Date de contact

 • Adresa: Ploiesti, Strada Văleni nr. 33 (în spatele sediului SGU)
 • Telefon: 0749.149.969 si 0749.149.966
 • Fax: 0244 527 192
 • E-mail: aju@asscploiesti.ro

Program de lucru cu publicul

 • Luni: nu se lucreaza cu publicul
 • Marți: 8:30 – 16:00
 • Miercuri: 8:30 – 16:00
 • Joi:  8:30 – 16:00
 • Vineri:  8:30 – 14:00

Personal Serviciu

 • Radu Daniela – sef serviciu
 • Iliescu Valeria – consilier
 • Matei Elena Vera – consilier
 • Trifan Ileana – consilier
 • Mihalache Constanta – inspector de specialitate
 • Faur Constantin Stefan – consilier
 • Dinu George – consilier
 • Stanculescu Nicolae – referent

Obiective

            Principalul obiectiv de activitate al acestui serviciu îl constituie acordarea de ajutoare lunare pentru acoperirea unei parți din cheltuielile aferente încălzirii locuinței în perioada sezonului rece.

Legislație

Ajutorul pentru încălzirea locuinței în Municipiul Ploiești se acordă:

 • din bugetul de stat, în baza Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.70/31.08.2011 privind măsurile de protecție sociala în perioada sezonului rece și a Hotărârii de Guvern nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.70/31.08.2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • din bugetul local, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.346/11.09.2013 privind acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței de la bugetul local în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.70/31.08.2011, peste transele prevazute de la bugetul de stat.

Detalii privind acordarea ajutorului de încălzire

Cerere și Declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

DE REȚINUT !

 • Pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței începând cu luna noiembrie 2018, cererea și declarația pe proprie răspundere, însoțită de documentele doveditoare pot fi depuse până la data de 16 noiembrie 2018.
 • Dacă o familie/persoană îndeplinește condițiile de acordare în decembrie, ianuarie, februarie sau martie și depune cerere până pe data de 16 a lunii respective, va beneficia de ajutor de încălzire începând cu luna respectivă, conform prevederilor art. 17 alin.(6) din Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.70/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 • Cererile se depun la Serviciul Ajutoare Încălzire, prin asociațiile de proprietari/locatari sau individual la sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești din Piața Eroilor nr. 1A
 • Plata ajutoarelor se efectuează la furnizori de utilități, după emiterea de către aceștia a facturilor.

Atenție!

 • formularele de cereri sunt declarații pe propria răspundere;
 • ele se pot depune individual sau prin asociațiile de proprietari/locatari la sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești din Piața Eroilor nr. 1A;
 • este obligatoriu ca ele să fie completate corect la toate rubricile din cerere;
 • trebuie completat corect numele și prenumele persoanei și ai celorlalți membrii, codul numeric personal potrivit actului de identitate, adresa din actul de identitate (identica cu adresa locuinței pentru care se solicită acordarea ajutorului de încălzire), numărul de camere ale locuinței,codul furnizorului Veolia Ploiești, veniturile în capitolul privind veniturile și bunurile familiei/persoanei singure;
 • se va completa de asemeni, venitul total al familiei precum și venitul net lunar pe membru de familie iar la sfârșitul cererii se va menționa data depunerii acesteia precum și numele solicitantului și semnătura acestuia;
 • pe ultima filă a cererii se vor înscrie mențiuni despre documentele depuse în copie și atașate cererii.