii Sociale, Serviciul Protectia Persoanelor Aflate in Dificultate, Programe Sociale, Relatii cu ONG-uri. - Intrarea (dinspre Camera de comert si Industrie Prahova)- Parter : Serviciul Juridic, Autoritate Tutelara ;Serviciul Resurse Umane;Serviciul Locuinte Sociale.
 

Anunt actualizare dosare locuinte sociale

Primaria Municipiului Ploiesti, prin Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, aduce la cunostinta tuturor cetatenilor care figureaza in evidentele Serviciului Locuinte Sociale cu dosare in vederea obtinerii unei locuinte sociale ca acestea trebuie actualizate pana la data de 09.12.2016, potrivit prevederilor Legii nr. 114 / 1996, republicata si actualizata, Legea privind locuintele. Pana la aceasta data se pot inregistra dosarele noi care vor fi inscrise in lista cu ordinea de prioritate privind locuintele sociale valabila pentru anul 2017. Documentele vor fi depuse la sediul Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti - Serviciul Locuinte Sociale, cu sediul in Ploiesti, str. Piata Eroilor, nr. 1A.
 

Informare

Incepand cu data de 16.06.2014 va informam ca au intrat in vigoare dispozitiile Legii nr.18/2014 de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.

Astfel, la stabilirea veniturilor care se iau in considerare in vederea determinarii cuantumuluiajutorului social, a alocatiei pentru sustinerea familiei si a ajutorului pentru incalzirea locuintei, nu se vor mai lua in calcul veniturile realizate din activitati necalificate cu caracter ocazional realizate de zilieri.

 

Informare privind acordarea stimulentului educational (tichete gradinita)

Urmare intrării în vigoare a Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate, se instituie stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale în valoare de 50 lei lunar.
Citeste mai mult

 
 

Audiente Director

Contact:
  • Adresa: Piata Eroilor Nr.1A
  • Tel.: 0244 527 191
  • Fax: 0244 527 192
  • E-mail: office@asscploiesti.ro
Program de audiente:
  • Luni: 8-10

DIRECTOR GENERAL

  • Dinu Ion Dan

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

  • Elena Iordache