Date de contact:

 • Adresa: Piața Eroilor nr. 1A
 • Email: office@asscploiesti.ro
 • Telefon: 0244/511 137 interior 113

Programul de lucru cu publicul (pe perioada stării de alertă)

 • Marti: 09:00 – 14:00
 • Joi: 09:00 – 13:00

Program cu publicul:

 • Luni: 08:30 – 12:00
 • Marți: 12:00 – 16:30
 • Miercuri: 08:30 – 12:00
 • Joi: 12:00 – 18:30
 • Vineri: 08:00 – 12:00

Legislație:

 • Legea nr.544/2001 – privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • Ordonanța Guvernului nr.27/2002 – privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 • Alte acte normative emise la nivel local – dispoziții ale primarului.

Atribuții și competențe

 • Primește și înregistrează (electronic și în registrele special constituite) corespondenta adresata instituției și o prezintă directorului general/directorului general adjunct pentru repartizare și soluționare;
 • Transmite corespondenta repartizată către compartimentele/serviciile de specialitate, pe bază de semnătură;
 • Asigură expedierea zilnică a corespondenței adresate altor instituții, persoane fizice sau juridice;
 • Organizează evidența documentelor primite, întocmite și transmise la nivelul instituției.
 •