Comunicat presa POAD – Ajutoare alimentare – Transa V

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare informează cetățenii cu domiciliul în Ploiești – beneficiari finali de ajutoare europene finanțate din Fondul de ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane că, va proceda la distribuirea pachetelor cu produse alimentare, pe liste inițiale – în perioada 14.11.2022 – 23.12.2022, și pe liste suplimentare – în perioada 27.12.2022 – 10.01.2023,  în conformitate cu prevederile art.3 din O.U.G. nr.84/2020, pentru stabilirea unor masuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD.
Citeste mai mult

 

Comunicat de presa – sezon rece 2022-2023

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare informează cetățenii Municipiului Ploiesti că, începând cu data de 04.10.2022,  în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, va derula activitatea de înregistrare a formularelor de cerere si declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței, aferent sezonului rece 2022 – 2023, precum si pentru acordarea suplimentelor de energie.

Citeste mai mult

 

Comunicat de presă – tichete nou-născuți

Începând cu data de 08.08.2022 Administratia Serviciilor Sociale Comunitare demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor.

Citeste mai mult

 

Comunicat de presă – tichete sociale

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti, informează cetățenii municipiului Ploiești că, prin personalul Serviciului Protecția Copilului și Familiei, acordă ajutor persoanelor fizice care beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic.

Citeste mai mult

 

program de lucru cu publicul

Începând cu data de 01.10.2021, programul de lucru cu publicul la sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești din Strada Piața Eroilor, nr. 1A, va fi următorul:

Prestații Sociale

Luni: 13.00 - 15.00

Marti : 09.00-11.00

Miercuri: 13.00-15.00

Joi: 09.00 - 11.00

E-mail: sps@asscploiesti.ro
tel. 0244/527191 int. 111


Locuinte Sociale

Marti: 12.00-16.00

Joi: 12.00-16.00

E-mail: sls@asscploiesti.ro
tel. 0244/527191 int. 110


Protectia Persoanelor

aflate in Dificultate

Luni: 10.00 - 12.00

Miercuri: 10.00 - 12.00

Joi: 13.00 - 15.00

E-mail: ppd@asscploiesti.ro
tel. 0244/527191 int. 124


Ajutoare de incalzire, Programe si Incluziune sociala

Marti: 08.30-16.00

Miercuri: 08.30-16.00

Joi: 08.30-16.00

Vineri: 08.30-14.00

E-mail: aju@asscploiesti.ro


Resurse Umane

-Asistenti personali-

Luni: 12.00-15.00

Marti: 09.00-12.00

Joi: 09.00-12.00

E-mail: sru@asscploiesti.ro
tel. 0244/527191 int. 130


Registratura

Luni: 11.00-14.00

Marti: 11.00-14.00

Miercuri: 11.00-14.00

Joi: 10.00-14.00

E-mail: office@asscploiesti.ro
tel. 0244/527191


Juridic, Autoritate Tutelara

Luni: 09.00 - 12.00

Marti: 12.00-15.00

Miercuri: 09.00-12.00

Joi: 12.300-15.00

E-mail: juridic@asscploiesti.ro

E-mail: att@asscploiesti.ro

tel.0244.527191 int.137


Casierie

Marti: 12.00 - 16.00

Joi: 12.00 - 16.00

tel. 0244/527191 int. 123


Protectia Copilului si Familiei

Luni: 10.00 - 13.00

Marti: 12.00 - 15.00

Miercuri: 10.00-13.00

Joi: 12.00-15.00

Vineri: 09.00-12.00

E-mail: spcf@asscploiesti.ro
tel. 0244/527191 int. 143


Cantina Sociala

Program zilnic de lucru

07.30-15.30

E-mail: cas@asscploiesti.ro
tel. 0244/ 364 482

Distribuirea hranei se va face in zilele de luni, miercuri si vineri in intervalul orar 11.30 – 15.00


 

Comunicat presa POAD – Ajutoare alimentare – Transa III

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare informează cetățenii cu domiciliul în Ploiești – beneficiari finali de ajutoare europene finanțate din Fondul de ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane că, în perioada 17.09.2021 – 01.11.2021, va proceda la distribuirea pachetelor cu produse alimentare, pe liste inițiale în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.84/2020, pentru stabilirea unor masuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD.
Citeste mai mult

 

Ordin Prefect nr. 263 – 01.09.2021 – POAD

Ordin privind stabilirea calendarului de distribuție către beneficiarii finali din Municipiul Ploiești a pachetelor cu ajutoare alimentare, lotul 3, tranșa a III-a și cu produse de igienă, lotul 5, tranșa a IV-a, acordate în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2019-2021

Citeste mai mult

 

Notă informativă – Conturi pentru diverse plăți

Regăsiți mai jos conturile de trezorerie unde se pot efectua diverse plăți, în funcție de specificul lor:

– RO88TREZ5215006XXX000122 – chirii și contravaloare hrană, garanții participare licitații;
– RO04TREZ24A685050200103X – utilități încălzire;
– RO20TREZ24A685050200104X – utilități apă, salubritate.

Menționăm că, aceste sume trebuie plătite exact, conform destinațiilor corespunzătoare, în conturile de mai sus, pentru o evidență contabilă corectă.

 

Buletin informativ – Facilitatea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

Pentru mai multe detalii cu privire la etapele acestui program, documentele necesare, invităm persoanele interesate să acceseze link-ul:

https://www.copilprahova.ro/noutati/1907-procedura-de-acordare-a-subventiilor-pentru-sprijinirea-persoanelor-cu-dizabilitati-noutati

Citeste mai mult

 

Comunicat de presă – POAD – Ajutoare alimentare

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare informează cetățenii cu domiciliul în Ploiești – beneficiari finali de ajutoare europene finanțate din Fondul de ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane că, în perioada 05.04.2021 – 07.05.2021, va proceda la distribuirea pachetelor cu produse alimentare, pe liste inițiale în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.84/2020, pentru stabilirea unor masuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD.

Citeste mai mult

 

Comunicat de presă – POAD

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare informează cetățenii cu domiciliul în Ploiești – beneficiari finali de ajutoare europene finanțate din Fondul de ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane - că în perioada 01-29.03.2021 va proceda la distribuirea pachetelor cu produse de igienă, pe liste inițiale în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.84/2020, pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD.

Citeste mai mult
 

Comunicat de presă – Campanie vaccinare

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti aduce la cunostinta celor interesati faptul ca în municipiul Ploiesti continua Campania de vaccinare împotriva COVID-19 cu etapa II, conform prevederilor Hotărârii de Guvern Nr.1031 / 2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva Covid-19. În această etapă vor fi vaccinate persoanele cu grad ridicat de risc și persoanele care desfășoară activități în domenii esențiale.

Citeste mai mult
 

Anunț – În atenția asistenților personali

În vederea întocmirii listelor privind vaccinarea tip ARN-m COVID-19 pentru persoanele imobilizate sau nedeplasabile, aflate la domiciliu împreună cu asistenții personali ai acestora, după caz, și cu membrii de familie care locuiesc în aceeași gospodarie, în baza deciziei personale, vă rugăm să vă adresați instituției noastre până la data de 01.02.2021. Tel. 0244.527.191-int 129/130 sau 0749.149.968

Citeste mai mult
 

NOTA INFORMATIVA

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare informează cetățenii Municipiului Ploiești că, pe perioada stării de alertă, activitatea de lucru cu publicul se realizează și on-line, prin următoarele adrese de e-mail:

Serviciul Locuințe Sociale - sls@asscploiesti.ro

Serviciul Prestații Sociale - sps@asscploiesti.ro

Serviciul Protecția persoanelor aflate în dificultate, Relații cu ONG-uri - ppd@asscploiesti.ro

Serviciul Protecția Copilului și Familiei - spcf@asscploiesti.ro

Serviciul Ajutoare Încălzire, Programe și Incluziune Socială - aju@asscploiesti.ro

Serviciul Juridic, Autoritate Tutelară - att@asscploiesti.ro

Serviciul Resurse Umane, Securitatea Muncii, Gestionare Documente:

Cantina Socială - cas@asscploiesti.ro

Informații cu privire la actele și documentele necesare întocmirii dosarelor, precum și formularele de completat, se regăsesc la rubrica fiecărui serviciu.
 

Comunicat de presa

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, informează cetățenii Municipiului Ploiesti că, începând cu luna DECEMBRIE 2020 plafonul maxim al veniturilor până la care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței suportat din bugetul de stat, a crescut la 800 lei/ membru de familie

Citeste mai mult
 

In atentia asistentilor personali si a altor categorii de personal

Raspunsul primit de la Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii si Adoptii referitor la Acordarea stimulentului prevazut de OUG 43/2020

 

Comunicat de presa

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, informează cetățenii Municipiului Ploiești, solicitanți ai ajutorului pentru încălzirea locuinței cu ENERGIE ELECTRICĂ sau GAZE NATURALE, care au optat pentru schimbarea furnizorului și alegerea unui alt furnizor de pe piața concurențială, că pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței, atât de la bugetul local, cât și de la bugetul de stat, cu respectarea următoarelor condiții:

Citeste mai mult
 

Comunicat de presa

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, informează cetățenii Municipiului Ploiesti că, începând cu data de 07.10.2020, va derula activitatea de distribuire a formularelor de cerere si declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței, aferent sezonului rece 2020 – 2021,

Citeste mai mult
 

Comunicat de presa

ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI aduce la cunoștința părinților copiilor cei mai defavorizati din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial din municipiul Ploiesti că, începând cu data de 03.09.2020, ora 8:30, la Serviciul ajutoare incalzire, programe si incluziune sociala din Ploiesti, str. Valeni, nr.32 se primesc cererile pentru obținerea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional.

Citeste mai mult

Descarcati cererea aici
 

Comunicat de presa

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare informează cetățenii aflați în categoria persoanelor defavorizate cu domiciliul în Ploiești cu privire la distribuirea gratuită a unui număr de 50 de măști de protecție pentru fiecare persoană, aferent unei perioade de două luni.

Citeste mai mult

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, informează cetățenii cu domicilul în Ploiești, că în perioada 06.07.2020 - 31.07.2020, va proceda la distribuirea ajutoarelor europene ce constau în pachete cu produse alimentare și pachete cu produse de igienă.

Citeste mai mult

 

PROGRAM CALL-CENTER

 

INFORMARE

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR PERSONALI!


Vă informăm că, începând cu data de 03.02.2020, pe site-ul institutiei este disponibilă pagină dedicată pentru Asistenții Personali. Pagina dedicată Asistenților Personali poate fi accesată din meniul Servicii (partea stangă a ecranului, primul serviciu de sus în jos) sau Apasă aici

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, informează cetățenii cu domiciliul în Ploiești – beneficiari finali de ajutoare europene finanțat din Fondul de ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane, în conformitate cu dispozițiile H.G. nr.784/2018, pentru stabilirea unor masuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, că va proceda, în perioada 03-12.02.2020, la distribuirea ajutoarelor care constau în cutii cu produse de igienă, pe listele de suplimentare.

Citeste mai mult

 

Informare

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, informează cetățenii Municipiului Ploiesti că, începând cu data de 24.09.2018, va derula activitatea de distribuire a formularelor de cerere si declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței, aferent sezonului rece 2019 – 2020, astfel:

Citeste mai mult

 

PROIECT „VIAŢĂ FĂRĂ VIOLENŢĂ!”-

Administratia Servicilor Sociale Comunitare Ploiesti va participa la proiectul „VIAŢĂ FĂRĂ VIOLENŢĂ!” organizat de Asociaţia „Compassion & Care”. Activitățile se vor desfășura la sediul Şcolii Gimnaziale „Anton Pann” din Ploiesti, în perioada 25 Mai - 15 Iunie 2019.

Citeste mai mult
 

CAMPANIA “Suntem alături de voi! Vă putem informa! Vă putem ajuta!”

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești continuă campania inițiată în 2015, respectiv:

“Suntem alături de voi!
Vă putem informa!
Vă putem ajuta!”

prin care informăm în special copiii cu privire la drepturile acestora, principiile ce stau la baza respectării și garantării drepturilor copiilor, serviciile existente la nivel local, etc.

Citeste mai mult

 

DATE DE CONTACT

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, aduce la cunoștința publică faptul că începând cu data de 12.02.2018, datele de contact vor fi:

Telefon

0244 511 137

0244 527 191

0244 527 193

0244 527 194

Fax

0244 527 192

E-mail

office@asscploiesti.ro

Notă: Contul de mail asscploiesti@yahoo.com va fi închis începând cu data de 01.03.2018

 

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC) cu sediul în Ploieşti, P-ta Eroilor Nr.1A, prelucrează datele personale ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice care i se adresează cu solicitări în baza reglementărilor legale aplicabile în domeniul specific de activitate.
Scopul prelucrării este cel de soluţionare a solicitărilor înregistrate la ASSC Ploiești, precum şi îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale.
Este obligatorie furnizarea datelor de identificare şi de corespondenţă reale, exacte şi complete ale petiţionarului în vederea soluţionării adecvate a solicitărilor şi a transmiterii răspunsurilor. Nefurnizarea datelor de identificare (în special, nume, prenume şi adresa de domiciliu/reşedinţă) conduce la clasarea solicitării ca anonimă.
În cazul în care petenţii nu doresc ca anumite date personale să fie dezvăluite în cadrul demersurilor efectuate pentru soluţionarea solicitărilor, au posibilitatea de a-şi exercita dreptul de opoziţie, în condiţiile prevăzute de art. 21 din REGULAMENTUL nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Datele personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru rezolvarea solicitărilor înregistrate la ASSC Ploiești şi de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale de autoritate publică locală, precum şi a soluţionării acţiunilor de către instanţele de judecată competente, dacă este cazul, după care vor fi arhivate potrivit legislaţiei aplicabile.
Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către ASSC Ploiești pot să îşi exercite drepturile de acces la date, de rectificare, ştergere, restricţionare, în conformitate cu dispoziţiile art. 15-19 din REGULAMENTUL nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Responsabil cu protectia datelor
Faur Constantin Stefan
e-mail: stefan.faur@asscploiesti.ro

 

ACORDARE AJUTOARE INCALZIRE SEZON 2018-2019

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, informează cetățenii Municipiului Ploiesti că, începând cu data de 18.09.2018, va derula activitatea de distribuire a formularelor de cerere si declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței, aferent sezonului rece 2018 – 2019, astfel:

Citeste mai mult

 

Comunicare

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, aduce la cunostinta publica faptul ca incepand cu data de 01.10.2016 isi desfasoara activitatea in Ploiesti, Piata Eroilor, nr. 1A ( fostul sediu Petrom). Ca atare, organizarea serviciilor se prezinta astfel: - Intrarea ( vis-à-vis de Catedrala ‘’ Sf. Ioan Botezatorul’’) - Parter : Registratura ,; Serviciul Protectia Copilului si Familiei; Serviciul Prestatii Sociale, Serviciul Protectia Persoanelor Aflate in Dificultate, Programe Sociale, Relatii cu ONG-uri. - Intrarea (dinspre Camera de comert si Industrie Prahova)- Parter : Serviciul Juridic, Autoritate Tutelara ;Serviciul Resurse Umane;Serviciul Locuinte Sociale.
 

Anunt actualizare dosare locuinte sociale

Primaria Municipiului Ploiesti, prin Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, aduce la cunostinta tuturor cetatenilor care figureaza in evidentele Serviciului Locuinte Sociale cu dosare in vederea obtinerii unei locuinte sociale ca acestea trebuie actualizate pana la data de 09.12.2016, potrivit prevederilor Legii nr. 114 / 1996, republicata si actualizata, Legea privind locuintele. Pana la aceasta data se pot inregistra dosarele noi care vor fi inscrise in lista cu ordinea de prioritate privind locuintele sociale valabila pentru anul 2017. Documentele vor fi depuse la sediul Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti - Serviciul Locuinte Sociale, cu sediul in Ploiesti, str. Piata Eroilor, nr. 1A.
 

Informare

Incepand cu data de 16.06.2014 va informam ca au intrat in vigoare dispozitiile Legii nr.18/2014 de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.

Astfel, la stabilirea veniturilor care se iau in considerare in vederea determinarii cuantumuluiajutorului social, a alocatiei pentru sustinerea familiei si a ajutorului pentru incalzirea locuintei, nu se vor mai lua in calcul veniturile realizate din activitati necalificate cu caracter ocazional realizate de zilieri.

 

Informare privind acordarea stimulentului educational (tichete gradinita)

Urmare intrării în vigoare a Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate, se instituie stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale în valoare de 50 lei lunar.
Citeste mai mult

 
 

Audiente Director

Contact:
  • Adresa: Piata Eroilor Nr.1A
  • Tel.: 0244 527 191
  • Fax: 0244 527 192
  • E-mail: office@asscploiesti.ro
Program de audiente:
  • Luni: 8-10

DIRECTOR GENERAL

  • Dinu Ion Dan

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

  • Elena Iordache