Date de contact

 • Adresa: Piata Eroilor Nr.1A, Ploiesti
 • Telefon fix: 0244 527 191  interior 111
 • Telefon: 0743 331 483
 • Fax: 0244 527 192
 • E-mail: sps@asscploiesti.ro

Programul de lucru cu publicul (pe perioada stării de alertă)

 • Luni: 13:00 – 15:00
 • Miercuri: 09:00 – 11:00
 • Joi: 09:00 – 11:00

Programul de lucru cu publicul

 • Luni: 08:30 – 12:30
 • Marti: 12:00 – 16:30
 • Miercuri: 08:30 – 12:30
 • Joi: 12:00 – 18:30
 • Vineri: 08:30 – 12:30

Personalul de serviciu

 • Boscornea Elena – Sef serviciu
 • Dinu Mihaela – Consilier
 • Dinu Nicolae – Consilier
 • Dițu Doina – Consilier
 • Georgescu Constanța Luminița – Consilier
 • Herea Florentina – Referent
 • Iordache Marian – Consilier
 • Manea Irinel Manuela – Consilier
 • Mihai Nicoleta Luminița – Consilier
 • Mîndreanu Andreea – Consilier
 • Neacșu Claudia – Consilier
 • Oancea Liliana Marinela – Consilier
 • Popa Camelia – Referent
 • Popa Cristina – Consilier

Acte și documente necesare pentru întocmirea dosarelor

 


Notă: Pentru fiecare dosar în parte se va completa Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (descarcă acord)

 


A. ALOCAȚIE  DE  STAT

 • Cerere (descarcă cerere);
 • Acte de identitate părinți (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificat de naștere copil (original și copie);
 • Adeverința de elev (dacă este cazul);
 • Negație -în situația în care copilul sau părintele/părinții – sunt născuți în una din țările membre UE – (dacă e cazul – formularul E 411 tradus). Sunt acceptate doar negațiile care confirmă că nu se încadrează la alocație, nu și cele în care se menționează că nu au solicitat!;
 • Declarație notarială (în cazul copiilor mai mari de 6 luni) – cu mențiunea că “ nu au depus dosar de alocație nici în țară nici în străinatate (se menționează țara), și nu au avut copilul (nume + CNP) internat într-o instituție de ocrotire socială, de la naștere și până în prezent ” (dacă este cazul);
 • Sentința de divort, sentința de încredințare minor sau plasament, dacă este cazul (original și copie);
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.
 • Alte documente (dacă este cazul).

B. ALOCAȚIE PENTRU MINORII CU HANDICAP

 

 • Cerere (descarcă cerere);
 • Acte de indentitate părinți (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificat de naștere minor (original și copie);
 • Certificat de handicap (original și copie);
 • Hotărâre ce însoțește certificatul de handicap (original și copie);
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.
 • Alte acte necesare întocmirii dosarului de alocație dublă.

C. AJUTOR SOCIAL

 

 • Cerere (descarcă cerere);
 • Declarație privind luarea la cunoștință (descarcă declarație);
 • Acordul privind eliberarea unei dovezi de venit din programul ANAF-Patrimven (descarcă formular);
 • Acte de identitate pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificate de naștere pentru toți membrii familiei (original și copie);
 • Declarație de impunere privind venitul agricol (numai pentru persoanele născute în altă localitate);
 • Certificat fiscal privind impozitele și taxele locale (pentru toți membrii familiei peste 18 ani);
 • Declarație notarială – din care să rezulte că nu realizează venituri;
 • Dovada privind spațiul locativ din care să rezulte situația juridică a imobilului (de stat, proprietate, chirie);
 • Adeverința de la asociația de proprietari din care să rezulte numărul și numele persoanelor trecute la intreținere;
 • Sentința de încredințare minori și stabilirea pensiei alimentare (copie și original) – actualizată;
 • Dispoziție de încredințare a minorilor din care să rezulte calitatea de tutore (dacă este cazul);
 • ADEVERINȚA AGENȚIA JUDETEANĂ PENTRU OCUPARE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ din care să rezulte că este în căutarea unui loc de muncă, pentru persoanele apte de muncă (inclusiv copii peste 16 ani care nu frecventează școala);
 • Adeverință de salariat din care să rezulte venitul realizat de persoanele încadrate în muncă;
 • Adeverința de elev sau student pentru bursă (specificat; socială, profesională,…;
 • Adeverința privind alocația de stat/susținere cu nume și CNP copii;
 • Cupon mandat plată ajutor de șomaj sau adeverință de șomer;
 • Cupon mandat plată pensie sau adeverință de pensionar;
 • Adeverință emisă de primaria de domiciliu din care să rezulte că nu a depus dosar de ajutor social  (dacă este cazul );
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.
 • Alte documente (dacă este cazul).

D. ALOCAȚIE DE SUSȚINERE (conform Legii nr.277/2010)

 

 • Cerere (descarcă cererea);
 • Declarație privind luarea la cunoștință (descarcă declarație);
 • Acte de identitate pentru toți membrii familiei peste 14 ani (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificate de naștere pentru toți membrii familiei (original și copie);
 • Certificat de deces al părintelui decedat (original și copie);
 • Hotărâre judecătorească pentru încredințare copil/copii (original și copie);
 • Hotărâre plasament (original și copie);
 • Livret de familie, completat la zi (original și copie);
 • Adeverință de salariat cu venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii pentru ambii părinți/părintele susținător de familie;
 • Certificat de atestare fiscală pentru persoanele fizice eliberat de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești pentru ambii părinți/părintele susținător de familie;
 • Dovada contribuției celuilalt părinte la creșterea copilului în cazul copiilor încredințați unuia dintre părinți prin hotărâre judecătorească
 • Adeverința de elev care să menționeze dacă elevul primește sau nu bursă, precum și tipul acesteia (de studii, socială, bani de liceu, etc.)
 • Cupon alocație de stat / cupon îndemnizație de handicap / cupon pensie / cupon pensie de urmaș / cupon îndemnizație creștere copil / cupon ajutor șomaj / cupon ajutor social / cupon îndemnizație plasament, etc. sau extras de cont care să evidențieze plata prestației sociale în cont;
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.
 • Alte documente (dacă este cazul).

E. INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL (conform O.U.G. nr.111/2010)

 

 • Cerere (descarcă cerere);
 • Acte de identitate părinți (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificat de naștere copil (original și copie) – în cazul gemenilor se prezință certificatele de naștere ale ambilor copii;
 • Certificatele de naștere ale celorlalți copii (original și copie) – unde este cazul;
 • Anexa II completată la angajator – original (descarcă anexa);
 • Decizia de suspendare a contractului individual de muncă – emisă de angajator;
 • Ancheta socială pentru părinții necăsătoriți – Serviciul Autoritate Tutelară;
 • Declarație pe propria răspundere a titularului (descarcă declarație);
 • Declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte (descarcă declarație);
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.
 • Alte documente (dacă este cazul).
 • Notă: Toate documentele eliberate de angajator care sunt în copie trebuie să poarte mențiunea CONFORM CU ORIGINALUL.

Pentru informatii suplimentare în ceea ce privește întocmirea dosarului de îndemnizație creștere copil puteți suna de luni până joi între orele 8.30-16.00 și vineri 8.30-14.00.


F. STIMULENT DE INSERȚIE (conform O.U.G. nr.111/2010)

 

 • Cerere (descarcă cerere);
 • Acte de identitate părinți (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificat de naștere copil (original și copie) – în cazul gemenilor se prezință certificatele de naștere ale ambilor copii;
 • Certificatele de naștere ale celorlalți copii (original și copie) – unde este cazul;
 • Anexa II completată la angajator – original (descarcă anexa);
 • Ancheta socială pentru părinții necăsătoriți – Serviciul Autoritate Tutelară;
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.
 • Alte documente (dacă este cazul).
 • Notă: Toate documentele eliberate de angajator care sunt în copie trebuie să poarte mențiunea CONFORM CU ORIGINALUL.

G. STIMULENT DE INSERȚIE DIN ÎNDEMNIZAȚIE (conform O.U.G/ nr.111/2010)

 

 • Cerere (descarcă cerere);
 • Acte de identitate părinți (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificat de naștere copil (original și copie) – în cazul gemenilor se prezință certificatele de naștere ale ambilor copii;
 • Certificatele de naștere ale celorlalți copii (original și copie) – unde este cazul;
 • Dovada reluării activități (dacă titularul reia activitatea la un alt loc de muncă decît cel avut în momentul suspendării contractului individual de muncă, trebuie să prezinte dovada reluării activității la locul de muncă anterior, precum și dovada încetării activității la respectivul loc de muncă);
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.
 • Alte documente (dacă este cazul).
 • Notă: Toate documentele eliberate de angajator care sunt în copie trebuie să poarte mențiunea CONFORM CU ORIGINALUL.

H. SUPLIMENTUL PENTRU COPIII NĂSCUȚI ÎN TIMPUL ÎNDEMNIZAȚIEI (conform O.U.G. nr.111/2010)

 

 • Cerere (descarcă cerere);
 • Acte de identitate părinți (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificat de naștere copil (original și copie) – în cazul gemenilor se prezință certificatele de naștere ale ambilor copii;
 • Certificatele de naștere ale celorlalți copii (original și copie) – unde este cazul;
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.
 • Alte documente (dacă este cazul).

I. INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL pentru celălalt părinte (conform art.11 din O.U.G. nr.111/2010)

 

 • Cerere (descarcă cerere);
 • Acte de identitate părinți (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificat de naștere copil (original și copie) – în cazul gemenilor se prezință certificatele de naștere ale ambilor copii;
 • Certificatele de naștere ale celorlalți copii (original și copie) – unde este cazul;
 • Anexa II completată la angajator – original (descarcă anexa);
 • Decizia de suspendare a contractului individual de muncă emisă de angajator;
 • Declarație pe propria răspundere a titularului (descarcă declaratie);
 • Decizia de reluare a activității celuilalt părinte care a beneficiat de îndemnizație creștere copil;
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.

J. ÎNDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL CU HANDICAP (conform O.U.G. nr.111/2010)

 

 • Cerere (descarcă cerere );
 • Acte de identitate părinți (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificat de naștere copil (original și copie);
 • Decizie privind prelungirea suspendării contractului de muncă eliberată de către angajator;
 • Hotărâre și certificat de încadrare în grad de handicap a copilului (original și copie);
 • În cazul în care copilul este încadrat în grad de handicap grav e necesară o adeverință din care să reiasă dacă beneficiază de însoțitor sau de îndemnizație pentru handicap grav;
 • Declarație pe propria răspundere a titularului (descarcă declarație);
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.
 • Alte documente (dacă este cazul).

K. SPRIJIN LUNAR PENTRU CREȘTEREA COPILULUI (conform O.U.G. nr.111/2010)

 


K.1.  Părinte cu handicap și copil cu handicap

 

  • Cerere (descarcă cerere;
  • Acte de identitate părinți (original și copie);
  • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
  • Certificat de naștere copil (original și copie) – în cazul gemenilor se prezință certificatele de naștere ale ambilor copii;
  • Hotărâre și certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat a părintelui (original și copie);
  • Adeverința D.G.A.S.P.C.;
  • Hotărâre și certificat de încadrare în grad de handicap a copilului (original și copie);
  • În cazul în care copilul este încadrat în grad de handicap grav e necesară o adeverință din care să reiasă dacă beneficiază de însoțitor sau de îndemnizație pentru handicap grav;
  • Adeverință de salariat din care să rezulte venitul realizat de persoanele încadrate în muncă;
  • Declarație notarială – din care să rezulte că nu realizează alte venituri;
  • Adeverință de la Administrația Financiară (pentru ambii părinți);
  • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
  • Dosar cu șină.
  • Alte documente (dacă este cazul).

K.2. Părinte sănătos și copil cu handicap

  • Cerere (descarcă cerere);
  • Acte de identitate părinți (original și copie);
  • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
  • Certificat de naștere copil (original și copie) – în cazul gemenilor se prezință certificatele de naștere ale ambilor copii;
  • Hotărâre și certificat de încadrare în grad de handicap a copilului (original și copie);
  • În cazul în care copilul este încadrat în grad de handicap grav e necesară o adeverință din care să reiasă dacă beneficiază de însoțitor sau de îndemnizație pentru handicap grav;
  • Adeverință de salariat din care să rezulte venitul realizat de persoanele încadrate în muncă;
  • Declarație notarială – din care să rezulte că nu realizează alte venituri;
  • Adeverință de la Administrația Financiară (pentru ambii părinți);
  • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
  • Dosar cu șină.
  • Alte documente (dacă este cazul).

K.3. Părinte cu handicap și copil sănătos

 • Cerere (descarcă cerere);
 • Acte de identitate părinți (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificat de naștere copil (original și copie) – în cazul gemenilor se prezință certificatele de naștere ale ambilor copii;
 • Hotărâre și certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat a părintelui (original și copie);
 • Adeverința D.G.A.S.P.C.;
 • În cazul în care părintele este încadrat în grad de handicap grav e necesară o adeverință din care să reiasă dacă beneficiază de însoțitor sau de îndemnizație pentru handicap grav;
 • Adeverință de salariat din care să rezulte venitul realizat de persoanele încadrate în muncă;
 • Declarație notarială – din care să rezulte că nu realizează alte venituri;
 • Adeverință de la Administrația Financiară (pentru ambii părinți);
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.
 • Alte documente (dacă este cazul).

L. STIMULENTUL EDUCAȚIONAL (TICHETE SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ)

 

 • Cerere/declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional (descarcă cerere);
 • Acte de identitate pentru toți membrii de familie cu vârsta peste 14 ani (original și copie);
 • Certificatul de căsătorie al parintilor (original și copie);
 • Certificate de naștere pentru toti membrii de familie (original si copie);
 • Livretul de familie, actualizat la zi (original și copie);
 • Hotărâre de plasament (original și copie);
 • Adeverință de salariat, cu venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii;
 • Dovada contribuției celuilalt părinte la creșterea copilului, în cazul copiilor încredințați prin hotărâre judecătorescă;
 • Adeverință de prezență emisă de gradiniță;
 • Cupon mandat de plată pensie / îndemnizație creștere copil / indemnizație plasament, etc.;
 • Dosar cu șină.
 • Alte documente (dacă este cazul).

L. AJUTOR FINANCIAR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONĂ