Date de contact

 • Adresa: Ploiesti, Piața Eroilor nr. 1A
 • Telefon: 0244 527 191
 • Fax: 0244 527 192
 • E-mail: spcf@asscploiesti.ro

Programul de lucru cu publicul (pe perioada stării de alertă)

 • Luni: 12:00 – 15:00
 • Joi: 12:00 – 15:00
 • Vineri: 09:00 – 12:00

Program de lucru cu publicul

 • Luni: 8:30 – 12:30
 • Marți: 12:00 – 16:30
 • Miercuri: 8:30 – 12:30
 • Joi:  12:00 – 18:30
 • Vineri:  8:30 – 12:30

Personal Serviciu

 • Dobre Liliana
 • Dedu Ana-Mihaela
 • Paunoiu Iuliana
 • Acriva Daniela
 • Popa Ionel
 • Dumitru Alina-Constanta
 • Stefan Gina-Monica
 • Cristea Aurora
 • Ionita Valentina Alina
 • Stanciu Aurelian

Scopul

           Prevenirea separării copilului de familie, urmărirea evoluţiei dezvoltării copilului şi al modului în care părinţii îşi exercită drepturile şi obligaţiile părinteşti, prevenirea comportamentelor abuzive şi a violenţei în familie, prevenirea încălcării drepturilor copilului şi efectuarea de acţiuni de identificare a problemelor la nivel comunitar şi de intervenţie asupra acestora, monitorizarea copiilor cu părinți plecați în străinătate, identificarea și monitorizarea copiilor aflați în situații de risc.

Beneficiari

 • copiii aflati in risc de separare de parinti;
 • copiii a căror parinti sunt plecati in strainatate;
 • copiii care au avut o masura de protectie speciala si ulterior au fost reintegrati in familie;
 • toti copiii a caror drepturi sunt încălcate;
 • copiii predispusi abandonului scolar si care se confruntă cu probleme de absenteism;
 • copiii aflati in risc de abuz si neglijare sau exploatare;
 • copiii care se confruntă cu violență în familie, precum si familiile acestora;
 • familiile predispuse aparitiei fenomenului violentei in familie;
 • adolescente si femei predispuse abandonului copilului și a apariției sarcinilor nedorite;

Atribuții

1. Asigura aplicarea prevederilor Legii nr. 272/2004 – privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, astfel :

– monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevante, in baza unei fise de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice;
– realizeaza activitatea de prevenire a separarii copilului de familia sa;
– identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si prestatii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa;
– elaboreaza documentatia necesara pentru acordarea serviciilor si/sau prestatiilor si acorda aceste servicii si/sau prestatii, in conditiile legii;
– asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;
– asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, de prevenire si combatere a violentei in familie, precum si a comportamentului delicvent;
– viziteaza, periodic, la domiciliu, familiile si copiii care beneficiaza de servicii si prestatii si urmaresc modul de utilizare a prestatiilor, precum si familiile care au in ingrijire copii cu parintii plecati la munca in strainatate;
– inainteaza propuneri primarului, in cazul in care este necesara luarea unei masuri de protectie speciala in conditiile legii;
– intocmeste planul de servicii in vederea prevenirii abuzului, exploatarii si a oricaror forme de violenta asupra copilului sau separarea copilului de familia sa;
– urmareste evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa;
– monitorizeaza relatiile personale cu copilul pentru o perioada de pana la 6 luni, la cererea unui dintre parinti, in cazul in care un parinte impiedica sau afecteaza in mod negativ legaturile personale ale copilului cu celalalt parinte, prin nerespectarea programului stabilit de instanta sau convenit de parinti;
– are obligatia de a obtine dispozitia de stabilire a numelui si prenumelui copilului parasit in unitatile sanitare, in conformitate cu prevederile Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, si de a face declaratia de inregistrare a nasterii la serviciul de stare civila competent, in situatia in care nu este posibila identificarea mamei;
– realizeaza demersurile necesare pentru inregistrarea nasterii copilului gasit in familie sau intr-un loc public, precum si a celui parasit de parinti in alte unitati sanitare, in situatia in care nasterea acestuia nu a fost inregistrata;
– inregistreaza notificarile parintelui care exercita singur autoritatea parinteasca sau la care locuieste copilul, in cazul in care urmeaza sa plece la munca in strainatate; Acelasi lucru este aplicabil si turorelui
– colaboreaza cu Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova si transmit acesteia toate datele si informațiile solicitate din acest domeniu.

2. Asigura aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate si a serviciilor de care acestia pot beneficia, precum si pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala si a modelului standard al documentelor elaborate de catre acestea, astfel:

– urmareste mentinerea relatiilor personale ale copiilor cu parintii care sunt plecati la munca in strainatate;
– verificarea, prin vizite periodice, respectarea prevederilor dispozitiilor art. 104-105 din Legea nr. 272/2004- privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
– intocmeste fisa de identificare a riscurilor in maximum 72 de ore de la primirea fisei de observatie, in urma deplasarii la domiciliul familiei cu copil/copii;
– intocmeste planul de servicii, in termen de 30 zile de la constatarea unei situatii de risc prevazute la art. 5 alin 1-6 din anexa 2;
– monitorizeaza implementarea planului de servicii, prin vizite la domiciliul familiilor cu copil/copii trimestrial, semestrial, anual, dupa caz;
– sesizeaza de indata directia generala de asistenta sociala si protectia copilului cand se constata situatii de abuz, neglijare, exploatare si orice forma de violenta;
– infiinteaza si mentine un registru de evidenta a copiilor aflati in situatie de risc, care va cuprinde cel putin datele si informatiile care sunt transmise trimestrial directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului;
– organizeaza programe de educatie parentala destinate parintelui care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului dupa plecarea celuilalt parinte la munca in strainatate, respectiv persoanelor desemnate a se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate, precum si a celor care au revenit in tara dupa o perioada de sedere in strainatate alaturi de parinti mai mare de un an;
– organizeaza intalniri trimestriale sau ori de cate ori este necesar cu persoanele care se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor, precum si cu parintele care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului dupa plecarea celui de al doilea parinte la munca in strainatate;
– faciliteaza si sprijina mentinerea unui contact permanent intre reprezentantii unitatilor de invatamant pe care o fecventeaza copilul si persoana in grija caruia acesta a fost lasat de parinti;
– incurajeaza parintele sau, dupa caz, persoana in grija careia a fost lasat copilul si cadrele didactice sa stabileasca acorduri de invatare, adecvate nevoilor acestora care sa cuprinda in mod explicit scopurile, asteptarile si responsabilitatile ce revin scolii si familiei;
– sprijina parintele sau, dupa caz, persoana in grija careia a fost lasat copilul in utilizarea unor metode de consiliere care sa faciliteze comunicarea in familie, rezolvarea problemelor etc.
– model notificare privind intentia de a pleca la munca in strainatate (descarca)

3. Asigura punerea in aplicare a prevederilor Ordinului nr. 219/2006 – privind activitatile de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate, astfel:

– efectueaza activitati de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate;
– intocmeste un raport de evaluare initiala pentru fiecare copil identificat, si daca identifica situatii de risc, intocmeste planul de servicii, in vederea prevenirii separarii copilului de familia sa;
– sesizeaza directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in cazul in care apreciaza ca exista motive temeinice de natura sa primejduiasca dezvoltarea fizica, psihica, intelectuala sau morala a copilului cu părinti plecati la munca in strainatate, cu privire la identificarea cazului, in vederea instituirii unei masuri de protectie speciala asupra copilului;
– transmite trimestrial directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Prahova situatia centralizata pe plan local a cazurilor de copii cu parinti plecati la munca in strainatate;
– asigura actiuni de informare la nivelul comunitatii in ceea ce priveste posibilitatile legale de care pot dispune parintii care pleaca la munca in strainatate, in vederea asigurarii protectiei fizice si juridice a copiilor care urmeaza sa ramana in tara;
– elibereaza DOVEZI parintilor solicitanti de locuri de munca in strainatate pentru a le prezenta Agentiilor de Ocupare a Fortei de Munca.
– model declaratie privind intentia de a pleca la munca in strainatate (descarca)

4. Aplicarea prevederilor Legii nr.119/1996 privind actele de stare civila, republicata si actualizata:

– are obligatia de a face demersurile necesare in vederea inregistrarii nasterii copilului in a carui raza administrativ-teritoriala a fost gasit copilul;
– intocmeste, pe baza documentatiei transmise de directia de asistenta sociala si protectia copilului, referatul prin care solicita primarului stabilirea numelui si prenumelui copilului parasit sau gasit si face declaratia de inregistrare a nasterii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, in situatia in care nu este posibila identificarea mamei;
– efectueaza demersurile necesare pentru inregistrarea nasterii mamei neinregistrate si obtinerea unui act de identitate de catre aceasta.

5. Asigura aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1252/2012 – privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, astfel:

– fundamenteaza si propune spre aprobare primarului diminuarea procentului contributiei parintilor/reprezentantilor legali;
– realizeaza planul de servicii pentru copiii expusi riscului de separare de parintii lor inscrisi in unitatile in care se ofera servicii de educatie anteprescolara;
– realizeaza evidenta creselor existente in sistemul public si privat si a numarului de locuri disponibile;
– colaboreaza permanent cu inspectoratul scolar judetean si autoritatea de sanatate publica a judetului;
– comunica trimestrial directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului numarul de crese care functioneaza la nivel local si numarul de copii inscrisi.

6. Asigura aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 75/2015 – privind reglementarea prestarii de catre copii de activitati remunerate in domeniile cultural, artistic, sportive, publicitar si de modeling, astfel:

– inregistreaza informarea prealabila, insotita de toate documentele prevazute de legislatie, depusa inainte de inceperea efectiva a activitatii de catre parintii/ reprezentantul legal al minorilor;
– inregistreaza copia certificata a contractului incheiat intre organizator si parinti/ reprezentantul legal al copilului;
– centralizeaza si transmite in primele 15 zile ale trimestrului situatia copiilor care presteaza activitati remunerate in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling.

7. Asigura aplicarea prevederilor Legii nr. 217/2003 – pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, astfel:

include problematica prevenirii si combaterii violentei in familie in strategiile si programele de dezvoltare regională, judeteană și locală;
– dezvolta programe de prevenire si combatere a violentei in familie;
– conlucreaza cu organizatiile de cult, organizatiile neguvernamentale, precum si cu oricare alte persoane fizice sau juridice implicate in actiuni caritabile in ceea ce priveste violenta in familie.
– intervine de urgență prin echipa mobilă în conformitate cu prevederile art.35^1 din lege și art.2 din Ordinul 2525/2018 privind aprobarea procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică din perspectiva acordării serviciilor sociale în situațiile de violență domestică și îndeplinește următoarele atribuții:
a)verifică semnalările de violență domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale instituțiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgență, altele decât numărul unic de urgență la nivel național (SNUAU) – 112;
b)realizează evaluarea inițială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe baza Fișei pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță necesare pentru victimele violenței domestice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;
c)acordă informare și consiliere victimelor violenței domestice;
d)sprijină victimele violenței domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale existente pe raza localității/județului, adecvate nevoilor acestora;
e)informează, consiliază și orientează victima în ceea ce privește măsurile de protecție de care aceasta poate beneficia din partea instituțiilor competente: ordin de protecție provizoriu, ordin de protecție, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.;
f)asigură măsurile de protecție socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilități sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecție provizoriu sau ordinul de protecție, și păstrează confidențialitatea asupra identității acestora;
g)colaborează cu serviciile de asistență medicală comunitară în situația în care identifică probleme medicale privind victimele și/sau copiii lor;
h)realizează demersurile necesare pentru depășirea riscului imediat, după caz, acestea putând consta în:
– transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situațiile în care victima necesită îngrijiri medicale de urgență sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgență 112;
– sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliție pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu, sesizarea instanțelor judecătorești în vederea emiterii ordinului de protecție;
– orientarea către SPAS sau, după caz, către furnizorii privați de servicii sociale, acreditați în condițiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidențiale adecvate nevoilor și aplicării managementului de caz pentru victime și, după caz, pentru agresori;
i) intervine în cazurile de violență domestică, la solicitarea organelor de poliție, atunci când prin ordinul de protecție provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidențial.

8. Asigura aplicarea prevederilor Hotararii de Guvern nr. 1103/2014 – pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicate in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parinti in unitatile sanitare, astfel:

– colaboreaza cu medicul/ medicii de familie, cu asistentii medicali comunitari sau, dupa caz, cu mediatorii sanitari din unitatea administrativ-teritoriala in vederea identificarii precoce a gravidei in situatie de risc social;
– verifica daca gravida in situatie de risc social este inscrisa pe lista unui medic de familie sau, dupa caz, faciliteaza inscrierea acesteia pe lista unui medic de familie;
– sprijina si acompaniaza gravida in situatie de risc social care nu are acte de identitate pe parcursul procesului de inregistrare a nasterii si de obtinere a actului de identitate;
– monitorieaza gravida identificata in situatie de risc social pe parcursul perioadei de graviditate si efectueaza vizite lunare la domiciliul acesteia in ultimele doua luni de sarcina;
– colaboreaza cu asistentul social din unitatea sanitara in care gravida urmeaza sa nasca, pe perioada internarii acesteia;
– informeaza gravida si familia acesteia cu privire la drepturile si obligatiile ce le revin in ceea ce priveste cresterea si ingrijirea viitorului copil;
– informeaza gravida si familia acesteia cu privire la beneficiile de asistenta sociala si serviciile disponibile pe plan local;
– insoteste, la solicitarea acestuia medicul de familie si/sau asistentul medical comunitar la vizitele periodice efectuate pana la implinirea varstei de un an al copilului.

Acte si documente necesare intocmirii dosarelor:

Listă orientativă cu documentele necesare a fi incluse în xerocopie la dosarul de monitorizare a modului de menținere a relațiilor personale ale copilului
 • documente ale părintelui/părinţilor: carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie dacă este cazul, dovada veniturilor;
 • dovada exercițiului drepturilor părintești: copie hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ, proces verbal executor judecătoresc dacă este cazul, sentință de stabilire a domiciliului copilului etc.;
 • documente ale copilului: copie certificat de naștere/carte de identitate, documente medicale (care să ateste starea de sănătate actuală și/sau istoricul medical al copilului, după caz), documente care să ateste situația școlară a copilului (frecvență, rezultate, comportament, relaționare etc.), evaluări ale copilului efectuate de alţi profesionişti;
 • alte acte doveditoare, la cererea serviciului de asistență socială sau pe care părintele/părinţii le consideră relevante pentru a susţine afirmaţiile cu privire la situația lor familială sau cea a copilului, în funcție de situație.