Legea nr.477 din 2004 – privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice