- Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti - https://asscploiesti.ro -

Serviciul Ajutoare Încălzire, Programe și incluziune socială

Date de contact

Program de lucru cu publicul (începând cu 15.07.2021)

Personal Serviciu

Obiective

            Principalul obiectiv de activitate al acestui serviciu îl constituie acordarea de ajutoare lunare pentru acoperirea unei parți din cheltuielile aferente încălzirii locuinței în perioada sezonului rece.

Legislație

Ajutorul pentru încălzirea locuinței în Municipiul Ploiești se acordă:

Detalii privind acordarea ajutorului de încălzire

Cerere și Declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

DE REȚINUT !

Atenție!

  • formularele de cereri sunt declarații pe propria răspundere;
  • ele se pot depune individual sau prin asociațiile de proprietari/locatari la sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești din Piața Eroilor nr. 1A;
  • este obligatoriu ca ele să fie completate corect la toate rubricile din cerere;
  • trebuie completat corect numele și prenumele persoanei și ai celorlalți membrii, codul numeric personal potrivit actului de identitate, adresa din actul de identitate (identica cu adresa locuinței pentru care se solicită acordarea ajutorului de încălzire), numărul de camere ale locuinței,codul furnizorului Veolia Ploiești, veniturile în capitolul privind veniturile și bunurile familiei/persoanei singure;
  • se va completa de asemeni, venitul total al familiei precum și venitul net lunar pe membru de familie iar la sfârșitul cererii se va menționa data depunerii acesteia precum și numele solicitantului și semnătura acestuia;
  • pe ultima filă a cererii se vor înscrie mențiuni despre documentele depuse în copie și atașate cererii.