Prin HCL nr. 400/29.11.2010 Consiliul Local al Municipiului Ploiești s-a preluat activitatea de asistență medicală și de medicină dentară acordată în unitățile de învățământ.

Înfiinţarea celor două servicii s-a realizat prin preluarea prin transfer de la Ministerul Sănătăţii a personalului şi bunurilor ce privesc asistenţa medicală desfăşurată în cabinetele medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale.

Potrivit Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 820/2009, finanţarea asistenţei medicale şi de medicină dentară acordată prin unităţile de învăţământ se efectuează astfel: de la bugetul de stat pentru cheltuielile de personal aferente plăţii salariilor medicilor, medicilor dentişti şi asistenţilor medicali şi cheltuielile pentru asigurarea baremului de dotare a cabinetelor conform Ordinului nr. 653/2001, respectiv cheltuielile cu bunuri şi servicii se vor asigura de către unităţile de învățământ în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea.

Scopul Serviciilor de Asistență Medicală Școlară este asigurarea asistenţei medicale şi stomatologice în unităţile de învăţământ de stat, în conformitate cu prevederile OUG 162/2008 şi Ordinului 653/2001, Ordinului nr. 5.298/1668/2011.

Cabinetele medicale şcolare şi de medicină dentară şcolare îşi au sediul în cadrul unităţilor de învăţământ în care-şi desfăşoară activitatea.

Pentru mai multe informatii accesati: