Nr.
crt.
Denumire achiziţieDocumentaţie atribuireClarificări / ErateAtribuireContestaţii / Alte observaţii
126ACHIZITIE
SERVICII  MENTENANTA  ECHIPAMENTE  IT  SI  RETEA A.S.S.C. PLOIESTI  
Anunt de publicitate
Formulare
Formular contract
Caiet de sarcini
Data limita de depunere a ofertelor: 19.04.2021, ora 10:00;
Data sedintei de deschidere a ofertelor: 19.04.2021, ora 11:00.
125ACHIZITIE SERVICII DE
SPALATORIE SI VULCANIZARE PENTRU AUTOTURISMELE  AFLATE  ÎN  PARCUL AUTO AL  ASSC PLOIESTI, PIATA EROILOR NR. 1A
Anunt de publicitate
Formulare
Formular contract
Caiet de sarcini
Data limita de depunere a ofertelor: 15.04.2021 ora 10:00
124ACHIZITIE SERVICII DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, DERATIZARE, PENTRU IMOBILELE SI SUPRAFETELE DE TEREN AFLATE IN ADMINISTRAREA A.S.S.C. PLOIESTIAnunt de publicitate
Formulare
Formular contract
Caiet de sarcini
Data limita de depunere a ofertelor: 16.04.2021, ora 10:00;
Data sedintei de deschidere a ofertelor: 16.04.2021, ora 11:00.
123ACHIZITIE SERVICII  DE  ÎNTRETINERE, VERIFICARE  ŞI  REPARAŢII  APARATURA  MEDICALĂAnunt de publicitate
Formulare
Formular contract
Caiet de sarcini
Data limita de depunere a ofertelor: 12.04.2021 ora 10:00
122CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
avand ca obiect 
COLECTARE, TRANSPORT, PROCESARE  ŞI  ELIMINARE  FINALĂ  
A  DEŞEURILOR MEDICALE
Anunt de publicitate
Formulare
Formular contract
Caiete de sarcini
Procedura de achizitie publica a fost anulata in temeiul dispozitiilor art. 212, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016, intrucat in cadrul acesteia nu a fost depusa nicio oferta.Data limita de depunere a ofertelor: 09.04.2021 ora 10:00
121ACHIZITIE SERVICII SPECIFICE PREVAZUTE IN ANEXA NR. 2
LA LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE: SERVICII DE MEDICINA MUNCII
Anunt de publicitate
Formulare
Formular contract
Caiet de sarcini
Clarificari 1Data limita de depunere a ofertelor: 14.04.2021 ora 10:00;
– Data sedintei de deschidere a ofertelor: 14.04.2021 ora 12:00.
120ACHIZITIE SERVCII DE VERIFICARE INSTALATII ELECTRICE
IMOBILE AFLATE IN ADMINISTRAREA ASSC PLOIESTI:
1)IMOBIL SITUAT IN PLOIESTI, STR. MIHAI BRAVU, NR. 231 – 96 de circuite
electrice;
2)IMOBIL SITUAT IN PLOIESTI, STR. RAFINORILOR, NR. 13 – 196 de circuite
electrice;
3)IMOBIL SITUAT IN PLOIESTI, STR. RAFOV 2K, ETAJ 1 – 26 de circuite
electrice.

Documentatia necesara se poate descarca de pe SEAP in momentul de fata avand o problema tehnica a site-ului

Anunt Publicitate

Se accepta ca oferta sa fie transmisa integral pe e-mailul achizitii@asscploiesti.ro, avand in vedere contextul epidemiologic actual.

Proces verbal deschidere oferte

 Data limita de depunere a ofertelor: 24.03.202, ORA 10:00 Data sedintei de deschidere a ofertelor: 24.03.2021, ORA 11:00  
119ACHIZIȚIE DIRECTĂ

 

GAZE NATURALE PENTRU SEDII / STRUCTURI PROPRII SAU AFLATE IN ADMINISTRAREA ASSC  PLOIESTI

Anunt Publicitate

 

Caiet de sarcini Gaze

Formular contract

FORMULARE

Se accepta ca oferta sa fie transmisa integral pe e-mailul achizitii@asscploiesti.ro, avand in vedere contextul epidemiologic actual.CLARIFICARI_2 Procese verbale deschidere oferte Ctr. NR.19007/16.12.2020 FURNIZARE GAZE NATURALE incheiat cu ENGIE ROMANIA SA,   tarif 124,64 lei fara TVA/MWh in limita valorii max estimate , respectiv ptr perioada 01.01-31.12.21-75.437,36 lei fara TVA  si pentru perioada 01.01-30.04.22 – 25.079,96 lei  fara TVA ,  Conform  Atribuire in SEAPData limita de depunere a ofertelor: 24.11.2020, ORA 11:00 Data sedintei de deschidere a  ofertelor: 24.11.2020, ORA 12:00  
118ACHIZIȚIE DIRECTĂ
RECHIZITE DE BIROU SI PRODUSE PAPETARIE
anunt de publicitateCaiet sarciniFORMULAREAnexa formular ofertaUrmare clarificarilor solicitate de catre operatorii economici, va comunicam urmatoarele:
1. la pozitia 7 – decapsator: se accepta si produse similare care indepliniesc cerintele minimale impuse prin Caietul de sarcini.
2. Pentru pozitia 12 folie protectie, unitatea de masura este set, forma de ambalare 100 buc./set.
3. Forma de ambalare si livrare pentru produsul „hartie xerox” este cea prevazuta in Caietul de sarcini, respectiv top. Prin urmare, nu se poate accepta forma de livrare la palet, intrucat autoritatea contractanta nu dispune de utilajele necesare descarcarii produselor livrate in forma solicitata.
S.C. EVIDENT GROUP S.R.L.   in valoare de9.277,90 lei fara TVAcf. atribuire  in SEAPData limita de depunere a ofertelor: 28.10.2020, ORA 16:00  
117ACHIZIȚIE DIRECTĂ REVIZIE  CURENTA, REPARATII SI INTERVENTIE IN CAZ DE AVARIE PENTRU CENTRALELE TERMICE ANUNT PUBLICITATECAIET DE SARCINIFORMULAR CONTRACTFORMULAREPROCES VERBAL DESCHIDERECONTRACT SERVICII nr. 15918/ 26.10.2020  REVIZIE  CURENTA, REPARATII SI INTERVENTIE IN CAZ DE AVARIE PENTRU CENTRALELE TERMICE incheiat cu SC VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL in valoare de 1.974,00 lei fara TVA , conform atribuire in SEAPData limita de depunere a ofertelor: 19.10.2020, ORA 10:00 Data sedintei de deschidere a  ofertelor: 19.10.2020, ORA 11:00 
116ACHIZIȚIE DIRECTĂREVIZIE  CURENTA, REPARATII SI INTERVENTIE IN CAZ DE AVARIE PENTRU CENTRALELE TERMICE ANUNT PUBLICITATE_REVIZIE CENTRALECAIET DE SARCINIFORMULAR CONTRACT FORMULARE PROCES VERBAL DE DESCHIDEREA. D. ANULATA  in temeiul dispozitiilor art. 212,alin.(1),lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
intrucat in cadrul procedurii  ofertantul nu a raspuns la clarificari .
Data limita de depunere a ofertelor: 06.10.2020, ORA 09:00 Data sedintei de deschidere a  ofertelor: 06.10.2020, ORA 10:00 
115ACHIZIȚIE DIRECTĂMATERIALE DE CURATENIEanunt de participarecaiet sarciniFORMULAREAnexa formular oferta SC FABI TOTAL GRUP SRL    in valoare de  22.266,65 lei fara TVA cf. atribuire SEAP Data limita de depunere a ofertelor: 25.09.2020, ORA 14:00  
114ACHIZIȚIE DIRECTĂSTATII DE LUCRU ( LAPTOP/NOTEBOOK WINDOWS 10 PRO + MICROSOFT OFFICE PROFFESIONAL PLUS 2019 )anunt de publicitatecaiet de sarciniformular contractFORMULARE PCraspuns clarificareSC ADVACETECH SRL   Contract furnizare nr.11992/03.09.2020  in valoare de 25.590,00  lei  fara TVA   Conform  Atribuire in SEAPData limita de depunere a ofertelor: 21.08.2020, ORA 12:00  
113ACHIZIȚIE DIRECTĂSERVICII DE TIPARIRE SI LIVRARE VOUCHERE DE VACANTA PE SUPORT ELECTRONIC  PENTRU PERSONALUL ASSC PLOIESTIAnuntCaiet de SarciniFormular contractFORMULAREPV deschidere oferteContract servicii  nr. 8562/01.07.2020  incheiat cu S.C. UP ROMANIA S.R.L.    conform atribuire SEAPData limita de depunere a ofertelor:24.06.2020, ORA 09:00 Data sedintei de deschidere a  ofertelor: 24.06.2020, ORA 10:00 
112ACHIZIȚIE DIRECTĂSERVICII VERIFICARE PERIODICA REZISTENTA DE DISPERSIE  PRIZE DE PAMANT Anunt depunere ofertecaiet sarcini prizeFormular contract prizeFORMULARE S.C SAFE S.R.L Contract servicii  nr. 8311 /26.06.2020  in valoare   2.250,72 lei fara TVAConform  Atribuire in SEAPData limita de depunere a ofertelor:15.06.2020, ORA 10:00 
111ACHIZIȚIE DIRECTĂ
RECHIZITE DE BIROU SI PRODUSE PAPETARIE
Anunt publicitateCaiet de sarciniFormular ContractFORMULAR DE OFERTAAnexa Formular ofertaClarificari 1Dintr-o eroare in procesul de scanare a caietului de
sarcini afost omisa o pagina din cuprinsul acestuia. Caietul de sarcini
complet a fost republicat in SICAP in cadrul versiunii numarul 3 a
anuntului de publicitate, fiind prelungit si termenul limita pentru
depunerea ofertelor pana la data de 16.06.2020, ora 16:00
S.C. DACRIS IMPEX S.R.L.    Contract furnizare nr.8484/30.06.2020  in valoare de 16.967,43 lei  fara TVA   Conform  Atribuire in SEAPData limita de depunere a ofertelor: 16.06.2020, ORA 16:00  
110ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE MEDICINA MUNCII
PENTRU PERSONALUL ASSC PLOIESTI
ANUNT PUBLICITATECAIET DE SARCINIFORMULAR CONTRACTFORMULARE1PROCES VERBAL DESCHIDERE_SERV. MEDICINA MUNCIIContract nr. 7285/05.06.2020, incheiat cu SC MEDICAL CENTER GRAL SRL;
valoare totala: 14.778 lei (servicii scutite de TVA, conform art. 292
din Codul Fiscal),defalcat astfel:
– 14.298 lei – valoare aferenta prestarii serviciilor pana la data de
31.12.2020;
– 480 lei lei – valoare aferenta prestarii serviciilor in perioada
01.01-30.04.2021.
Data limita de depunere a ofertelor:21.05.2020, ORA 10:00 Data sedintei de deschidere a ofertelor: 21.05.2020, ora 11:00.  
109ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII   SPLALATORIE SI VULCANIZARE PENTRU AUTOTURISMELE AFLATE  ÎN  PARCUL AUTO AL ASSC PLOIESTI
ANUNT PUBLICITATECS_SPALATORIE VULCANIZARE AUTOFORMULAR CONTRACTFORMULARE SC NIKOLANTO PREST SRL  Contract servicii nr.6529/20.05.2020 in valoare de 3.800,00  lei fara TVA   Conform  Atribuire in SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor: 13.05.2020, ORA 12.00         
108ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII  MENTENANTA  ECHIPAMENTE  IT  SI  RETEA A.S.S.C. PLOIESTI 
AnuntCaiet de sarciniFormular ContractFORMULAREPV DESCHIDERE OFERTE 06.05.20 SC LITEVISION CONSULT SRL  Contract servicii nr.6590/21.05.2020 in valoare de 41.045,38  lei fara TVA   Conform  Atribuire in SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor: 06.05.2020, ORA 12.00Data deschidere oferte:  06.05.2020,ORA 13:00 
107ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII   SPLALATORIE SI VULCANIZARE PENTRU AUTOTURISMELE AFLATE  ÎN  PARCUL AUTO AL ASSC PLOIESTI
ANUNTCAIET DE SARCINIFORMULAR CTRFORMULARE A. D. ANULATA  in temeiul dispozitiilor art. 212,alin.(1),lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
intrucat in cadrul procedurii nu a fost depusa nicio oferta.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 06.05.2020, ORA 10.00         
106ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE COLECTARE, TRANSPORT, PROCESARE ȘI ELIMINARE FINALĂ A DEȘEURILOR MEDICALE
ANUNTCAIETE DE SARCINIFORMULAR CONTRACTFORMULARE SC ACTIS DISTRIBUTION SRL   Ctr. servicii nr.6343/14.05.2020  in valoare de 5.955,88 lei fara TVA ; Atribuire in SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor: 06.05.2020, ORA 10.00     
105ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE SUPRAVEGHERE SI VERIFICARE TEHNICA IN UTILIZARE A INSTALATIILOR /ECHIPAMENTELOR DIN DOMENIUL I.S.C.I.R. (opertor R.S.T.V.I.)
ANUNT DE PUBLICITATE CAIET DE SARCINI FORMULAR CONTRACT FORMULARE SC GYN CONS METALMOB SRL   Ctr. servicii nr.5556/21.04.2020  in valoare de 2.720,00 lei fara TVA ; Atribuire in SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor: 09.04.2020, ORA 12.00     
104ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, DERATIZARE PENTRU IMOBILELE SI SUPRAFETELE DE TEREN AFLATE IN ADMINISTRAREA A.S.S.C. PLOIESTI
ANUNT PUBLICITATECAIET DE SARCINIFORMULAR CONTRACTFORMULARE Clarificare DDDPROCES VERBAL DESCHIDERE OFERTE_DDDSC CORAL IMPEX SRL   Ctr. servicii nr.5483/15.04.2020  in valoare de 58.823,53 lei fara TVA ; Atribuire in SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor: 06.04.2020, ORA 13.00    Data deschidere oferte:   06.04.2020, ORA 14.00 
103PROCEDURĂ PROPRIE
SERVICII DE PAZA PENTRU PUNCTE DE LUCRU ALE ADMINISTRATIEI  SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI
ANUNT PUBLICITATECaiet de sarcini PazaACORD-CADRU si CONTRACT SUBSECVENTFORMULARECLARIFICARE_SEDINTA DESCHIDERE OFERTECLARIFICARI_PAZAPV DESCHIDERE Acord Cadru nr. 5849/30.04.2020 incheiat cu trei promitenti-prestatori SC SPARTA GUARD SECURITY S.R.L., SC SGPI SECURITY FORCE S.R.L., SC DIRECTOR SPECIAL TROOPS-DST S.R.L Ctr. subsecvent serv. nr. 5850 / 30.04.2020 incheiat cu SC SPARTA GUARD SECURITY SRL, pret 210.879,15 lei fara TVATermenul limita pentru depunerea ofertelor: 30.03.2020, ORA 11.00    Data deschidere oferte:   30.03.2020, ORA 12.00 
102  ACHIZIȚIE DIRECTĂ
INLOCUIRE BARIERA  SENS IESIRE PARCARE SEDIU ASSC  PIATA EROILOR PLOIESTI
ANUNT DE PUBLICITATE CAIET DE SARCINI FORMULAR CONTRACT FORMULAREPV DESCHIDERE OFERTE 12.02.2020SC LITEMOTION  SECURITY SRL  Contract servicii nr.2973/24.02.020 in valoare de 8.433,68  lei fara TVA   Conform  Atribuire in SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor: 12.02.2020, ORA 12.00    Data deschidere oferte:   12.02.2020, ORA 13.00 
101 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
VTP INSTALATII DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE si VTP CENTRALELE TERMICE
AnuntNecesar serviciiFormular contractFORMULARE A. D. anulata in temeiul dispozitiilor art. 212,alin.(1),lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
intrucat in cadrul procedurii nu a fost depusa nicio oferta.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 13.02.2020, ORA 12.00 
100ACHIZIȚIE DIRECTĂ
CARTUSE TONER   si  REFILL CARTUSE TONERE
ANUNT DE PUBLICITATE 
FORMULAR DE OFERTA   NECESAR TONERE SI REFILL 
 LOTUL 1:  SC MANOPRINTING SYSTEM SRL cu pretul total/pachet de 3.947,00 lei
LOTUL 2 : 
SC NORD COMPUTER SRL cu pretul total/pachet de 2.632,06 lei
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 02.12.2019, ORA 16.30 
99  ACHIZIȚIE DIRECTĂ
LUCRARI DE COMPARTIMENTARE PERETI NESTRUCTUALI PROVIZORII  PIATA EROILOR PLOIESTI
ANUNT DE PUBLICITATE CAIET DE SARCINI FORMULAR CONTRACT FORMULARE PV DESCHIDERESC ROMCONSTANT IMPEX GHEORGHE STEFANICA SNC , Ctr. lucrari nr. 18095/05.12.19  , pret 22.153,14 lei fara TVATermenul limita pentru depunerea ofertelor: 26.11.2019, ORA 14.00    Data deschidere oferte:   26.11.2019, ORA 14.30 
98  ACHIZIȚIE DIRECTĂRECHIZITE DE BIROU SI PRODUSE PAPETARIEAnunt publicitate Caiet de sarcini-Rechizite FORMULAR DE OFERTAAnexa oferta SC ABC SUPPLIES SRL, cu pretul total/pachet de 11.906,57 lei fara TVATermenul limita pentru depunerea ofertelor: 13.11.2019, ORA 12.00 
97    ACHIZIȚIE DIRECTĂPRODUSE DE CURATENIE  AnuntCAIET SARCINI FORMULARE    Anexa la formular oferta SC RODASIM SRL, cu pretul total/pachet de 12.901,90 lei fara TVATermenul limita pentru depunerea ofertelor: 12.11.2019, ORA 12.00 
96ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MEDICAMENTE, MAT SANITARE, CONSUMABILE MEDICALE, DEZINFECTANTI
Anunt
Caiet de sarcini
Formular CTR
FORMULARE
Raspuns clarificari_1
Raspuns clarificari_2
Conform  Atribuire in SEAPSC Dentotal Protect – 14.736,90 lei fara TVA ; SC AQUATOR S.R.L.-3.935,47 lei fara TVA +4.118,71 lei fara TVA + 38.770,93 lei fara TVA ; SC PROFESSIONAL FARMA LINE – 28.200,62  lei fara TVATermenul limita pentru depunerea ofertelor: 07.10.2019, ORA 16.30 
95ACHIZIȚIE DIRECTĂ
IMPRIMATE  SI  FURNITURI DE BIROU  
ANUNT
CAIET DE SARCINI
Clarificare_lot 1_mater. caracter functional
Clarificare_Lot 2-furnituri de birou
3-Clarificare Lotul 1-mater. caracter functional
 Conform  Atribuire in SEAPSC EURO PRINT COMPANY SRL -2.299,32 lei  fara TVA;  SC ABC SUPPLIES SRL – 2.389,97 lei fara TVATermenul limita pentru depunerea ofertelor: 30.09.2019, ORA 16.30 
94ACHIZIȚIE DIRECTĂ
REVIZIE TEHNICA SI  REPARATII  CT
 ANUNT DE PUBLICITATE CAIET DE SARCINI FORMULAR CONTRACT FORMULAREPV_DESCHIDERE OFERTES.C. TEODAN INSTAL S.R.L. ctr. servicii  nr. 14954/08.10.2019 , in valoare  de 4.555 lei fara TVA; Atribuire in SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor: 23.09.2019, ORA 10.00Data deschidere oferte:23.09.2019, ORA 11.00 
93ACHIZIȚIE DIRECTĂ
REFILL TONERE
 ANUNT REFILL   Necesar refill cartuse toner S.C. NORD COMPUTER S.R.L
in valoare de 2.598,06   lei fara TVA ; Atribuire in SEAP
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 10.09.2019, ORA 16.30 
92ACHIZIȚIE DIRECTĂ
LUCRARI DE COMPARTIMENTARE PERETI NESTRUCTURALI PROVIZORII
Anunt
Caiet de Sarcini
FORMULAR CONTRACT
Modele de Formulare
 Proces verbal deschidere oferteSC ROMCONSTANT IMPEX GHEORGHE STEFANICA SNC , Ctr. lucrari Nr.12403/ 28.08.19  in valoare de 24.194,78  lei fara TVA; Atribuire in SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor:12.08.2019, ORA 10.00
Data deschidere oferte: 12.08.2019 ora 11:00.
 
91ACHIZIȚIE DIRECTĂ
REPARATII TERASE (HIDROIZOLATIE)
Anunt
Caiet de Sarcini
FORMULAR CONTRACT
Modele de Formulare
 PV deschidere oferte-HIDROIZOLATIESC AFINA IMPEX SRL , Ctr. lucrari  nr. 11678/12.08.19 in valoare de 49.846,51  lei fara TVA ; Atribuire in SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor:1.08.2019, ORA 10.00
Data deschidere oferte: 1.08.2019 ora 11:00.
 
90ACHIZIȚIE DIRECTĂ
RETEA STRUCTURATA DE DATE IMOBIL STR. VALENI NR.32, CORP CLADIRE C2
Anunt
Caiet de Sarcini
Anexa la Caietul de SarciniFORMULAR CONTRACTModele de Formulare
  A. D. anulata in temeiul dispozitiilor art. 212,alin.(1),lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
intrucat in cadrul procedurii nu a fost depusa nicio oferta.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor:31.07.2019, ORA 10.00
Data deschidere oferte: 31.07.2019 ora 11:00.
 
89ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MATERIALE DE CURATENIE SI DEZINFECTANTI
Anunt
Necesar materiale
Anexa oferta materiale de curatenie
Anexa oferta dezinfectanti
Modele de Formulare
 Clarificari _1Lotul 1 – S.C. FABI TOTAL GRUP SRL   26.487,21 lei  fara  TVA  Atribuire in SEAP    Lotul 2 – anulata in temeiul prevederilor art. 212, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 98/2016Termenul limita pentru depunerea ofertelor:29.07.2019, ORA 10.00 
88ACHIZIȚIE DIRECTĂ
RETEA STRUCTURATA DE DATE
Anunt
Caiet de Sarcini
Anexa Caiet de Sarcini
Formular contract
Modele de Formulare
 A. D. anulata in temeiul dispozitiilor art. 212,alin.(1),lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
intrucat in cadrul procedurii nu a fost depusa nicio oferta.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor:15.07.2019, ORA 12.00
Data deschidere oferte: 15.07.2019 ora 13:00.
 
87ACHIZIȚIE DIRECTĂVERIFICARE PERIODICA REZISTENTA DE DISPERSIE
PRIZE DE PAMANT
AnuntCaiet de Sarcini
Formular contract
FORMULARE
 SC SAFE SRL , Ctr. servicii nr. 9531/04.07.19  in valoare de 1.993,68  lei fara TVA ; Atribuire in SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor:   24.06.2019, ORA 16.30 
86ACHIZIȚIE DIRECTĂ
ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE
 AnuntNECESAR    Formular de ofertăAnexa Formular ofertaRaspuns clarificari_2 Raspuns clarificari_1Conform  Atribuire in SEAP  GLOBAL SISTEM S.R.L. valoare achizitie 4.820,00  lei fara TVATermenul limita pentru depunerea ofertelor: 18.06.2019, ORA 10.00 
85ACHIZIȚIE DIRECTĂ
REFILL TONERE
ANUNT PUBLICITATE -REFILL TONERE   Necesar refill tonere Conform  Atribuire in SEAP   S.C. MANOPRINTING SYSTEM S.R.L.
 valoare achizitie  3.179,00 lei fara TVA
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 05.06.2019, ORA 16.30 
84ACHIZIȚIE DIRECTĂ
RECHIZITE DE BIROU SI PRODUSE DE PAPETARIE
Anunt
Necesar rechizite
Formular de Oferta
Anexa la Formular de Oferta
 Conform  Atribuire in SEAP   SC ABS SUPPLIES SRL
valoare achizitie 16.969,66  lei fara TVA
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 30.05.2019, ORA 16.30 
83ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE INTRETINERE, VERIFICARE SI REPARATII APARATURA MEDICALA
Anunt
Caiet de Sarcini
Formular Contract
Modele de Formulare
 Centrul Judetean de Aparatura Medicala  Ctr. servicii nr.7503/29.05.2019   determinabil , in limita valorii estimate de 15.210,08 lei fara TVA , Conform  Atribuire in SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor: 17.05.2019, ORA 14.00 
82ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII MENTENANTA ECHIPAMENTE IT SI RETEA CALCULATOARE
Anunt
Caiet de Sarcini
Formular Contract
Modele de Formulare
PV deschidere OferteSC LITEVISION CONSULT SRL  Contract servicii nr.7671/31.05.2019   determinabil , in limita valorii estimate de 68.544,00 lei fara TVA , Conform  Atribuire in SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor: 16.05.2019, ORA 10.00
Data sedintei de deschidere a ofertelor: 16.05.2019 ora 11:00.
 
81ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE INTRETINERE, VERIFICARE SI REPARATII APARATURA MEDICALA
ANUNT
Caiet de Sarcini
Formular Contract
Modele de Formulare
 ANULATA in conformitate cu prevederile art. 212, alin. (1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 143, alin.(3) din HG nr. 395/2016Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 08.05.2019, ORA 12.00
Data sedintei de deschidere a ofertelor: 08.05.2019 ora 13:00.
 
80ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE MEDICINA MUNCII
Anunt
Caiet de Sarcini
Formular Contract
Modele de Formulare
 PV-deschidere oferte-Serv. medicina munciiSC MUNMEDICA SRL   Ctr. servicii nr.7795/04.06.2019  in valoare de 18.272,00  lei fara TVA ; Atribuire in SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor: 08.05.2019, ORA 16.00
Data sedintei de deschidere a ofertelor: 09.05.2019 ora 11:00.
 
79ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE COLECTARE, TRANSPORT, PROCESARE ȘI ELIMINARE FINALĂ A DEȘEURILOR MEDICALE
Anunt
Caiete de Sarcini
Formular Contract
Modele de Formulare
 SC ACTIS DISTRIBUTION SRL   Ctr. servicii nr.6652/10.05.2019  in valoare de 5.747,90  lei fara TVA ; Atribuire in SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor: 22.04.2019, ORA 10.00
Data sedintei de deschidere a ofertelor: 22.04.2019 ora 11:00.
 
78ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE SUPRAVEGHERE SI VERIFICARE TEHNICA IN UTILIZARE A INSTALATIILOR /ECHIPAMENTELOR DIN DOMENIUL I.S.C.I.R. (opertor R.S.T.V.I.)
Anunt
Caiet de Sarcini
Formular Contract
Modele de Formulare
  SC GYN CONS METALMOB SRL  Contract servicii nr.6012/23.04.2019  in valoare de 2.320,00  lei fara TVA   Conform  Atribuire in SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor: 11.04.2019, ORA 16.30
Data sedintei de deschidere a ofertelor: 12.04.2019 ora 10:00.
 
77ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII REVIZIE GENERALA, INTRETINERE PREVENTIVA, REPARATII ACCIDENTALE SI INTERVENTII PENTRU GRUPUL ELECTROGEN AFLAT IN DOTAREA IMOBILULUI SITUAT IN PLOIESTI, PIATA EROILOR, NR. 1A
Anunt
Caiet de Sarcini
Formular Contract
Modele de Formulare
PV_DESCHIDERE OFERTEANULATA in conformitate cu prevederile art. 212, alin. (1), lit.a) din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 143, alin.(3) din HG nr. 395/2016Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 01.04.2019, ORA 10.00
Data sedintei de deschidere a ofertelor: 01.04.2019 ora 11:00.
 
76ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII REVIZIE GENERALA, INTRETINERE PREVENTIVA, REPARATII ACCIDENTALE SI INTERVENTII PENTRU GRUPUL ELECTROGEN AFLAT IN DOTAREA IMOBILULUI SITUAT IN PLOIESTI, PIATA EROILOR, NR. 1A
Anunt
Caiet de Sarcini
Formular Contract
Modele de Formulare
ADRESA RASPUNS CLARIFICARIPROCES VERBAL DE DESCHIDERE OFERTEANULATA in conformitate cu prevederile art.212, alin. (1), lit.a) din Legea nr. 98/2016Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 14.03.2019, ORA 10.00
Data sedintei de deschidere a ofertelor: 14.03.2019 ora 11:00.
 
75ACHIZIȚIE DIRECTĂ
INLOCUIRE BARIERA PARCARE SEDIU ASSC PLOIESTI
Anunt
Caiet de Sarcini
Formular Contract
Modele de Formulare
 PV DESCHIDERE OFERTE_04.03.2019 SC LITEMOTION SECURITY SRL  Contract servicii nr.3879/11.03.2019  in valoare de 10.892,51  lei fara TVA   Conform  Atribuire in SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor: 04.03.2019, ORA 14.00
Data sedintei de deschidere a ofertelor: 04.03.2019 ora 14:30.
 


74ACHIZIȚIE DIRECTĂ
INLOCUIRE ALIMENTATOR CONTROLER AUTOMATIZARE POMPE CIRCUIT SPRINKLERE
Anunt
Caiet de Sarcini
Formular Contract
Modele de Formulare
  Conform  Atribuire in SEAP       SC SINVEX MULTISERVICE  SRL – Ctr. servicii nr. 3534 / 05.03.2019  in valoare de  785,00 LEI fara TVATermenul limita pentru depunerea ofertelor: 27.02.2019, ORA 11.00 


73ACHIZIȚIE DIRECTĂ
INLOCUIRE BARIERA PARCARE SEDIU ASSC PLOIESTI
Anunt
Caiet de Sarcini
Formular Contract
Modele de Formulare
 Anulare proceduraTermenul limita pentru depunerea ofertelor: 27.02.2019, ORA 15.00
Data sedintei de deschidere a ofertelor: 27.02.2019 ora 15:30.
 


72ACHIZIȚIE DIRECTĂ
FURNIZARE RECHIZITE DE BIROU SI PRODUSE DE PAPETARIE
Anunt
Necesar Materiale
  Conform  Atribuire in SEAP       SC EVIDENT GROUP  SRL – 2.796,00 LEI fara TVA ;Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 27.02.2019, ORA 16.00 


71ACHIZIȚIE DIRECTĂ
FURNIZARE MATERIALE SANITARE SI MEDICAMENTE
Anunt
Necesar Materiale
  Conform  Atribuire in SEAPSC DENTOTAL PROTECT SRL – 671,50 LEI fara TVA ; SC AQUATOR SRL – 786,19 LEI fara TVA ; SC TRI FARM SRL -76,47 LEI fara TVATermenul limita pentru depunerea ofertelor: 18.02.2019, ORA 16.00 


70ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MATERIALE NECESARE PENTRU INSTALATIA DE INCALZIRE
Anunt
Necesar Materiale
  ROMSTAL IMEX S.R.L. Val. achizitie 4.249,30 lei fara TVA   Atribuire in SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor: 21.01.2019, ORA 11.00 


69ACHIZIȚIE DIRECTĂ
REPARATII BARIERA PARCARE SEDIU ASSC
Anunt
Fisa de Date
Caiet de Sarcini
Modele de Formulare
Formularul de Contract
 PV DESCHIDERE OFERTE_10.01.2019SC LITEMOTION SECURITY SRL  Contract servicii nr.1939/ 06.02.2019 in valoare de  11.705,00 lei fara TVATermenul limita pentru depunerea ofertelor: 10.01.2019, ORA 14.00   Sedinta de deschiderea ofertelor :     10.01.2019, ORA 15.00 


68ACHIZIȚIE DIRECTĂ
REPARATII CAZAN AFERENT CENTRALEI TERMICE IMOBIL PIATA EROILOR
Anunt
Fisa de Date
Caiet de Sarcini
Modele de Formulare
Formularul de Contract
PV DESCHIDERE OFERTE_14.12.2018SC ASK GRUP SRL  Contract de executie lucrari nr. 1947/06.02.2019 in valoare de 46.162,00 lei fara TVATermenul limita pentru depunerea ofertelor: 14.12.2018, ORA 09.30   Sedinta de deschiderea ofertelor :     14.12.2018, ORA 10.00 


67ACHIZIȚIE DIRECTĂ
COMPARTIMENTARE CU PERETI NESTRUCTURALI PROVIZORII
AnuntFisa de Date
Caiet de Sarcini
Modele de Formulare
Formularul de Contract
PV DESCHIDERE OFERTE COMPARTIMENTARES.C. ROMCONSTANT IMPEX GHEORGHE  STEFANICA SNC  Contract de executie lucrari nr. 17892/07.12.18 , in valoare de 79.647,64 lei fara TVA.Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 26.11.2018, ORA 10.00   Sedinta de deschiderea ofertelor :     26.11.2018, ORA 11.00 


66ACHIZIȚIE DIRECTĂ
LUCRARI DE REFACERE PARDOSEALA (REMOCHETARE CU MOCHETA TIP ROLA)
Anunt
Fisa de Date
Caiet de Sarcini
Modele de Formulare
Formularul de Contract
PV DESCHIDERE OFERTE MOCHETARES.C. TRAKOMO FEST DECOR S.R.L.  Contract de executie lucrari nr. 17891/07.12.18 , in valoare de 40.983,69 lei fara TVA.Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 26.11.2018, ORA 12.00   Sedinta de deschiderea ofertelor :     26.11.2018, ORA 13.00 


65ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MATERIALE DE CURATENIE SI DEZINFECTANTI
Anunt
Caiet de Sarcini
Modele de Formulare
Formularul de Contract
Anexa la Oferta Dezinfectanti
Anexa la Oferta Materiale de curatenie
  Lotul 1   – S.C. FABI TOTAL GRUP SRL   15.149,03 lei   fara  TVA  Atribuire in SEAP Lotul 2 – anulata in temeiul prevederilor art. 212, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 98/2016Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 20.11.2018, ORA 16.00 


64ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MEDICAMENTE PENTRU CABINETE MEDICALE SCOLARE
Anunt
Caiet de Sarcini   FORMULARE  Formularul de Contract
Anexa la Oferta
CLARIFICARI_1 SC DEXTER INVEST SRL   10.201,15 lei   fara TVA   cf. Atribuire in SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor: 16.11.2018, ORA 14.00 


63ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MATERIALE SANITARE SI CONSUMABILE STOMATOLOGICE
Anunt
Caiet de Sarcini
Modele de Formulare
Formularul de Contract
Anexa la Oferta
 Clarificari _1Conform   Atribuire in SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor: 15.11.2018, ORA 16.00 


62ACHIZIȚIE DIRECTĂ
CARTUS/TONER PENTRU IMPRIMANTE/COPIATOARE
Anunt
FORMULAR-OFERTA-TONERE
Clarificari_1Procedura  anulata in temeiul prevederilor art. 212, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016 intrucat nu a fost depusa nicio oferta admisibilaTermenul limita pentru depunerea ofertelor: 29.10.2018, ORA 16.00 


61ACHIZIȚIE DIRECTĂ
LUCRARI DE REPARATII TAMPLARIE CANTINA SOCIALA
Anunt
Caiet de sarcini
Fisa de date
Formularul de Contract
Modele de Formulare
PV DESCHIDERE OFERTES.C. ROMCONSTANT IMPEX GHEORGHE  STEFANICA SNC  Contract de executie lucrari nr. 16636/13.11.18 , in valoare de 12.563,03 lei fara TVA.Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 19.10.2018, ORA 10.00 Sedinta de deschidere oferte ora 12.00 


60ACHIZIȚIE DIRECTĂ
INTOCMIRE EXPERTIZA TEHNICA, AUDIT ENERGETIC SI PROIECT TEHNIC
Anunt
Caiet de sarcini
Fisa de date
Formularul de Contract
Modele de Formulare
PV DESCHIDERE OFERTES.C. ELLIS’92 SRL   Contract de servicii  nr. 16637/13.11.18 in valoare de 16.700,00 lei fara TVATermenul limita pentru depunerea ofertelor: 19.10.2018, ORA 10.00    Sedinta de deschidere oferte ora 11.00 


59ACHIZIȚIE DIRECTĂ
STATII DE LUCRU
(Sisteme PC si Laptopuri)
Anunt
Caiet de sarcini
Formularul de Contract
Modele de Formulare
 ClarificariS.C. NANO SET IT SRL   Contract de furnizare nr. 16638/13.11.18 in valoare de 49.990,00 lei fara TVATermenul limita pentru depunerea ofertelor: 17.10.2018, ORA 16.00 


58ACHIZIȚIE DIRECTĂ
FURNIZARE MODUL PAZA PENTRU CAMINUL DE BATRANI
Anunt
Caiet de sarcini
Formularul de Contract
Modele de Formulare
 S.C. ROMCONSTANT IMPEX GHEORGHE  STEFANICA SNC Val. achizitie 8.353,43  lei fara TVA   Atribuire in SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor: 17.10.2018, ORA 16.00 


57ACHIZIȚIE DIRECTĂ
FURNIZARE MATERIALE PENTRUREFACEREA SI SPORIREA CONDITIILOR DE MICROCLIMAT IN SUBSOLUL IMOBILULUI
Anunt
Lista de materiale
 SC CUASAR IMPEX SRL       Valoare achizitie 981,01 lei fara TVA   Atribuire in SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor: 09.10.2018, ORA 16.00 


56ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE REVIZIE TEHNICA CURENTA, REPARATII LA SISTEMUL DE STINGERE CU SPRINKLERE
Anunt
Caiet de Sarcini
Formularul de Contract
Modele de Formulare
 SINVEX MULTISERVICE SRL         Ctr. de servicii nr.14866/18.10.18 in valoare de  2786.68  lei fara TVA   Atribuire in SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor: 10.10.2018, ORA 16.30 


55ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE REVIZIE TEHNICA CURENTA, REPARATII SI INTERVENTII PENTRU CENTRALE TERMICE
Anunt
Caiet de Sarcini
Formularul de Contract
Modele de Formulare
 S.C. VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L.Contract de servicii nr. 13805/05.10.2018 in valoare de 1250,00 lei  fara TVA          Atribuire in SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor: 02.10.2018, ORA 12.00 


54ACHIZIȚIE DIRECTĂ
LUCRARI DE REFACERE PARDOSELI DIN MOCHETA (DALE)
Anunt
Caiet de Sarcini
Formularul de Contract
Modele de Formulare
Raspuns la solicitari de clarificari
Raspuns la solicitari de clarificari 2
PV DESCHIDERE OFERTE
S.C. TRAKOMO FEST DECOR S.R.L.
Contract de executie lucrari nr. 13179/18.09.2018 in valoare de 37.723,90 lei fara TVA.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 05.09.2018, ORA 10.00
Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 05.09.2018, ORA 11:00
 


53ACHIZIȚIE DIRECTĂ
TONERE PENTRU IMPRIMANTE/COPIATOARE
Anunt
Formular de Oferta
Tonere compatibile.
Poz. 11 si 13 cumulate -> 4 seturi complete de culori
S.C. PRODUCTON S.R.L.
valoare achizitie 3.092,68 lei fara TVA
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 23.08.2018 


52ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SCULE SI MATERIALE PENTRU REPARATII
Anunt
Formular de Oferta
 SC DEDEMAN SRL
Valoare achizitie 6.042,06 lei fara TVA
Leroy Merlin Romania SRL
Valoare Achizitie 1.840,34 lei fara TVA
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 10.08.2018 


51ACHIZIȚIE DIRECTĂ
RECHIZITE DE BIROU SI PRODUSE DE PAPETARIE
Anunt
Necesar Rechizite
Model Contract
Formular de Oferta
Anexa la Formular de Oferta
 SC ABS SUPPLIES SRL
valoare achizitie 13.677,00 lei fara TVA
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 10.08.2018 


50ACHIZIȚIE DIRECTĂ
PRODUSE NECESARE PENTRU REPARATII LA INSTALATIILE ELECTRICE, SANITARE, IGIENIZARI SI LA USILE DE LA BIROURI SI GRUPURI SANITARE
Anunt
Lista produse
Formular de Contract
Formular de Oferta
Anunt (versiunea 3)
Formular de Oferta (v.3)
 SC DEDEMAN SRL
Valoare achizitie 14.045,43 lei fara TVA
SC DEDEMAN SRL
Valoare achizitie (v.3) 4.215,40 lei fara TVA
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 02.08.2018 ORA 13.00
Termenul limita pentru depunerea ofertelor(versiunea 3): 10.08.2018 ORA 17.00
 


49ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE REVIZIE, INTRETINERE SI SERVICE PENTRU ECHIPAMENTELE DE AER CONDITIONAT
Anunt
Caietul de sarcini
Modele de Formulare
Formular de Contract
 Lipsa oferte, reluare achizitie
Atribuita in SEAP
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 13.07.2018 ORA 10.00 


48ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SISTEM ELECTRONIC PENTRU AUDIO CONFERINTA SI VIDEO PROIECTARE IN VEDEREA AMENAJARII SALII DE SEDINTE PENTRU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
Anunt
Fisa de Date
Caietul de sarcini
Modele de Formulare
Formular pentru Oferta
Formular de Contract
Proces Verbal deschidere oferteSC LITEMOTION SECURITY SRL
Contract nr. 11424/10.08.2018 in valoare de 121.729,24 lei fara TVA
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 16.07.2018 ORA 10.00Deschidere oferte:
16.07.2018 ora 12.00
 


47ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MATERIALE DE CURATENIE
ANUNT
Necesar mat. Lotul1+Lotul2
CONTRACT
Formular de ofertă
FORMULAR OFERTA-ANEXA1
FORMULAR OFERTA-ANEXA2
Raspuns clarificari 1  Raspuns clarificari 2Atribuita prin SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor : 30.05.2018 ORA 15.50  


46ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE MENTENANTA  ECHIPAMENTE IT SI RETEA ASSC PLOIESTI
ANUNT
CAIET DE SARCINI    CONTRACT SERVICII   FORMULARE SERVICII
 SC LITEVISION CONSULT SRL
Contract nr. 7834 /08.06.2018
Valoare achizitie 27993,00 lei fara TVA
Termenul limita pentru depunerea ofertelor : 24.05.2018 ORA 10.00  


45ACHIZIȚIE DIRECTĂ
Furnizare si montaj dispozitive din cadrul instalatiei de pompare
Anunt
Caiet de sarcini
Formular Contract
  Atribuita prin SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor in SICAP: 07.05.2018 


44ACHIZIȚIE DIRECTĂ
Servicii de mentenanta platforma ridicatoare
Caiet de sarcini  Atribuita prin SEAP  


43ACHIZIȚIE DIRECTĂ
Servicii de mentenanta lifturi
Caiet de sarcini  Atribuita prin SEAP  


42ACHIZIȚIE DIRECTĂ
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de stingere a incendiilor
Caiet de sarcini – 5 loturi  Atribuita prin SEAP  


41ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MATERIALE AUXILIARE BOILER – CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST
Lista materiale  Atribuita prin SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 12.03.2018 


40PROCEDURĂ PROPRIE
SERVICII PAZA
Anunt
Caiet de sarcini
Fisa de Date
FormulareACORD CADRU si CONTRACT SUBSECVENT
Raspuns clarificari servicii paza 1
PV deschidere oferte
Acord-cadru de servicii nr. 5869/26.04.2018 incheiat cu urmatorii trei ofertanti, pe baza tarifelor ora paza (lei fara TVA) prevazute in cadrul Formularelor de oferta:
1. S.C. DIRECTOR SPECIAL TROOPS – DST S.R.L. – 10,95 lei, locul I;
2. ASOCIEREA S.C. ROMOLD SECURITY S.R.L. – S.C. ROMOLD S.R.L. – 11,99 lei, locul II;
3. S.C. SGPI SECURITY FORCE S.R.L. – 12,73 lei, locul III.
Contract subsecvent de servicii nr. 5870/26.04.2018 incheiat cu S.C. DIRECTOR SPECIAL TROOPS – DST S.R.L., cu pretul de 48.092,40 lei fara TVA, pentru perioada 01.05.2018-30.06.2018.
Data limita depunere oferte:
26.03.2018, ora 11.00
Deschidere oferte:
26.03.2018 ora 12.00


39ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MATERIALE PENTRU REPARATII INSTALATIE AR/AC CANTINA SOCIALA
Lista materiale Atribuita prin SEAPTermenul limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 26.02.2018


38ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE PROIECTARE LUCRARI REFACERE HIDROIZOLATIE DEGRADATA PARTER-SUBSOL, CU READUCEREA FINISAJELOR LA STAREA INITIALA, TERASA PARTER IMOBIL ASSC PLOIESTI SITUAT IN PIATA EROILOR, NR. 1A
Anunt
Caiet de Sarcini
Fisa de Date
Formulare
Formular-cadru Contract
Clarificari
PV deschidere oferte
Contract de prestari servicii nr. 4990/11.04.2018 incheiat cu S.C. ROYAL LIFE DESIGN S.R.L.,
cu pretul de 13.278 lei fara TVA.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 28.02.2018, ora 11:00
Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 28.02.2018, ora 12:00


37ACHIZIȚIE DIRECTĂ
BOILER APA CALDA MENAJERA SI MATERIALE AUXILIARE
ANUNT SITE
Caracteristici boiler
Contract boiler
 Atribuita prin SEAPData limita depunere oferte
15.02.2018
Evaluare oferte
16.02.2018


36ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII MEDICINA MUNCII
ANUNT SITE
CAIET DE SARCINI
Fisa de date
Model contract
FORMULARE
PV deschidereS.C. MEDICAL CENTER GRAL S.R.L.  Ploiesti ,Str.Cuza Voda, nr. 6, Bl. A8, Omnia , etaj P+S Ctr. servicii nr. 1387/29.01.18 , pretul de 26.043,00 lei  determinabil pe parcursul executarii contractului pe baza tarifelor unitare  din oferta financiaraData limita depunere oferte
08.01.2018, ora 16:00
Data deschidere oferte
09.01.2018, ora 10:00


35ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SISTEM DE DEGIVRARE IMOBIL CAMIN DE BATRANI PLOIESTI
Anunt
Caiet de sarcini
Fisa de date
Model Contract
Modele de Formulare
PV deschidere oferteS.C. RIVOV S.R.L.
Contract de lucrari nr. 18315/22.12.2017,
pretul de 14.341,43 lei fara TVA
Data limita depunere oferte
04.12.2017, ora 11:00
Data deschidere oferte
04.12.2017, ora 12:00


34ACHIZIȚIE DIRECTĂ
UNIT DETAR SI APARATURA STOMATOLOGICA
Anunt
Caiet de sarcini
Model Contract
Modele de Formulare
 Anunt atribuireData limita depunere oferte
28.11.2017, ora 16:00


33ACHIZIȚIE DIRECTĂ
INSTALARE COMPONENTE SISTEM CONTROL ACCES IMOBIL PIATA EROILOR NR. 1A
Anunt
Caiet de sarcini
Fisa de date
Model Contract
Modele de Formulare
PV deschidere oferte Data limita depunere oferte
28.11.2017, ora 9:00
Data deschidere oferte
28.11.2017, ora 9:15


32ACHIZIȚIE DIRECTĂ
COPIATOR PROFESIONAL
Anunt
Caracteristici tehnice
Model Contract
Modele de Formulare
  Data limita depunere oferte
22.11.2017


31ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MEDICAMENTE CABINETE DE MEDICINA GENERALA
Anunt
Caiet de sarcini
Model Contract
Modele de Formulare
Decalare termen depunere oferte
Clarificari
Anunt de atribuireData limita depunere oferte
06.11.2017


30ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MOBILIER/INSTRUMENTAR MEDICAL CABINETE DE MEDICINA GENERALA
Anunt
Caiet de sarcini
Modele de Formulare
Model Contract
 ANUNT ATRIBUIRE ACHIZITIEData limita depunere oferte
27.10.2017


29ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SISTEME PC, LAPTOPURI SI IMPRIMANTE MULTIFUNCTIONALE
Anunt
Caiet de sarcini
Modele de Formulare
Model Contract
Clarificare
Clarificare 2
 Data limita depunere oferte
27.10.2017


28ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MATERIALE SANITARE SI CONSUMABILE MEDICALE STOMATOLOGICE
Anunt
Caiet de Sarcini
Modele de Formulare
Model Contract
 Anunt de atribuireData limita depunere oferte
27.10.2017


27ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MEDICAMENTE SI PRODUSE STOMATOLOGICE
Anunt
Caiet de Sarcini
Modele de Formulare
Model Contract
 ANUNT ATRIBUIRE ACHIZITIEData limita depunere oferte
27.10.2017


26ACHIZIȚIE DIRECTĂ
INSTRUMENTE SI DISPOZITIVE DENTARE SI DE SUBSPECIALITATE
Anunt
Caiet de Sarcini
Modele de Formulare
Model Contract
 ANUNT ATRIBUIRE ACHIZITIEData limita depunere oferte
27.10.2017


25ACHIZIȚIE DIRECTĂ
LUCRARI DE AMENAJARE SPATII A.S.S.C.
ANUNT
FORMULARE
FORMULAR CONTRACT
 S.C.ROMCONSTANT IMPEX GHEORGHE STANICA S.N.C.
Str. Independentei nr.132, Băicoi
Data limita depunere oferte
16.10.2017 ora 13:00


24ACHIZITIE DIRECTA
SERVICII DE REVIZIE INTRETINERE SI SERVICE PTR. ECHIPAMENTELE SISTEMELOR DE INCALZIRE EXISTENTE IN IMOBILELE CANTINEI SOCIALE SI CENTRULUI SOCIAL DE URGENTA
ANUNT
FORMULARE
FORMULAR CONTRACT
CAIET SARCINI
ANUNT SEAP
 S.C. STICONSTRUCT 2000 S.R.L.
Contract de servicii nr. 13807/04.10.2017. Preţul este determinabil pe parcursul executarii contractului, in limita valorii estimate de 1.078 lei fara TVA. Act aditional nr. 1/26.10.2017 achizitie lucrari de reparatii in valoare de 341 lei fara TVA
Data limita depunere oferte
26.09.2017 ora 10:00
Ofertele se transmit pe email achizitii@asscploiesti.ro si se publica in SEAP


23ACHIZITIE DIRECTA
SERVICII DE INTRETINERE,
REPARATII SISTEME DE DETECTIE SI STINGERE INCENDII
Anunt
Caiet de sarcini
Fisa de date
Model Contract
Modele formulare
Raspuns la clarificari
PV deschidere oferte
S.C. SINVEX MULTISERVICE S.R.L.
Str. Gageni nr. 92A, Ploiesti
Data limita depunere oferte
15.09.2017 ora 10:00
Data deschidere oferte:
15.09.2017 ora 12:00


22ACHIZITIE DIRECTA
SISTEM DE CONFERINTA SI VOTING SALA DE CONSILIU
ANUNT DEPUNERE OFERTE
CAIET DE SARCINI
FISA DE DATE
FORMULAR CONTRACT
FORMULARE
Proces-Verbal deschidere oferte
Prelungire temen de evaluare a ofertelor
Procedura de achizitie publica anulata in temeiul prevederilor art. 212,alin. (1), lit.c)din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in lipsa fondurilor bugetare alocate pentru aceasta investitieData limita depunere oferte
31.08.2017 ora 12:00 .
Data deschidere oferte:
31.08.2017 ora 14:00 .


21ACHIZITIE DIRECTA
SISTEM DE CONFERINTA SI VOTING SALA DE CONSILIU
Anunt
Caiet de sarcini
Fisa de date
Modele de formulare
Draft Contract
Lista echipamente si accesorii
Raspuns clarificari
Fisa de date
actualizata
19.08.2017
 ADRESA_ANULARE_ACHIZITIE SISTEM DE SISTEM DE CONFERINTA SI VOTING SALA SEDINTE Data limita depunere oferte
(Termen prelungit)
30.08.2017 ora 10:00
Data deschidere oferte:
30.08.2017 ora 11:00


20ACHIZITIE DIRECTA
SERVICII DE INTRETINERE,
REPARATII SISTEME DE DETECTIE SI STINGERE INCENDII
Anunt
Caiet de sarcini
Fisa de date
Model Contract
Modele formulare
Proces Verbal deschidere oferteAnunt anulare procedura LOT 1,2,3,4Data limita depunere oferte
11.08.2017 ora 10:00
Data deschidere oferte:
11.08.2017 ora 12:00


19ACHIZITIE DIRECTA
MATERIALE PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE
Necesar materiale Atribuita prin SEAPData limita depunere oferte in SEAP 02.08.2017cf.MC0008168


18ACHIZITIE DIRECTA
SERVICII DE MENTENANTA STANDARD PLANIFICATA, MENTENANTA CORECTIVA SI INTERVENTII IN CAZ DE AVARII PENTRU INSTALATIILE SISTEMULUI DE INCALZIRE-RACIRE CE APARTIN IMOBILULUI SITUAT IN PLOIESTI, PIATA EROILOR, NR. 1A.
Anunt
Fisa de date
Caiet de sarcini
Model contract
Modele formulare
Proces Verbal deschidere oferteS.C. VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L.
Preţul contractului este determinabil pe parcursul executarii acestuia, in limita valorii estimate de 58.823,53 lei fara TVA.
Act aditional nr. 1 / 20.09.2017 la contract nr. 11543 /24.08.2017 – Achizitie lucrari reparatii in valoare de 986,60 lei fara TVA.
Data limita depunere oferte
01.08.2017 ora 10:00
Data deschidere oferte:
01.08.2017 ora 12:00


17ACHIZITIE DIRECTA
Lucrari Cantina Sociala
Anunt
Fisa de date
Caiet de sarcini
Model contract
Modele formulare
Poces Verbal deschidere oferte
Clarificare documentatie atribuire
Prelungire perioada elaborare oferte
S.C. AVRIL S.R.L.
cu o propunere financiara de 146.245,22 lei fara TVA.
Act aditional nr.1/02.10.2017:
– s-a majorat pretul contractului cu suma de 14.707,57 lei fara TVA,respectiv la suma de 160.952,79 lei fara TVA;
– s-a prelungit termenul de executie a lucrarilor pana la data de 20.10.2017.
Data limita depunere oferte
24.07.2017 ora 12:00
Data deschidere oferte:
24.07.2017 ora 14:00


16PROCEDURA INTERNA PROPRIE
Servicii de Medicina Muncii
Anunt
Caiet de sarcini
Model contract
Modele formulare
Clarificari
Proces Verbal
deschidere oferte
S.C. IDS LABORATORIES S.R.L.
Sos. Erou Nicolae Iancu nr.93/3, Voluntari
Data limita depunere oferte:
29.06.2017 ora 10:00


15PROCEDURA INTERNA PROPRIE
Servicii de Formare Profesionala
Anunt
Fisa de date
Caiet de sarcini
Model acord-cadru si contract subsecvent
Modele formulare
Clarificari 1
Clarificari 2
Clarificari 3
Proces Verbal
deschidere oferte

Proces Verbal de completare
a PVDO
Acord-cadru cu promitentii-prestatori:
< 1 >
SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL.
in asociere cu
ASOCIATIA EUROEDUCATIA
< 2 >
SC CERTIND SA
< 3 >
CENTRUL DE CONSULTANTA SI STUDII EUROPENE SRL.
< 4 >
SC FAXMEDIA CONSULTING SRL
< 5 >
SC MODULE QUALITY CONSULTING SRL
< 6 >
SC SARAL EXPERT CONSULT SRL
< 7 >
SC ARGO PROFESSIONAL TRAINING SRL-D
Data limita depunere oferte:
27.06.2017 ora 12:00
Data deschidere a ofertelor:
27.06.2017 ora 14:00


14PROCEDURA INTERNA PROPRIE
Servicii de perfectionare profesionala
  PROCEDURA ANULATAAchizitia se va relua dupa revizia documentatiei de atribuire


13ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CANTINA SOCIALA
Lista produse   22-28.05.2017 Atribuita prin SEAP 


12ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CAMIN DE BATRANI
Lista produse 17.05.2017 Atribuita prin SEAP 


11ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CANTINA SOCIALA
Lista produse 15-21.05.2017 Atribuita prin SEAP 


10ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CANTINA SOCIALA
Lista produse 08-14.05.2017 Atribuita prin SEAP 


9ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CAMIN DE BATRANI
Lista produse 10.05.2017 Atribuita prin SEAP 


8ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CANTINA SOCIALA
Lista produse 02.05.2017 Atribuita prin SEAP 


7ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CAMIN DE BATRANI
Lista produse 03.05.2017 Atribuita prin SEAP 


6ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CAMIN DE BATRANI
Lista produse Atribuita prin SEAP 


5ACHIZITIE DIRECTA
Servicii de Mentenanta Retea Calculatoare
Anunt de participare, Caiet de Sarcini
Model Formulare (editabile)
PV deschidere oferteS.C. LITEVISION CONSULT S.R.L.
Str. Soldat Erou Arhip Nicolae nr.10, Ploiesti
Data limita 20.04.2017 10:00


4 PROCEDURA INTERNA PROPRIE
Servicii de Paza
Anunt, Caiet de Sarcini
Formulare
Erata
PV deschidere oferteS.C. SGPI SECURITY FORCE S.R.L.
Str. Bardului nr.4, Sector 4, Bucuresti
Data limita depunere oferte
14.04.2017 10:00


3ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CANTINA SOCIALA SI CAMIN DE BATRANI
Lista produse Camin de Batrani
Lista produse Cantina Sociala
 Atribuita prin SEAP 


2Servicii tipografieInvitatie de participare ANULATA 


1Servicii RSTVIInvitatie servicii RSVTI
Caiet de sarcini servicii RSVTI
 SC EMVIROQ CONSULTING SRL