COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria Municipiului Ploiești informează cetățenii cu domiciliul în Ploiești – beneficiari finali de ajutoare europene finanțat din Fondul de ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane, în conformitate cu dispozițiile H.G. nr.784/2018, pentru stabilirea unor masuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, că, în perioada 13 - 27.01.2020, va proceda la distribuirea ajutoarelor care constau în cutii cu produse de igienă.
Fiecare beneficiar final primește o cutie care va conține următoarele produse:
- Periță de dinți ambalată fiecare individual – 5 buc;
- Pastă de dinți 75ml – 4 buc;
- Săpun lichid 500ml – 1 buc.;
- Șampon copii 800ml – 1 buc;
- Șampon adulți 500ml – 1 buc;
- Detergent pudră/granule pentru rufe colorate 900gr – 1 buc;
- Detergent pudră/granule pentru rufe albe 1800gr. – 1 buc.
Cutiile cu ajutoarele se vor ridica în baza actului de identitate(în original) si a invitației primite, de la Cantina Socială a Municipiului Ploiești, str.Mihai Bravu nr.231, după următorul program : luni-joi între orele 08.30-16.00 și vineri între orele 08.30-14.00.
Beneficiarii finali vor primi invitații care vor cuprinde informații cu privire la: data, intervalul orar, locația, precum și documentele în baza cărora vor fi distribuite ajutoarele.

Categorii de beneficiari finali:


- persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.416/2001;
- familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010;
- persoanele aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchete sociale și care se află în situații de vulnerabilitate.

 

MODIFICARE PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, aduce la cunostinta publica faptul că, incepand cu data de 19.11.2019, programul de lucru cu publicul, la sediul din Piata Eroilor nr.1A, va fi:

Luni

08.30 - 12.30

Marti

12.00 - 16.30

Miercuri

08.30 - 12.30

Joi

12.00 - 18.30

Vineri

08.30 - 12.30

Pentru a evita orice neintelegere privind programul de lucru cu publicul va rugam sa vizualizati programul de lucru afisat pe pagina de internet a serviciului solicitat.
 

INFORMARE

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR PERSONALI!


Vă informăm că este obligatoriu să depuneți pontajul lunar în prima zi lucrătoare din luna în curs pentru luna anterioară lucrată (sau în ultima zi lucrătoare din luna respectivă), având în vedere că se fac demersuri pentru plata salariului în prima parte a fiecărei luni. Tot în aceeași perioadă se depun și concediile medicale, unde este cazul.
De asemenea, pontajul aferent lunii noiembrie 2019 trebuie adus în perioada 27-29.11.2019, iar cel aferent lunii decembrie 2019 în zilele de 23, 24 și 27.12.2019.

Angajatii care nu au efectuat concediul de odihna aferent anului 2019 sunt rugati sa depuna cereri, in acest sens, la Registratura institutiei, pana la sfarsitul lunii noiembrie anul curent, avand in vedere ca pentru perioada respectiva se face plata indemnizatiei catre persoana cu handicap grav aferenta anului in curs.

 

Informare

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, informează cetățenii Municipiului Ploiesti că, începând cu data de 24.09.2018, va derula activitatea de distribuire a formularelor de cerere si declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței, aferent sezonului rece 2019 – 2020, astfel:

Citeste mai mult

 

Informare

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, informează cetățenii că, începând cu data de 01.08.2019 activitățile Serviciului Ajutoare Încălzire, Programe și Incluziune Socială, precum și a Compartimentului Mediatori Sanitari se vor desfășura în imobilul situat pe Strada Văleni, nr. 32, în spatele Sediului S.G.U.

 

In atentia asistentilor personali

Voucherele de vacanta acordate asistentilor personali se vor ridica de la Serviciul Resurse Umane, etajul 5. Prezentarea documentului de identitate (C.I., B.I., etc.) este necesara pentru a intra in posesia acestor vouchere.

 

CAMPANIE CATAGRAFIERE

SERVICIUL AJUTOARE INCALZIRE, PROGRAME SI INCLUZIUNE SOCIALA


Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, informează cetățenii Municipiului Ploiesti că, începând cu data de 25.06.2019, va derula activitatea de identificare a problemelor comunitatii si catagrafierea cetatenilor romani apartinand minoritatii rrome, in cartierele Mimiu, Rafov, Bereasca, Radu de la Afumati, Pictor Rosenthal, cartier zona Vest „Dalas”, Str. Vaii, str. Vintileanca, prin:


Sesiuni de informare - Modalitati de acordare a serviciilor si a beneficiilor sociale pentru diferite categorii de persoane: varstnici, persoane cu handicap, persoane vulnerabile, persoanele de etnie rroma.


Campanie de informare privind un stil de viata sanatos - Aceasta campanie consta in consilierea si distribuirea de pliante ce contin informatii despre reguli de igiena, alimentatie sanatoasa si conformare la tratamente medicale recomandate de specialist.


Distribuire de pliante cu privire la cursurile gratuite de calificare profesionala, acreditate, pentru tinerii din mediile dezavantajate, in colaborare cu Scoala de meserii Concordia.


Catagrafierea cetatenilor romani apartinand minoritatii rrome – implementarea unor chestionare in vederea catagrafierii grupurilor vulnerabile din comunitate, catagrafierii gravidelor si lehuzelor, realizandu-se cultivarea increderii reciproce intre autoritatile publice locale si comunitatea din care face parte.

 

PROIECT „VIAŢĂ FĂRĂ VIOLENŢĂ!”-

Administratia Servicilor Sociale Comunitare Ploiesti va participa la proiectul „VIAŢĂ FĂRĂ VIOLENŢĂ!” organizat de Asociaţia „Compassion & Care”. Activitățile se vor desfășura la sediul Şcolii Gimnaziale „Anton Pann” din Ploiesti, în perioada 25 Mai - 15 Iunie 2019.

Citeste mai mult
 

CAMPANIA “Suntem alături de voi! Vă putem informa! Vă putem ajuta!”

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești continuă campania inițiată în 2015, respectiv:

“Suntem alături de voi!
Vă putem informa!
Vă putem ajuta!”

prin care informăm în special copiii cu privire la drepturile acestora, principiile ce stau la baza respectării și garantării drepturilor copiilor, serviciile existente la nivel local, etc.

Citeste mai mult

 

MODIFICARE PROGRAM DE LUCRU

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, aduce la cunostinta publica faptul că, incepand cu data de 04.09.2018, programul de lucru cu publicul, la sediul din Piata Eroilor nr.1A, va fi:

Luni

08.30 - 12.00

Marti

12.00 - 16.30

Miercuri

08.30 - 12.00

Joi

12.00 - 18.30

Vineri

08.30 - 12.00

Pentru a evita orice neintelegere privind programul de lucru cu publicul va rugam sa vizualizati programul de lucru afisat pe pagina de internet a serviciului solicitat.
 

DATE DE CONTACT

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, aduce la cunoștința publică faptul că începând cu data de 12.02.2018, datele de contact vor fi:

Telefon

0244 511 137

0244 527 191

0244 527 193

0244 527 194

Fax

0244 527 192

E-mail

office@asscploiesti.ro

Notă: Contul de mail asscploiesti@yahoo.com va fi închis începând cu data de 01.03.2018

 

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC) cu sediul în Ploieşti, P-ta Eroilor Nr.1A, prelucrează datele personale ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice care i se adresează cu solicitări în baza reglementărilor legale aplicabile în domeniul specific de activitate.
Scopul prelucrării este cel de soluţionare a solicitărilor înregistrate la ASSC Ploiești, precum şi îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale.
Este obligatorie furnizarea datelor de identificare şi de corespondenţă reale, exacte şi complete ale petiţionarului în vederea soluţionării adecvate a solicitărilor şi a transmiterii răspunsurilor. Nefurnizarea datelor de identificare (în special, nume, prenume şi adresa de domiciliu/reşedinţă) conduce la clasarea solicitării ca anonimă.
În cazul în care petenţii nu doresc ca anumite date personale să fie dezvăluite în cadrul demersurilor efectuate pentru soluţionarea solicitărilor, au posibilitatea de a-şi exercita dreptul de opoziţie, în condiţiile prevăzute de art. 21 din REGULAMENTUL nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Datele personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru rezolvarea solicitărilor înregistrate la ASSC Ploiești şi de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale de autoritate publică locală, precum şi a soluţionării acţiunilor de către instanţele de judecată competente, dacă este cazul, după care vor fi arhivate potrivit legislaţiei aplicabile.
Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către ASSC Ploiești pot să îşi exercite drepturile de acces la date, de rectificare, ştergere, restricţionare, în conformitate cu dispoziţiile art. 15-19 din REGULAMENTUL nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Responsabil cu protectia datelor
Faur Constantin Stefan
e-mail: stefan.faur@asscploiesti.ro

 

ACORDARE AJUTOARE INCALZIRE SEZON 2018-2019

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, informează cetățenii Municipiului Ploiesti că, începând cu data de 18.09.2018, va derula activitatea de distribuire a formularelor de cerere si declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței, aferent sezonului rece 2018 – 2019, astfel:

Citeste mai mult

 

Comunicare

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, aduce la cunostinta publica faptul ca incepand cu data de 01.10.2016 isi desfasoara activitatea in Ploiesti, Piata Eroilor, nr. 1A ( fostul sediu Petrom). Ca atare, organizarea serviciilor se prezinta astfel: - Intrarea ( vis-à-vis de Catedrala ‘’ Sf. Ioan Botezatorul’’) - Parter : Registratura ,; Serviciul Protectia Copilului si Familiei; Serviciul Prestatii Sociale, Serviciul Protectia Persoanelor Aflate in Dificultate, Programe Sociale, Relatii cu ONG-uri. - Intrarea (dinspre Camera de comert si Industrie Prahova)- Parter : Serviciul Juridic, Autoritate Tutelara ;Serviciul Resurse Umane;Serviciul Locuinte Sociale.
 

Anunt actualizare dosare locuinte sociale

Primaria Municipiului Ploiesti, prin Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, aduce la cunostinta tuturor cetatenilor care figureaza in evidentele Serviciului Locuinte Sociale cu dosare in vederea obtinerii unei locuinte sociale ca acestea trebuie actualizate pana la data de 09.12.2016, potrivit prevederilor Legii nr. 114 / 1996, republicata si actualizata, Legea privind locuintele. Pana la aceasta data se pot inregistra dosarele noi care vor fi inscrise in lista cu ordinea de prioritate privind locuintele sociale valabila pentru anul 2017. Documentele vor fi depuse la sediul Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti - Serviciul Locuinte Sociale, cu sediul in Ploiesti, str. Piata Eroilor, nr. 1A.
 

Informare

Incepand cu data de 16.06.2014 va informam ca au intrat in vigoare dispozitiile Legii nr.18/2014 de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.

Astfel, la stabilirea veniturilor care se iau in considerare in vederea determinarii cuantumuluiajutorului social, a alocatiei pentru sustinerea familiei si a ajutorului pentru incalzirea locuintei, nu se vor mai lua in calcul veniturile realizate din activitati necalificate cu caracter ocazional realizate de zilieri.

 

Informare privind acordarea stimulentului educational (tichete gradinita)

Urmare intrării în vigoare a Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate, se instituie stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale în valoare de 50 lei lunar.
Citeste mai mult

 
 

Audiente Director

Contact:
  • Adresa: Piata Eroilor Nr.1A
  • Tel.: 0244 527 191
  • Fax: 0244 527 192
  • E-mail: office@asscploiesti.ro
Program de audiente:
  • Luni: 8-10

DIRECTOR GENERAL

  • Dinu Ion Dan

DIRECTOR ADJUNCT

  • Elena Iordache