Date de contact

 • Adresa: Piata Eroilor Nr.1A, Ploiesti
 • Telefon: 0244 527 191 interior 110, 117
 • Fax: 0244 527 192
 • E-mail: sls@asscploiesti.ro

Programul de lucru cu publicul (pe perioada stării de alertă)

 • Marți: 12:00 – 14:00
 • Joi: 10:00 – 14:00

Programul de lucru cu publicul

 • Luni: 8:30-12:30
 • Marti: 12:00-16:30
 • Miercuri: 8:30-12:30
 • Joi: 12:00-18:30
 • Vineri: 8:30-12:30

Personalul de serviciu

Personalul Serviciului locuinte sociale implementeaza prevederile Legii nr. 114 / 1996, republicata si actualizata – Legea locuintei si Hotararii Guvernului nr. 1275 / 2000, privind normele metodologice pentru punerea in aplicare a Legii locuintei, astfel:

 • consiliaza publicul in ceea ce priveste legislatia referitoare la locuintele sociale, cat si in ceea ce priveste pe chiriasii proveniti din imobilele revendicate si restituite fostilor proprietari.
 • primeste si inregistreaza dosarele de locuinte sociale si dosarele de locuinte apartinand chiriasilor imobilelor care au facut obiectul legilor proprietatii (cererea de depunere a dosarului sau reactualizarea dosarului vechi este anexata).
 • efectueaza anchete sociale cu privire la aplicarea legislatiei specifice.
 • completeaza baza de date referitoare la dosarele pentru locuintele sociale si dosarele chiriasilor evacuati din imobilele care au facut obiectul legilor proprietatii.
 • intocmeste corespondenta specifica si raspunde in scris sesizarilor privind situatia chiriasilor din imobilele de locuinte sociale.
 • intocmeste proiecte de hotarari si rapoarte de specialitate pe care le supune atentiei Comisiei nr. 5 a Consiliului Local Ploiesti si le inainteaza spre aprobare Consiliului Local Ploiesti.
 • intocmeste repartitiile pentru locuintele sociale ca urmare a hotararii Consiliului Local.
 • intocmeste si urmareste contractele de inchiriere / acte aditionale pentru locuintele sociale.
 • alcatuieste anual pe baza documentelor justificative lista cu ordinea de prioritate privind locuintele sociale, precum si listele privind repartizarea locuintelor chiriasilor proveniti din imobilele care au facut obiectul legilor proprietatii si o prezinta spre analiza Comisiei Speciale constituita la nivelul Consiliului Local.
 • tine evidenta chiriasilor din imobilele cu destinatia de locuinta sociala si a chiriilor practicate asupra acestor spatii si o comunica lunar Serviciului Financiar – Contabilitate.
 • intocmeste somatii prin care chiriasii rau-platnici sunt instiintati sa achite debitele la plata chiriei si / sau intretinerii.
 • intocmeste referate in vederea emiterii dispozitiilor de evacuare pe cale administrativa, conform Hotararii Consiliului Local nr. 106 / 2013 privind evacuarea pe cale administrativa a persoanelor ce ocupa in mod abuziv spatiile cu destinatie de locuinta apartinand domeniului  public si privat al municipiului Ploiesti.
 • sesizeaza prin adresa consilierul juridic al institutiei in vederea chemarii in judecata pentru rezilierea contractului de inchiriere si evacuarii chiriasilor care n-au respectat prevederile contractului de inchiriere.
 • verifica periodic starea imobilelor aflate in administrarea A.S.S.C. Ploiesti si modul in care chiriasii inteleg sa respecte prevederile contractului de inchiriere.