Legea nr.7 din 2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici