Date de contact:

  • Sediul : Piața Eroilor Nr.1A
  • Email : ssm@asscploiesti.ro
  • Telefon: 0244/527 191 interior 129

Legislație

  • Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
  • HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Atribuții și competențe

  • a) Asigurarea securității și sănătății angajaților instituției în toate aspectele legate de muncă;
  • b) Prevenirea riscurilor profesionale;
  • c) Asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă;
  • d) Informarea și instruirea angajaților instituției.

În îndeplinirea atribuțiilor colaborează cu:

  • Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova;