Date contact:

Telefon:

 • 0244 511 137, 0244 527 191, 0244 527 193, 0244 527 194, interior 124

Adresa:

 • Piata Eroilor Nr.1 A, Ploiesti

Program cu publicul:

 • Luni, Marti, Vineri: 08:30 – 12:30
 • Miercuri, Joi: 12:30 – 16:30

Documente necesare pentru:

A. Ancheta sociala pentru Comisia de Evaluare Medicala pentru Persoane cu Handicap Adulte (Hotarare nr. 430/16 aprilie 2008pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap – art.6 lit.d)

 • cerere (descarca cerere)
 • act identitate original si copie
 • copie referat medical eliberat de medicul specialist
 • copie scrisoare medicala eliberata de medicul de familie (acest document nu este necesar in cazul revizuirii gradului de handicap)
 • copie certificat de incadrare in grad de handicap (doar la efectuarea anchetei sociale pentru revizuirea gradului de handicap)

Atentie! In cazul revizuirii gradului de handicap, daca la punctul V din  certificatul de incadrare in grad de handicap sunt mentionate si alte documente in afara referatului medical eliberat de medicul specialist se va prezenta in copie intreaga documentatie.

B. Ancheta sociala pentru Comisia pentru Protectia Copilului
(Ordinul 18/26 februarie 2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati şi încadrarea într-un grad de handicap – anexa III)

 • cerere (descarca cerere)
 • act identitate al copilului original si copie: certificat de nastere/carte identitate
 • act identitate al parintelui care formuleaza cererea original si copie
 • copie certificat medical eliberat de medicul specialist
 • copie certificat de incadrare in grad de handicap (documentul este necesar doar in cazul revizuirii gradului de handicap)

C. Ancheta sociala pentru obtinerea certificatului de orientare scolara (profesor de sprijin)
(Ordin nr. 6552/13 decembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenta psihoeducationala, orientarea scolara si orientarea profesionala a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale – art.17)

 • cerere (descarca cerere)
 • act identitate copil copie si original – certificat nastere/carte identitate
 • act identitate al parintelui care depune cerere copie si original
 • adeverinta de elev;
 • adeverinta medicala/certificat medical eliberat de catre medicul specialist cu recomandare pentru orientare scolara

e) Ancheta sociala

“Bani de liceu” (Hotarare nr. 228/ 24 martie 2010 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004  privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.294/2004 – punctul 8)

 “Euro 200” (Hotarare nr. 1488/9 septembrie 2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială “Bani de liceu” modificata si completata – art. 4, alin. 3,4,5)

 • cerere
 • act identitate al copilului si parintelui care formuleaza cererea original si copie
 • copii ale actelor de identitate ale membrilor familiei (celalalt parinte, frati/surori)
 • adeverinta de elev/student pentru toti membrii familiei care urmeaza o forma de invatamant
 • dovezi venituri (adeverinta salariu, cupon somaj, cupon pensie, declaratie notariala pentru membrii majori ai familiei care nu realizeaza venituri etc)
 • adeverinta venit impozabil pentru toti membrii familiei – Administratia Finantelor Publice, str. Aurel Vlaicu nr. 22
 • certificat atestare fiscala pentru toti membrii familiei – Serviciul Public Finante Locale, Bd. Independentei nr. 16
 • adeverinta Registrul agricol pentru toti membrii majori ai familiei – Registratura Primariei – Palatul Administrativ, intrarea C

f) Indemnizatie lunara pentru persoane incadrate in gradul grav de handicap cu asistent personal (Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – art. 42):

 • cerere si declaratie prin care se solicita acordarea indemnizatiei
 • copie certificat  incadrare in grad de handicap
 • acord eliberat de Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului Prahova
 • act identitate al persoanei cu handicap original si copie
 • act identitate al reprezentantului persoanei cu handicap original si copie
 • copie cupon pensie al persoanei cu handicap (daca este cazul)
 • dosar cu sina

g) Dosar pentru internare intr-un centru rezidential (Hotărâre nr. 430/16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap – art. 6, alin. 4, lit. d, alin. 6, lit. a si c):

 • cerere formulata de persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia
 • copii ale actelor de identitate ale persoanei cu handicap (certificat nastere, carte/buletin de identitate (Atentie! se va prezenta si originalul), certificat casatorie/sentinta divort/certificat deces sot(ie)
 • acord scris al persoanei cu handicap (in cazul in care nu s-a institutit curatela)
 • pentru persoane cu cod handicap 5, 6 – act curatelă
 • acte de identitate ale apartinatorilor original si copie (sot/sotie, copii, curator)
 • copie certificat de incadrare in grad de handicap
 • investigaţii paraclinice (HIV, coprocultură, coproparazitologic, RBW, MRF, referat medical eliberat de medical specialist cu recomandare internare centru de ingrijire si asistenta)
 • dovada venitului realizat in ultima luna – adeverinta salariat, cupon somaj, adeverinta venit minim garantat, talon pensie, adeverinta venit impozabil (Administratia Finantelor Publice – str. Aurel Vlaicu nr. 22) etc
 • documente doveditoare ale situaţiei locative – act proprietate imobil, certificat de atestare fiscala – Serviciul Public Finante Locale, Bd. Independentei nr. 16, etc
 • anchetă socială intocmita de Administratia Serviciilor Sociale Comunitare – str. Postei nr. 6
 • dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate

ATENTIE! SE VOR INTOCMI DOUA DOSARE ORIGINAL SI COPIE CARE SE VOR DEPUNE LA ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE – PLOIESTI, STR. POSTEI NR. 6

h) Avizare declaratie pentru solicitarea tarifului social pentru energie electrica (Ordin nr. 38/9 septembrie 2005 pentru aprobarea procedurii privind conditiile si modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electrica – art. 15)

 • act identitate solicitant copie si original
 • copii ale actelor de identitate ale membrilor familiei
 • dovada veniturilor realizate in ultima luna (adeverinta salariat, cupon somaj, adeverinta venit minim garantat, talon pensie, adeverinta venit impozabil (Administratia Finantelor Publice – str. Aurel Vlaicu nr. 22) etc
 • dovada privind situatia locativa (copie act proprietate imobil, certificat atestare fiscala (Serviciul Public Finante Locale, Bd. Independentei nr. 16)