Nr.
crt.
Denumire achiziţie Documentaţie atribuire Clarificări / Erate Atribuire Contestaţii / Alte observaţii
119 ACHIZIȚIE DIRECTĂGAZE NATURALE PENTRU SEDII / STRUCTURI PROPRII SAU AFLATE IN ADMINISTRAREA ASSC  PLOIESTI Anunt PublicitateCaiet de sarcini GazeFormular contractFORMULARE Se accepta ca oferta sa fie transmisa integral pe e-mailul achizitii@asscploiesti.ro, avand in vedere contextul epidemiologic actual.CLARIFICARI_2 Procese verbale deschidere oferte  CONTRACT NR.19007/16.12.2020 FURNIZARE GAZE NATURALE incheiat cu ENGIE ROMANIA SA,   tarif 124,64 lei fara TVA/MWh ,  Conform  Atribuire in SEAP Data limita de depunere a ofertelor: 24.11.2020, ORA 11:00 Data sedintei de deschidere a  ofertelor: 24.11.2020, ORA 12:00 
118 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
RECHIZITE DE BIROU SI PRODUSE PAPETARIE
anunt de publicitateCaiet sarciniFORMULAREAnexa formular oferta Urmare clarificarilor solicitate de catre operatorii economici, va comunicam urmatoarele:
1. la pozitia 7 – decapsator: se accepta si produse similare care indepliniesc cerintele minimale impuse prin Caietul de sarcini.
2. Pentru pozitia 12 folie protectie, unitatea de masura este set, forma de ambalare 100 buc./set.
3. Forma de ambalare si livrare pentru produsul “hartie xerox” este cea prevazuta in Caietul de sarcini, respectiv top. Prin urmare, nu se poate accepta forma de livrare la palet, intrucat autoritatea contractanta nu dispune de utilajele necesare descarcarii produselor livrate in forma solicitata.
S.C. EVIDENT GROUP S.R.L.   in valoare de9.277,90 lei fara TVA

cf. atribuire  in SEAP

Data limita de depunere a ofertelor: 28.10.2020, ORA 16:00 
117 ACHIZIȚIE DIRECTĂ REVIZIE  CURENTA, REPARATII SI INTERVENTIE IN CAZ DE AVARIE PENTRU CENTRALELE TERMICE ANUNT PUBLICITATECAIET DE SARCINIFORMULAR CONTRACTFORMULARE PROCES VERBAL DESCHIDERE CONTRACT SERVICII nr. 15918/ 26.10.2020  REVIZIE  CURENTA, REPARATII SI INTERVENTIE IN CAZ DE AVARIE PENTRU CENTRALELE TERMICE incheiat cu SC VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL in valoare de 1.974,00 lei fara TVA , conform atribuire in SEAP Data limita de depunere a ofertelor: 19.10.2020, ORA 10:00 Data sedintei de deschidere a  ofertelor: 19.10.2020, ORA 11:00
116 ACHIZIȚIE DIRECTĂREVIZIE  CURENTA, REPARATII SI INTERVENTIE IN CAZ DE AVARIE PENTRU CENTRALELE TERMICE ANUNT PUBLICITATE_REVIZIE CENTRALECAIET DE SARCINIFORMULAR CONTRACT FORMULARE  PROCES VERBAL DE DESCHIDERE A. D. ANULATA  in temeiul dispozitiilor art. 212,alin.(1),lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
intrucat in cadrul procedurii  ofertantul nu a raspuns la clarificari .
Data limita de depunere a ofertelor: 06.10.2020, ORA 09:00 Data sedintei de deschidere a  ofertelor: 06.10.2020, ORA 10:00
115 ACHIZIȚIE DIRECTĂMATERIALE DE CURATENIE anunt de participarecaiet sarciniFORMULAREAnexa formular oferta SC FABI TOTAL GRUP SRL    in valoare de  22.266,65 lei fara TVA cf. atribuire SEAP  Data limita de depunere a ofertelor: 25.09.2020, ORA 14:00 
114 ACHIZIȚIE DIRECTĂSTATII DE LUCRU ( LAPTOP/NOTEBOOK WINDOWS 10 PRO + MICROSOFT OFFICE PROFFESIONAL PLUS 2019 ) anunt de publicitatecaiet de sarciniformular contractFORMULARE PC raspuns clarificare SC ADVACETECH SRL   Contract furnizare nr.11992/03.09.2020  in valoare de 25.590,00  lei  fara TVA   Conform  Atribuire in SEAP Data limita de depunere a ofertelor: 21.08.2020, ORA 12:00 
113 ACHIZIȚIE DIRECTĂSERVICII DE TIPARIRE SI LIVRARE VOUCHERE DE VACANTA PE SUPORT ELECTRONIC  PENTRU PERSONALUL ASSC PLOIESTI AnuntCaiet de SarciniFormular contractFORMULARE PV deschidere oferte Contract servicii  nr. 8562/01.07.2020  incheiat cu S.C. UP ROMANIA S.R.L.    conform atribuire SEAP Data limita de depunere a ofertelor:24.06.2020, ORA 09:00 Data sedintei de deschidere a  ofertelor: 24.06.2020, ORA 10:00
112 ACHIZIȚIE DIRECTĂSERVICII VERIFICARE PERIODICA REZISTENTA DE DISPERSIE  PRIZE DE PAMANT  Anunt depunere ofertecaiet sarcini prizeFormular contract prizeFORMULARE S.C SAFE S.R.L Contract servicii  nr. 8311 /26.06.2020  in valoare   2.250,72 lei fara TVAConform  Atribuire in SEAP Data limita de depunere a ofertelor:15.06.2020, ORA 10:00
111 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
RECHIZITE DE BIROU SI PRODUSE PAPETARIE
Anunt publicitateCaiet de sarciniFormular ContractFORMULAR DE OFERTAAnexa Formular oferta Clarificari 1Dintr-o eroare in procesul de scanare a caietului de
sarcini afost omisa o pagina din cuprinsul acestuia. Caietul de sarcini
complet a fost republicat in SICAP in cadrul versiunii numarul 3 a
anuntului de publicitate, fiind prelungit si termenul limita pentru
depunerea ofertelor pana la data de 16.06.2020, ora 16:00
S.C. DACRIS IMPEX S.R.L.    Contract furnizare nr.8484/30.06.2020  in valoare de 16.967,43 lei  fara TVA   Conform  Atribuire in SEAP Data limita de depunere a ofertelor: 16.06.2020, ORA 16:00 
110 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE MEDICINA MUNCII
PENTRU PERSONALUL ASSC PLOIESTI
ANUNT PUBLICITATECAIET DE SARCINIFORMULAR CONTRACTFORMULARE1 PROCES VERBAL DESCHIDERE_SERV. MEDICINA MUNCII Contract nr. 7285/05.06.2020, incheiat cu SC MEDICAL CENTER GRAL SRL;
valoare totala: 14.778 lei (servicii scutite de TVA, conform art. 292
din Codul Fiscal),defalcat astfel:
– 14.298 lei – valoare aferenta prestarii serviciilor pana la data de
31.12.2020;
– 480 lei lei – valoare aferenta prestarii serviciilor in perioada
01.01-30.04.2021.
Data limita de depunere a ofertelor:21.05.2020, ORA 10:00 Data sedintei de deschidere a ofertelor: 21.05.2020, ora 11:00.
109 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII   SPLALATORIE SI VULCANIZARE PENTRU AUTOTURISMELE AFLATE  ÎN  PARCUL AUTO AL ASSC PLOIESTI
ANUNT PUBLICITATECS_SPALATORIE VULCANIZARE AUTOFORMULAR CONTRACTFORMULARE SC NIKOLANTO PREST SRL  Contract servicii nr.6529/20.05.2020 in valoare de 3.800,00  lei fara TVA   Conform  Atribuire in SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 13.05.2020, ORA 12.00        
108 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII  MENTENANTA  ECHIPAMENTE  IT  SI  RETEA A.S.S.C. PLOIESTI 
AnuntCaiet de sarciniFormular ContractFORMULARE PV DESCHIDERE OFERTE 06.05.20  SC LITEVISION CONSULT SRL  Contract servicii nr.6590/21.05.2020 in valoare de 41.045,38  lei fara TVA   Conform  Atribuire in SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 06.05.2020, ORA 12.00Data deschidere oferte:  06.05.2020,ORA 13:00
107 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII   SPLALATORIE SI VULCANIZARE PENTRU AUTOTURISMELE AFLATE  ÎN  PARCUL AUTO AL ASSC PLOIESTI
ANUNTCAIET DE SARCINIFORMULAR CTRFORMULARE A. D. ANULATA  in temeiul dispozitiilor art. 212,alin.(1),lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
intrucat in cadrul procedurii nu a fost depusa nicio oferta.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 06.05.2020, ORA 10.00        
106 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE COLECTARE, TRANSPORT, PROCESARE ȘI ELIMINARE FINALĂ A DEȘEURILOR MEDICALE
ANUNTCAIETE DE SARCINIFORMULAR CONTRACTFORMULARE SC ACTIS DISTRIBUTION SRL   Ctr. servicii nr.6343/14.05.2020  in valoare de 5.955,88 lei fara TVA ; Atribuire in SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 06.05.2020, ORA 10.00    
105 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE SUPRAVEGHERE SI VERIFICARE TEHNICA IN UTILIZARE A INSTALATIILOR /ECHIPAMENTELOR DIN DOMENIUL I.S.C.I.R. (opertor R.S.T.V.I.)
ANUNT DE PUBLICITATE CAIET DE SARCINI FORMULAR CONTRACT FORMULARE SC GYN CONS METALMOB SRL   Ctr. servicii nr.5556/21.04.2020  in valoare de 2.720,00 lei fara TVA ; Atribuire in SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 09.04.2020, ORA 12.00    
104 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, DERATIZARE PENTRU IMOBILELE SI SUPRAFETELE DE TEREN AFLATE IN ADMINISTRAREA A.S.S.C. PLOIESTI
ANUNT PUBLICITATECAIET DE SARCINIFORMULAR CONTRACTFORMULARE  Clarificare DDDPROCES VERBAL DESCHIDERE OFERTE_DDD SC CORAL IMPEX SRL   Ctr. servicii nr.5483/15.04.2020  in valoare de 58.823,53 lei fara TVA ; Atribuire in SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 06.04.2020, ORA 13.00    Data deschidere oferte:   06.04.2020, ORA 14.00
103 PROCEDURĂ PROPRIE
SERVICII DE PAZA PENTRU PUNCTE DE LUCRU ALE ADMINISTRATIEI  SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI
ANUNT PUBLICITATECaiet de sarcini PazaACORD-CADRU si CONTRACT SUBSECVENTFORMULARE CLARIFICARE_SEDINTA DESCHIDERE OFERTECLARIFICARI_PAZAPV DESCHIDERE  Acord Cadru nr. 5849/30.04.2020 incheiat cu trei promitenti-prestatori SC SPARTA GUARD SECURITY S.R.L., SC SGPI SECURITY FORCE S.R.L., SC DIRECTOR SPECIAL TROOPS-DST S.R.L Ctr. subsecvent serv. nr. 5850 / 30.04.2020 incheiat cu SC SPARTA GUARD SECURITY SRL, pret 210.879,15 lei fara TVA Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 30.03.2020, ORA 11.00    Data deschidere oferte:   30.03.2020, ORA 12.00
102   ACHIZIȚIE DIRECTĂ
INLOCUIRE BARIERA  SENS IESIRE PARCARE SEDIU ASSC  PIATA EROILOR PLOIESTI
ANUNT DE PUBLICITATE CAIET DE SARCINI FORMULAR CONTRACT FORMULARE PV DESCHIDERE OFERTE 12.02.2020 SC LITEMOTION  SECURITY SRL  Contract servicii nr.2973/24.02.020 in valoare de 8.433,68  lei fara TVA   Conform  Atribuire in SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 12.02.2020, ORA 12.00    Data deschidere oferte:   12.02.2020, ORA 13.00
101  ACHIZIȚIE DIRECTĂ
VTP INSTALATII DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE si VTP CENTRALELE TERMICE
AnuntNecesar serviciiFormular contractFORMULARE A. D. anulata in temeiul dispozitiilor art. 212,alin.(1),lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
intrucat in cadrul procedurii nu a fost depusa nicio oferta.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 13.02.2020, ORA 12.00
100 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
CARTUSE TONER   si  REFILL CARTUSE TONERE
ANUNT DE PUBLICITATE 
FORMULAR DE OFERTA   NECESAR TONERE SI REFILL 
LOTUL 1:  SC MANOPRINTING SYSTEM SRL cu pretul total/pachet de 3.947,00 lei
LOTUL 2 : 
SC NORD COMPUTER SRL cu pretul total/pachet de 2.632,06 lei
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 02.12.2019, ORA 16.30
99   ACHIZIȚIE DIRECTĂ
LUCRARI DE COMPARTIMENTARE PERETI NESTRUCTUALI PROVIZORII  PIATA EROILOR PLOIESTI
ANUNT DE PUBLICITATE CAIET DE SARCINI FORMULAR CONTRACT FORMULARE  PV DESCHIDERE SC ROMCONSTANT IMPEX GHEORGHE STEFANICA SNC , Ctr. lucrari nr. 18095/05.12.19  , pret 22.153,14 lei fara TVA Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 26.11.2019, ORA 14.00    Data deschidere oferte:   26.11.2019, ORA 14.30
98   ACHIZIȚIE DIRECTĂRECHIZITE DE BIROU SI PRODUSE PAPETARIE Anunt publicitate Caiet de sarcini-Rechizite FORMULAR DE OFERTAAnexa oferta SC ABC SUPPLIES SRL, cu pretul total/pachet de 11.906,57 lei fara TVA Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 13.11.2019, ORA 12.00
97     ACHIZIȚIE DIRECTĂPRODUSE DE CURATENIE  AnuntCAIET SARCINI FORMULARE    Anexa la formular oferta SC RODASIM SRL, cu pretul total/pachet de 12.901,90 lei fara TVA Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 12.11.2019, ORA 12.00
96 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MEDICAMENTE, MAT SANITARE, CONSUMABILE MEDICALE, DEZINFECTANTI
Anunt
Caiet de sarcini
Formular CTR
FORMULARE
Raspuns clarificari_1
Raspuns clarificari_2
Conform  Atribuire in SEAPSC Dentotal Protect – 14.736,90 lei fara TVA ; SC AQUATOR S.R.L.-3.935,47 lei fara TVA +4.118,71 lei fara TVA + 38.770,93 lei fara TVA ; SC PROFESSIONAL FARMA LINE – 28.200,62  lei fara TVA Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 07.10.2019, ORA 16.30
95 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
IMPRIMATE  SI  FURNITURI DE BIROU  
ANUNT
CAIET DE SARCINI
Clarificare_lot 1_mater. caracter functional
Clarificare_Lot 2-furnituri de birou
3-Clarificare Lotul 1-mater. caracter functional
 Conform  Atribuire in SEAPSC EURO PRINT COMPANY SRL -2.299,32 lei  fara TVA;  SC ABC SUPPLIES SRL – 2.389,97 lei fara TVA Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 30.09.2019, ORA 16.30
94 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
REVIZIE TEHNICA SI  REPARATII  CT
 ANUNT DE PUBLICITATE CAIET DE SARCINI FORMULAR CONTRACT FORMULARE PV_DESCHIDERE OFERTE S.C. TEODAN INSTAL S.R.L. ctr. servicii  nr. 14954/08.10.2019 , in valoare  de 4.555 lei fara TVA; Atribuire in SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 23.09.2019, ORA 10.00Data deschidere oferte:23.09.2019, ORA 11.00
93 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
REFILL TONERE
 ANUNT REFILL   Necesar refill cartuse toner S.C. NORD COMPUTER S.R.L
in valoare de 2.598,06   lei fara TVA ; Atribuire in SEAP
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 10.09.2019, ORA 16.30
92 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
LUCRARI DE COMPARTIMENTARE PERETI NESTRUCTURALI PROVIZORII
Anunt
Caiet de Sarcini
FORMULAR CONTRACT
Modele de Formulare
 Proces verbal deschidere oferte SC ROMCONSTANT IMPEX GHEORGHE STEFANICA SNC , Ctr. lucrari Nr.12403/ 28.08.19  in valoare de 24.194,78  lei fara TVA; Atribuire in SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor:12.08.2019, ORA 10.00
Data deschidere oferte: 12.08.2019 ora 11:00.
91 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
REPARATII TERASE (HIDROIZOLATIE)
Anunt
Caiet de Sarcini
FORMULAR CONTRACT
Modele de Formulare
 PV deschidere oferte-HIDROIZOLATIE SC AFINA IMPEX SRL , Ctr. lucrari  nr. 11678/12.08.19 in valoare de 49.846,51  lei fara TVA ; Atribuire in SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor:1.08.2019, ORA 10.00
Data deschidere oferte: 1.08.2019 ora 11:00.
90 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
RETEA STRUCTURATA DE DATE IMOBIL STR. VALENI NR.32, CORP CLADIRE C2
Anunt
Caiet de Sarcini
Anexa la Caietul de SarciniFORMULAR CONTRACTModele de Formulare
 A. D. anulata in temeiul dispozitiilor art. 212,alin.(1),lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
intrucat in cadrul procedurii nu a fost depusa nicio oferta.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor:31.07.2019, ORA 10.00
Data deschidere oferte: 31.07.2019 ora 11:00.
89 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MATERIALE DE CURATENIE SI DEZINFECTANTI
Anunt
Necesar materiale
Anexa oferta materiale de curatenie
Anexa oferta dezinfectanti
Modele de Formulare
 Clarificari _1 Lotul 1 S.C. FABI TOTAL GRUP SRL   26.487,21 lei  fara  TVA  Atribuire in SEAP    Lotul 2 - anulata in temeiul prevederilor art. 212, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 98/2016 Termenul limita pentru depunerea ofertelor:29.07.2019, ORA 10.00
88 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
RETEA STRUCTURATA DE DATE
Anunt
Caiet de Sarcini
Anexa Caiet de Sarcini
Formular contract
Modele de Formulare
A. D. anulata in temeiul dispozitiilor art. 212,alin.(1),lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
intrucat in cadrul procedurii nu a fost depusa nicio oferta.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor:15.07.2019, ORA 12.00
Data deschidere oferte: 15.07.2019 ora 13:00.
87 ACHIZIȚIE DIRECTĂVERIFICARE PERIODICA REZISTENTA DE DISPERSIE
PRIZE DE PAMANT
AnuntCaiet de Sarcini
Formular contract
FORMULARE
SC SAFE SRL , Ctr. servicii nr. 9531/04.07.19  in valoare de 1.993,68  lei fara TVA ; Atribuire in SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor:   24.06.2019, ORA 16.30
86 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE
 AnuntNECESAR    Formular de ofertăAnexa Formular oferta Raspuns clarificari_2 Raspuns clarificari_1 Conform  Atribuire in SEAP  GLOBAL SISTEM S.R.L. valoare achizitie 4.820,00  lei fara TVA Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 18.06.2019, ORA 10.00
85 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
REFILL TONERE
ANUNT PUBLICITATE -REFILL TONERE   Necesar refill tonere Conform  Atribuire in SEAP   S.C. MANOPRINTING SYSTEM S.R.L.
 valoare achizitie  3.179,00 lei fara TVA
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 05.06.2019, ORA 16.30
84 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
RECHIZITE DE BIROU SI PRODUSE DE PAPETARIE
Anunt
Necesar rechizite
Formular de Oferta
Anexa la Formular de Oferta
Conform  Atribuire in SEAP   SC ABS SUPPLIES SRL
valoare achizitie 16.969,66  lei fara TVA
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 30.05.2019, ORA 16.30
83 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE INTRETINERE, VERIFICARE SI REPARATII APARATURA MEDICALA
Anunt
Caiet de Sarcini
Formular Contract
Modele de Formulare
Centrul Judetean de Aparatura Medicala  Ctr. servicii nr.7503/29.05.2019   determinabil , in limita valorii estimate de 15.210,08 lei fara TVA , Conform  Atribuire in SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 17.05.2019, ORA 14.00
82 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII MENTENANTA ECHIPAMENTE IT SI RETEA CALCULATOARE
Anunt
Caiet de Sarcini
Formular Contract
Modele de Formulare
PV deschidere Oferte SC LITEVISION CONSULT SRL  Contract servicii nr.7671/31.05.2019   determinabil , in limita valorii estimate de 68.544,00 lei fara TVA , Conform  Atribuire in SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 16.05.2019, ORA 10.00
Data sedintei de deschidere a ofertelor: 16.05.2019 ora 11:00.
81 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE INTRETINERE, VERIFICARE SI REPARATII APARATURA MEDICALA
ANUNT
Caiet de Sarcini
Formular Contract
Modele de Formulare
ANULATA in conformitate cu prevederile art. 212, alin. (1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 143, alin.(3) din HG nr. 395/2016 Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 08.05.2019, ORA 12.00
Data sedintei de deschidere a ofertelor: 08.05.2019 ora 13:00.
80 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE MEDICINA MUNCII
Anunt
Caiet de Sarcini
Formular Contract
Modele de Formulare
 PV-deschidere oferte-Serv. medicina muncii SC MUNMEDICA SRL   Ctr. servicii nr.7795/04.06.2019  in valoare de 18.272,00  lei fara TVA ; Atribuire in SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 08.05.2019, ORA 16.00
Data sedintei de deschidere a ofertelor: 09.05.2019 ora 11:00.
79 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE COLECTARE, TRANSPORT, PROCESARE ȘI ELIMINARE FINALĂ A DEȘEURILOR MEDICALE
Anunt
Caiete de Sarcini
Formular Contract
Modele de Formulare
SC ACTIS DISTRIBUTION SRL   Ctr. servicii nr.6652/10.05.2019  in valoare de 5.747,90  lei fara TVA ; Atribuire in SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 22.04.2019, ORA 10.00
Data sedintei de deschidere a ofertelor: 22.04.2019 ora 11:00.
78 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE SUPRAVEGHERE SI VERIFICARE TEHNICA IN UTILIZARE A INSTALATIILOR /ECHIPAMENTELOR DIN DOMENIUL I.S.C.I.R. (opertor R.S.T.V.I.)
Anunt
Caiet de Sarcini
Formular Contract
Modele de Formulare
 SC GYN CONS METALMOB SRL  Contract servicii nr.6012/23.04.2019  in valoare de 2.320,00  lei fara TVA   Conform  Atribuire in SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 11.04.2019, ORA 16.30
Data sedintei de deschidere a ofertelor: 12.04.2019 ora 10:00.
77 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII REVIZIE GENERALA, INTRETINERE PREVENTIVA, REPARATII ACCIDENTALE SI INTERVENTII PENTRU GRUPUL ELECTROGEN AFLAT IN DOTAREA IMOBILULUI SITUAT IN PLOIESTI, PIATA EROILOR, NR. 1A
Anunt
Caiet de Sarcini
Formular Contract
Modele de Formulare
PV_DESCHIDERE OFERTE ANULATA in conformitate cu prevederile art. 212, alin. (1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 143, alin.(3) din HG nr. 395/2016 Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 01.04.2019, ORA 10.00
Data sedintei de deschidere a ofertelor: 01.04.2019 ora 11:00.
76 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII REVIZIE GENERALA, INTRETINERE PREVENTIVA, REPARATII ACCIDENTALE SI INTERVENTII PENTRU GRUPUL ELECTROGEN AFLAT IN DOTAREA IMOBILULUI SITUAT IN PLOIESTI, PIATA EROILOR, NR. 1A
Anunt
Caiet de Sarcini
Formular Contract
Modele de Formulare
ADRESA RASPUNS CLARIFICARIPROCES VERBAL DE DESCHIDERE OFERTE ANULATA in conformitate cu prevederile art.212, alin. (1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 14.03.2019, ORA 10.00
Data sedintei de deschidere a ofertelor: 14.03.2019 ora 11:00.
75 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
INLOCUIRE BARIERA PARCARE SEDIU ASSC PLOIESTI
Anunt
Caiet de Sarcini
Formular Contract
Modele de Formulare
 PV DESCHIDERE OFERTE_04.03.2019  SC LITEMOTION SECURITY SRL  Contract servicii nr.3879/11.03.2019  in valoare de 10.892,51  lei fara TVA   Conform  Atribuire in SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 04.03.2019, ORA 14.00
Data sedintei de deschidere a ofertelor: 04.03.2019 ora 14:30.


74 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
INLOCUIRE ALIMENTATOR CONTROLER AUTOMATIZARE POMPE CIRCUIT SPRINKLERE
Anunt
Caiet de Sarcini
Formular Contract
Modele de Formulare
 Conform  Atribuire in SEAP       SC SINVEX MULTISERVICE  SRL – Ctr. servicii nr. 3534 / 05.03.2019  in valoare de  785,00 LEI fara TVA Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 27.02.2019, ORA 11.00


73 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
INLOCUIRE BARIERA PARCARE SEDIU ASSC PLOIESTI
Anunt
Caiet de Sarcini
Formular Contract
Modele de Formulare
Anulare procedura Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 27.02.2019, ORA 15.00
Data sedintei de deschidere a ofertelor: 27.02.2019 ora 15:30.


72 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
FURNIZARE RECHIZITE DE BIROU SI PRODUSE DE PAPETARIE
Anunt
Necesar Materiale
 Conform  Atribuire in SEAP       SC EVIDENT GROUP  SRL – 2.796,00 LEI fara TVA ; Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 27.02.2019, ORA 16.00


71 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
FURNIZARE MATERIALE SANITARE SI MEDICAMENTE
Anunt
Necesar Materiale
 Conform  Atribuire in SEAPSC DENTOTAL PROTECT SRL – 671,50 LEI fara TVA ; SC AQUATOR SRL – 786,19 LEI fara TVA ; SC TRI FARM SRL -76,47 LEI fara TVA Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 18.02.2019, ORA 16.00


70 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MATERIALE NECESARE PENTRU INSTALATIA DE INCALZIRE
Anunt
Necesar Materiale
 ROMSTAL IMEX S.R.L. Val. achizitie 4.249,30 lei fara TVA   Atribuire in SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 21.01.2019, ORA 11.00


69 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
REPARATII BARIERA PARCARE SEDIU ASSC
Anunt
Fisa de Date
Caiet de Sarcini
Modele de Formulare
Formularul de Contract
 PV DESCHIDERE OFERTE_10.01.2019 SC LITEMOTION SECURITY SRL  Contract servicii nr.1939/ 06.02.2019 in valoare de  11.705,00 lei fara TVA Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 10.01.2019, ORA 14.00   Sedinta de deschiderea ofertelor :     10.01.2019, ORA 15.00


68 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
REPARATII CAZAN AFERENT CENTRALEI TERMICE IMOBIL PIATA EROILOR
Anunt
Fisa de Date
Caiet de Sarcini
Modele de Formulare
Formularul de Contract
PV DESCHIDERE OFERTE_14.12.2018 SC ASK GRUP SRL  Contract de executie lucrari nr. 1947/06.02.2019 in valoare de 46.162,00 lei fara TVA Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 14.12.2018, ORA 09.30   Sedinta de deschiderea ofertelor :     14.12.2018, ORA 10.00


67 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
COMPARTIMENTARE CU PERETI NESTRUCTURALI PROVIZORII
AnuntFisa de Date
Caiet de Sarcini
Modele de Formulare
Formularul de Contract
PV DESCHIDERE OFERTE COMPARTIMENTARE S.C. ROMCONSTANT IMPEX GHEORGHE  STEFANICA SNC  Contract de executie lucrari nr. 17892/07.12.18 , in valoare de 79.647,64 lei fara TVA. Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 26.11.2018, ORA 10.00   Sedinta de deschiderea ofertelor :     26.11.2018, ORA 11.00


66 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
LUCRARI DE REFACERE PARDOSEALA (REMOCHETARE CU MOCHETA TIP ROLA)
Anunt
Fisa de Date
Caiet de Sarcini
Modele de Formulare
Formularul de Contract
PV DESCHIDERE OFERTE MOCHETARE S.C. TRAKOMO FEST DECOR S.R.L.  Contract de executie lucrari nr. 17891/07.12.18 , in valoare de 40.983,69 lei fara TVA. Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 26.11.2018, ORA 12.00   Sedinta de deschiderea ofertelor :     26.11.2018, ORA 13.00


65 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MATERIALE DE CURATENIE SI DEZINFECTANTI
Anunt
Caiet de Sarcini
Modele de Formulare
Formularul de Contract
Anexa la Oferta Dezinfectanti
Anexa la Oferta Materiale de curatenie
 Lotul 1   – S.C. FABI TOTAL GRUP SRL   15.149,03 lei   fara  TVA  Atribuire in SEAP Lotul 2 - anulata in temeiul prevederilor art. 212, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 98/2016 Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 20.11.2018, ORA 16.00


64 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MEDICAMENTE PENTRU CABINETE MEDICALE SCOLARE
Anunt
Caiet de Sarcini   FORMULARE  Formularul de Contract
Anexa la Oferta
CLARIFICARI_1  SC DEXTER INVEST SRL   10.201,15 lei   fara TVA   cf. Atribuire in SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 16.11.2018, ORA 14.00


63 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MATERIALE SANITARE SI CONSUMABILE STOMATOLOGICE
Anunt
Caiet de Sarcini
Modele de Formulare
Formularul de Contract
Anexa la Oferta
 Clarificari _1 Conform   Atribuire in SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 15.11.2018, ORA 16.00


62 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
CARTUS/TONER PENTRU IMPRIMANTE/COPIATOARE
Anunt
FORMULAR-OFERTA-TONERE
Clarificari_1 Procedura  anulata in temeiul prevederilor art. 212, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016 intrucat nu a fost depusa nicio oferta admisibila Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 29.10.2018, ORA 16.00


61 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
LUCRARI DE REPARATII TAMPLARIE CANTINA SOCIALA
Anunt
Caiet de sarcini
Fisa de date
Formularul de Contract
Modele de Formulare
PV DESCHIDERE OFERTE S.C. ROMCONSTANT IMPEX GHEORGHE  STEFANICA SNC  Contract de executie lucrari nr. 16636/13.11.18 , in valoare de 12.563,03 lei fara TVA. Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 19.10.2018, ORA 10.00 Sedinta de deschidere oferte ora 12.00


60 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
INTOCMIRE EXPERTIZA TEHNICA, AUDIT ENERGETIC SI PROIECT TEHNIC
Anunt
Caiet de sarcini
Fisa de date
Formularul de Contract
Modele de Formulare
PV DESCHIDERE OFERTE S.C. ELLIS’92 SRL   Contract de servicii  nr. 16637/13.11.18 in valoare de 16.700,00 lei fara TVA Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 19.10.2018, ORA 10.00    Sedinta de deschidere oferte ora 11.00


59 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
STATII DE LUCRU
(Sisteme PC si Laptopuri)
Anunt
Caiet de sarcini
Formularul de Contract
Modele de Formulare
 Clarificari S.C. NANO SET IT SRL   Contract de furnizare nr. 16638/13.11.18 in valoare de 49.990,00 lei fara TVA Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 17.10.2018, ORA 16.00


58 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
FURNIZARE MODUL PAZA PENTRU CAMINUL DE BATRANI
Anunt
Caiet de sarcini
Formularul de Contract
Modele de Formulare
S.C. ROMCONSTANT IMPEX GHEORGHE  STEFANICA SNC Val. achizitie 8.353,43  lei fara TVA   Atribuire in SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 17.10.2018, ORA 16.00


57 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
FURNIZARE MATERIALE PENTRUREFACEREA SI SPORIREA CONDITIILOR DE MICROCLIMAT IN SUBSOLUL IMOBILULUI
Anunt
Lista de materiale
SC CUASAR IMPEX SRL       Valoare achizitie 981,01 lei fara TVA   Atribuire in SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 09.10.2018, ORA 16.00


56 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE REVIZIE TEHNICA CURENTA, REPARATII LA SISTEMUL DE STINGERE CU SPRINKLERE
Anunt
Caiet de Sarcini
Formularul de Contract
Modele de Formulare
SINVEX MULTISERVICE SRL         Ctr. de servicii nr.14866/18.10.18 in valoare de  2786.68  lei fara TVA   Atribuire in SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 10.10.2018, ORA 16.30


55 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE REVIZIE TEHNICA CURENTA, REPARATII SI INTERVENTII PENTRU CENTRALE TERMICE
Anunt
Caiet de Sarcini
Formularul de Contract
Modele de Formulare
S.C. VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L.Contract de servicii nr. 13805/05.10.2018 in valoare de 1250,00 lei  fara TVA          Atribuire in SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 02.10.2018, ORA 12.00


54 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
LUCRARI DE REFACERE PARDOSELI DIN MOCHETA (DALE)
Anunt
Caiet de Sarcini
Formularul de Contract
Modele de Formulare
Raspuns la solicitari de clarificari
Raspuns la solicitari de clarificari 2
PV DESCHIDERE OFERTE
S.C. TRAKOMO FEST DECOR S.R.L.
Contract de executie lucrari nr. 13179/18.09.2018 in valoare de 37.723,90 lei fara TVA.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 05.09.2018, ORA 10.00
Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 05.09.2018, ORA 11:00


53 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
TONERE PENTRU IMPRIMANTE/COPIATOARE
Anunt
Formular de Oferta
Tonere compatibile.
Poz. 11 si 13 cumulate -> 4 seturi complete de culori
S.C. PRODUCTON S.R.L.
valoare achizitie 3.092,68 lei fara TVA
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 23.08.2018


52 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SCULE SI MATERIALE PENTRU REPARATII
Anunt
Formular de Oferta
SC DEDEMAN SRL
Valoare achizitie 6.042,06 lei fara TVA
Leroy Merlin Romania SRL
Valoare Achizitie 1.840,34 lei fara TVA
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 10.08.2018


51 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
RECHIZITE DE BIROU SI PRODUSE DE PAPETARIE
Anunt
Necesar Rechizite
Model Contract
Formular de Oferta
Anexa la Formular de Oferta
SC ABS SUPPLIES SRL
valoare achizitie 13.677,00 lei fara TVA
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 10.08.2018


50 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
PRODUSE NECESARE PENTRU REPARATII LA INSTALATIILE ELECTRICE, SANITARE, IGIENIZARI SI LA USILE DE LA BIROURI SI GRUPURI SANITARE
Anunt
Lista produse
Formular de Contract
Formular de Oferta
Anunt (versiunea 3)
Formular de Oferta (v.3)
SC DEDEMAN SRL
Valoare achizitie 14.045,43 lei fara TVA
SC DEDEMAN SRL
Valoare achizitie (v.3) 4.215,40 lei fara TVA
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 02.08.2018 ORA 13.00
Termenul limita pentru depunerea ofertelor(versiunea 3): 10.08.2018 ORA 17.00


49 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE REVIZIE, INTRETINERE SI SERVICE PENTRU ECHIPAMENTELE DE AER CONDITIONAT
Anunt
Caietul de sarcini
Modele de Formulare
Formular de Contract
Lipsa oferte, reluare achizitie
Atribuita in SEAP
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 13.07.2018 ORA 10.00


48 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SISTEM ELECTRONIC PENTRU AUDIO CONFERINTA SI VIDEO PROIECTARE IN VEDEREA AMENAJARII SALII DE SEDINTE PENTRU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
Anunt
Fisa de Date
Caietul de sarcini
Modele de Formulare
Formular pentru Oferta
Formular de Contract
Proces Verbal deschidere oferte SC LITEMOTION SECURITY SRL
Contract nr. 11424/10.08.2018 in valoare de 121.729,24 lei fara TVA
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 16.07.2018 ORA 10.00Deschidere oferte:
16.07.2018 ora 12.00


47 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MATERIALE DE CURATENIE
ANUNT
Necesar mat. Lotul1+Lotul2
CONTRACT
Formular de ofertă
FORMULAR OFERTA-ANEXA1
FORMULAR OFERTA-ANEXA2
Raspuns clarificari 1  Raspuns clarificari 2 Atribuita prin SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor : 30.05.2018 ORA 15.50


46 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE MENTENANTA  ECHIPAMENTE IT SI RETEA ASSC PLOIESTI
ANUNT
CAIET DE SARCINI    CONTRACT SERVICII   FORMULARE SERVICII
SC LITEVISION CONSULT SRL
Contract nr. 7834 /08.06.2018
Valoare achizitie 27993,00 lei fara TVA
Termenul limita pentru depunerea ofertelor : 24.05.2018 ORA 10.00


45 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
Furnizare si montaj dispozitive din cadrul instalatiei de pompare
Anunt
Caiet de sarcini
Formular Contract
 Atribuita prin SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor in SICAP: 07.05.2018


44 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
Servicii de mentenanta platforma ridicatoare
Caiet de sarcini  Atribuita prin SEAP


43 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
Servicii de mentenanta lifturi
Caiet de sarcini  Atribuita prin SEAP


42 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de stingere a incendiilor
Caiet de sarcini – 5 loturi  Atribuita prin SEAP


41 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MATERIALE AUXILIARE BOILER – CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST
Lista materiale  Atribuita prin SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 12.03.2018


40 PROCEDURĂ PROPRIE
SERVICII PAZA
Anunt
Caiet de sarcini
Fisa de Date
FormulareACORD CADRU si CONTRACT SUBSECVENT
Raspuns clarificari servicii paza 1
PV deschidere oferte
Acord-cadru de servicii nr. 5869/26.04.2018 incheiat cu urmatorii trei ofertanti, pe baza tarifelor ora paza (lei fara TVA) prevazute in cadrul Formularelor de oferta:
1. S.C. DIRECTOR SPECIAL TROOPS – DST S.R.L. – 10,95 lei, locul I;
2. ASOCIEREA S.C. ROMOLD SECURITY S.R.L. – S.C. ROMOLD S.R.L. – 11,99 lei, locul II;
3. S.C. SGPI SECURITY FORCE S.R.L. – 12,73 lei, locul III.
Contract subsecvent de servicii nr. 5870/26.04.2018 incheiat cu S.C. DIRECTOR SPECIAL TROOPS – DST S.R.L., cu pretul de 48.092,40 lei fara TVA, pentru perioada 01.05.2018-30.06.2018.
Data limita depunere oferte:
26.03.2018, ora 11.00
Deschidere oferte:
26.03.2018 ora 12.00


39 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MATERIALE PENTRU REPARATII INSTALATIE AR/AC CANTINA SOCIALA
Lista materiale Atribuita prin SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 26.02.2018


38 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE PROIECTARE LUCRARI REFACERE HIDROIZOLATIE DEGRADATA PARTER-SUBSOL, CU READUCEREA FINISAJELOR LA STAREA INITIALA, TERASA PARTER IMOBIL ASSC PLOIESTI SITUAT IN PIATA EROILOR, NR. 1A
Anunt
Caiet de Sarcini
Fisa de Date
Formulare
Formular-cadru Contract
Clarificari
PV deschidere oferte
Contract de prestari servicii nr. 4990/11.04.2018 incheiat cu S.C. ROYAL LIFE DESIGN S.R.L.,
cu pretul de 13.278 lei fara TVA.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 28.02.2018, ora 11:00
Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 28.02.2018, ora 12:00


37 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
BOILER APA CALDA MENAJERA SI MATERIALE AUXILIARE
ANUNT SITE
Caracteristici boiler
Contract boiler
Atribuita prin SEAP Data limita depunere oferte
15.02.2018
Evaluare oferte
16.02.2018


36 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII MEDICINA MUNCII
ANUNT SITE
CAIET DE SARCINI
Fisa de date
Model contract
FORMULARE
PV deschidere S.C. MEDICAL CENTER GRAL S.R.L.  Ploiesti ,Str.Cuza Voda, nr. 6, Bl. A8, Omnia , etaj P+S Ctr. servicii nr. 1387/29.01.18 , pretul de 26.043,00 lei  determinabil pe parcursul executarii contractului pe baza tarifelor unitare  din oferta financiara Data limita depunere oferte
08.01.2018, ora 16:00
Data deschidere oferte
09.01.2018, ora 10:00


35 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SISTEM DE DEGIVRARE IMOBIL CAMIN DE BATRANI PLOIESTI
Anunt
Caiet de sarcini
Fisa de date
Model Contract
Modele de Formulare
PV deschidere oferte S.C. RIVOV S.R.L.
Contract de lucrari nr. 18315/22.12.2017,
pretul de 14.341,43 lei fara TVA
Data limita depunere oferte
04.12.2017, ora 11:00
Data deschidere oferte
04.12.2017, ora 12:00


34 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
UNIT DETAR SI APARATURA STOMATOLOGICA
Anunt
Caiet de sarcini
Model Contract
Modele de Formulare
Anunt atribuire Data limita depunere oferte
28.11.2017, ora 16:00


33 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
INSTALARE COMPONENTE SISTEM CONTROL ACCES IMOBIL PIATA EROILOR NR. 1A
Anunt
Caiet de sarcini
Fisa de date
Model Contract
Modele de Formulare
PV deschidere oferte Data limita depunere oferte
28.11.2017, ora 9:00
Data deschidere oferte
28.11.2017, ora 9:15


32 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
COPIATOR PROFESIONAL
Anunt
Caracteristici tehnice
Model Contract
Modele de Formulare
Data limita depunere oferte
22.11.2017


31 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MEDICAMENTE CABINETE DE MEDICINA GENERALA
Anunt
Caiet de sarcini
Model Contract
Modele de Formulare
Decalare termen depunere oferte
Clarificari
Anunt de atribuire Data limita depunere oferte
06.11.2017


30 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MOBILIER/INSTRUMENTAR MEDICAL CABINETE DE MEDICINA GENERALA
Anunt
Caiet de sarcini
Modele de Formulare
Model Contract
ANUNT ATRIBUIRE ACHIZITIE Data limita depunere oferte
27.10.2017


29 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SISTEME PC, LAPTOPURI SI IMPRIMANTE MULTIFUNCTIONALE
Anunt
Caiet de sarcini
Modele de Formulare
Model Contract
Clarificare
Clarificare 2
Data limita depunere oferte
27.10.2017


28 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MATERIALE SANITARE SI CONSUMABILE MEDICALE STOMATOLOGICE
Anunt
Caiet de Sarcini
Modele de Formulare
Model Contract
Anunt de atribuire Data limita depunere oferte
27.10.2017


27 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MEDICAMENTE SI PRODUSE STOMATOLOGICE
Anunt
Caiet de Sarcini
Modele de Formulare
Model Contract
ANUNT ATRIBUIRE ACHIZITIE Data limita depunere oferte
27.10.2017


26 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
INSTRUMENTE SI DISPOZITIVE DENTARE SI DE SUBSPECIALITATE
Anunt
Caiet de Sarcini
Modele de Formulare
Model Contract
ANUNT ATRIBUIRE ACHIZITIE Data limita depunere oferte
27.10.2017


25 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
LUCRARI DE AMENAJARE SPATII A.S.S.C.
ANUNT
FORMULARE
FORMULAR CONTRACT
S.C.ROMCONSTANT IMPEX GHEORGHE STANICA S.N.C.
Str. Independentei nr.132, Băicoi
Data limita depunere oferte
16.10.2017 ora 13:00


24 ACHIZITIE DIRECTA
SERVICII DE REVIZIE INTRETINERE SI SERVICE PTR. ECHIPAMENTELE SISTEMELOR DE INCALZIRE EXISTENTE IN IMOBILELE CANTINEI SOCIALE SI CENTRULUI SOCIAL DE URGENTA
ANUNT
FORMULARE
FORMULAR CONTRACT
CAIET SARCINI
ANUNT SEAP
S.C. STICONSTRUCT 2000 S.R.L.
Contract de servicii nr. 13807/04.10.2017. Preţul este determinabil pe parcursul executarii contractului, in limita valorii estimate de 1.078 lei fara TVA. Act aditional nr. 1/26.10.2017 achizitie lucrari de reparatii in valoare de 341 lei fara TVA
Data limita depunere oferte
26.09.2017 ora 10:00
Ofertele se transmit pe email achizitii@asscploiesti.ro si se publica in SEAP


23 ACHIZITIE DIRECTA
SERVICII DE INTRETINERE,
REPARATII SISTEME DE DETECTIE SI STINGERE INCENDII
Anunt
Caiet de sarcini
Fisa de date
Model Contract
Modele formulare
Raspuns la clarificari
PV deschidere oferte
S.C. SINVEX MULTISERVICE S.R.L.
Str. Gageni nr. 92A, Ploiesti
Data limita depunere oferte
15.09.2017 ora 10:00
Data deschidere oferte:
15.09.2017 ora 12:00


22 ACHIZITIE DIRECTA
SISTEM DE CONFERINTA SI VOTING SALA DE CONSILIU
ANUNT DEPUNERE OFERTE
CAIET DE SARCINI
FISA DE DATE
FORMULAR CONTRACT
FORMULARE
Proces-Verbal deschidere oferte
Prelungire temen de evaluare a ofertelor
Procedura de achizitie publica anulata in temeiul prevederilor art. 212,alin. (1), lit.c)din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in lipsa fondurilor bugetare alocate pentru aceasta investitie Data limita depunere oferte
31.08.2017 ora 12:00 .
Data deschidere oferte:
31.08.2017 ora 14:00 .


21 ACHIZITIE DIRECTA
SISTEM DE CONFERINTA SI VOTING SALA DE CONSILIU
Anunt
Caiet de sarcini
Fisa de date
Modele de formulare
Draft Contract
Lista echipamente si accesorii
Raspuns clarificari
Fisa de date
actualizata
19.08.2017
 ADRESA_ANULARE_ACHIZITIE SISTEM DE SISTEM DE CONFERINTA SI VOTING SALA SEDINTE Data limita depunere oferte
(Termen prelungit)
30.08.2017 ora 10:00
Data deschidere oferte:
30.08.2017 ora 11:00


20 ACHIZITIE DIRECTA
SERVICII DE INTRETINERE,
REPARATII SISTEME DE DETECTIE SI STINGERE INCENDII
Anunt
Caiet de sarcini
Fisa de date
Model Contract
Modele formulare
Proces Verbal deschidere oferte Anunt anulare procedura LOT 1,2,3,4 Data limita depunere oferte
11.08.2017 ora 10:00
Data deschidere oferte:
11.08.2017 ora 12:00


19 ACHIZITIE DIRECTA
MATERIALE PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE
Necesar materiale Atribuita prin SEAP Data limita depunere oferte in SEAP 02.08.2017cf.MC0008168


18 ACHIZITIE DIRECTA
SERVICII DE MENTENANTA STANDARD PLANIFICATA, MENTENANTA CORECTIVA SI INTERVENTII IN CAZ DE AVARII PENTRU INSTALATIILE SISTEMULUI DE INCALZIRE-RACIRE CE APARTIN IMOBILULUI SITUAT IN PLOIESTI, PIATA EROILOR, NR. 1A.
Anunt
Fisa de date
Caiet de sarcini
Model contract
Modele formulare
Proces Verbal deschidere oferte S.C. VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L.
Preţul contractului este determinabil pe parcursul executarii acestuia, in limita valorii estimate de 58.823,53 lei fara TVA.
Act aditional nr. 1 / 20.09.2017 la contract nr. 11543 /24.08.2017 – Achizitie lucrari reparatii in valoare de 986,60 lei fara TVA.
Data limita depunere oferte
01.08.2017 ora 10:00
Data deschidere oferte:
01.08.2017 ora 12:00


17 ACHIZITIE DIRECTA
Lucrari Cantina Sociala
Anunt
Fisa de date
Caiet de sarcini
Model contract
Modele formulare
Poces Verbal deschidere oferte
Clarificare documentatie atribuire
Prelungire perioada elaborare oferte
S.C. AVRIL S.R.L.
cu o propunere financiara de 146.245,22 lei fara TVA.
Act aditional nr.1/02.10.2017:
– s-a majorat pretul contractului cu suma de 14.707,57 lei fara TVA,respectiv la suma de 160.952,79 lei fara TVA;
– s-a prelungit termenul de executie a lucrarilor pana la data de 20.10.2017.
Data limita depunere oferte
24.07.2017 ora 12:00
Data deschidere oferte:
24.07.2017 ora 14:00


16 PROCEDURA INTERNA PROPRIE
Servicii de Medicina Muncii
Anunt
Caiet de sarcini
Model contract
Modele formulare
Clarificari
Proces Verbal
deschidere oferte
S.C. IDS LABORATORIES S.R.L.
Sos. Erou Nicolae Iancu nr.93/3, Voluntari
Data limita depunere oferte:
29.06.2017 ora 10:00


15 PROCEDURA INTERNA PROPRIE
Servicii de Formare Profesionala
Anunt
Fisa de date
Caiet de sarcini
Model acord-cadru si contract subsecvent
Modele formulare
Clarificari 1
Clarificari 2
Clarificari 3
Proces Verbal
deschidere oferte

Proces Verbal de completare
a PVDO
Acord-cadru cu promitentii-prestatori:
< 1 >
SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL.
in asociere cu
ASOCIATIA EUROEDUCATIA
< 2 >
SC CERTIND SA
< 3 >
CENTRUL DE CONSULTANTA SI STUDII EUROPENE SRL.
< 4 >
SC FAXMEDIA CONSULTING SRL
< 5 >
SC MODULE QUALITY CONSULTING SRL
< 6 >
SC SARAL EXPERT CONSULT SRL
< 7 >
SC ARGO PROFESSIONAL TRAINING SRL-D
Data limita depunere oferte:
27.06.2017 ora 12:00
Data deschidere a ofertelor:
27.06.2017 ora 14:00


14 PROCEDURA INTERNA PROPRIE
Servicii de perfectionare profesionala
PROCEDURA ANULATA Achizitia se va relua dupa revizia documentatiei de atribuire


13 ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CANTINA SOCIALA
Lista produse   22-28.05.2017 Atribuita prin SEAP


12 ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CAMIN DE BATRANI
Lista produse 17.05.2017 Atribuita prin SEAP


11 ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CANTINA SOCIALA
Lista produse 15-21.05.2017 Atribuita prin SEAP


10 ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CANTINA SOCIALA
Lista produse 08-14.05.2017 Atribuita prin SEAP


9 ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CAMIN DE BATRANI
Lista produse 10.05.2017 Atribuita prin SEAP


8 ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CANTINA SOCIALA
Lista produse 02.05.2017 Atribuita prin SEAP


7 ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CAMIN DE BATRANI
Lista produse 03.05.2017 Atribuita prin SEAP


6 ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CAMIN DE BATRANI
Lista produse Atribuita prin SEAP


5 ACHIZITIE DIRECTA
Servicii de Mentenanta Retea Calculatoare
Anunt de participare, Caiet de Sarcini
Model Formulare (editabile)
PV deschidere oferte S.C. LITEVISION CONSULT S.R.L.
Str. Soldat Erou Arhip Nicolae nr.10, Ploiesti
Data limita 20.04.2017 10:00


4  PROCEDURA INTERNA PROPRIE
Servicii de Paza
Anunt, Caiet de Sarcini
Formulare
Erata
PV deschidere oferte S.C. SGPI SECURITY FORCE S.R.L.
Str. Bardului nr.4, Sector 4, Bucuresti
Data limita depunere oferte
14.04.2017 10:00


3 ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CANTINA SOCIALA SI CAMIN DE BATRANI
Lista produse Camin de Batrani
Lista produse Cantina Sociala
Atribuita prin SEAP


2 Servicii tipografie Invitatie de participare ANULATA


1 Servicii RSTVI Invitatie servicii RSVTI
Caiet de sarcini servicii RSVTI
SC EMVIROQ CONSULTING SRL