Date de contact

Adresa: Str. Piata Eroilor Nr.1A

Telefon:

 • 0244/527 191  interior 111

Email:

Program de lucru cu publicul:

 • Luni : 13:00 – 16:00
 • Marti: 13:00 – 16:00
 • Miercuri: 09:00 – 12:00
 • Joi: 09:00 – 12:00

Personalul de serviciu:

 • Sef serviciu Boscornea Elena
 • Consilier Neacsu Claudia
 • Referent Popa Camelia
 • Referent Herea Florentina
 • Consilier Popa Cristina
 • Consilier Dinu Mihaela
 • Consilier Dumitrescu Sanda
 • Consilier Mandreanu Andreea
 • Consilier Dinu Nicolae
 • Consilier Manea Irinel Manuela
 • Consilier Mitrea Constanta Luminita

ACTELE  NECESARE  PENTRU  DOSARUL  DE  ALOCATIE  DE  STAT

 • BULETIN/CARTE  DE IDENTITATE  PARINTI  (copii + originale);
 • CERTIFICAT  DE  NASTERE  COPIL (copie + original) ;
 • CERTIFICAT DE CASATORIE (copie + original) ;
 • EXTRAS DE CONT – titular cerere ( daca se doreste plata alocatiei in cont );
 • ADEVERINTA DE ELEV – ( daca este cazul );
 • NEGATIE -in situatia in care copilul sau parintele / parintii – sunt nascuti in una din tarile membre UE – (daca e cazul) formularul E 411 – tradus .(Sunt acceptate doar negatiile care confirma ca nu se incadreaza la alocatie,nu si cele in care se mentioneaza ca nu au solicitat!);
 • DECLARATIE NOTAR : ( in cazul copiilor mai mari de 6 luni) – cu mentiunea ca “ nu au depus dosar de alocatie nici in tara nici in strainatate (se mentioneaza tara), si nu au avut copilul (nume + CNP) internat intr-o institutie de ocrotire sociala, de la nastere si pana in prezent ” (daca este cazul);
 • SENTINTA DIVORT , INCREDINTARE MINOR ,PLASAMENT , daca este cazul – (copie +original);
 • DOSAR CU SINA;
 • In cazuri mai deosebite pot fii solicitate si alte documente .

ACTE NECESARE ALOCATIE PENTRU MINORII CU HANDICAP

 • COPIE CERTIFICAT DE  HANDICAP;
 • COPIE HOTARARE CARE INSOTESTE CERTIFICATUL DE HANDICAP;
 • COPIE CERTIFICAT NASTERE MINOR;
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE AMBII PARINTI
 • ALTE ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI DE ALOCATIE DUBLA.
 • Nota: toate documentele care sunt in copie xerox vor fi insotite de originale.

ACTELE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL

 • BULETIN DE IDENTITATE (copie + original) pentru toti membrii familiei care au implinit varsta de 14 ani;
 • CERTIFICAT DE NASTERE (copie + original) pentru toti membrii familiei;
 • CERTIFICAT DE CASATORIE (copie + original);
 • DECLARATIE DE IMPUNERE privind venitul agricol (numai pentru persoanele nascute in alta localitate);
 • CERTIFICAT FISCAL privind impozitele si taxele locale – pentru toti membrii familiei peste 18 ani;
 • DECLARATIE NOTARIALA din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri;
 • DOVADA DE SPATIU LOCATIV din care sa rezulte situatia juridica a imobilului    ( de stat, proprietate, chirie );
 • ADEVERINTA ASOCIATIA DE PROPRIETARI din care sa rezulte numarul si numele persoanelor trecute la intretinere;
 • HOTARARE JUDECATOREASCA pentru incredintare minori si stabilirea pensiei alimentare ( copie+original ) – actualizata;
 •  DISPOZITIE DE INCREDIINTARE A MINORILOR din care sa rezulte calitatea de tutore (daca este cazul);
 • ADEVERINTA AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA din care sa rezulte ca este in cautarea unui loc de munca, pentru persoanele apte de munca (inclusiv copii peste 16 ani care nu frecventeaza scoala);
 • ADEVERINTA DE SALARIAT din care sa rezulte venitul  realizat de persoanele incadrate in munca;
 • ADEVERINTA SCOALA de elev sau student pentru bursa (specificat; sociala, profesionala,…;
 • ADEVERINTA ALOCATIE de stat / de sustinere cu nume si CNP copii ;
 • CUPON AJUTOR SOMAJ ( daca este cazul );
 • CUPON SAU ADEVERINTA DE PENSIE ( daca este cazul );
 • ADEVERINTA PRIMARIA DE DOMICILIU din care sa rezulte ca nu a depus dosar de ajutor social  (daca este cazul );
 • DOSAR CU SINA.

ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI ALOCATIEI DE SUSTINERE CONFORM LEGII 277/2010

 • Dosar cu sina

 • Carte identitate/buletin identitate/carte identitate provizorie –pentru toti membrii familiei peste 14 ani –  original si copie
 • Certificate nastere copii – original si copie
 • Certificate de deces al parintelui decedat – original si copie
 • Certificate de casatorie(unde este cazul) – original si copie
 • Hotarare judecatoreasca pentru incredintare copil/copii – original si copie
 • Hotarare plasament – original si copie
 • Livret de familie (completat la zi) – original si copie
 • Adeverinta salariat cu venitul net realizat in luna anterioara depunerii cererii pentru ambii parinti/parintele sustinator de familie
 • Certificate de atestare fiscal pentru persoanele fizice eliberat de Serviciul Public Finanate Locale Ploiesti pentru ambii parinti/parintele sustinator de familie
 • Dovada contributiei celuilalt parinte la cresterea copilului in cazul copiilor incredintati unuia dintre parinti prin hotarare judecatoreasca
 • Adeverinta de elev care sa mentioneze daca elevul primeste sau nu bursa, precum si tipul acesteia(de studii,sociala,bani de liceu,etc.)
 • Cupon alocatie de stat/ cupon indemnizatie de handicap/cupon pensie/ cupon pensie de urmas/cupon indemnizatie crestere copil/ cupon ajutor somaj/ cupon ajutor social/ cupon indemnizatie plasament,etc. sau extras de cont care sa evidentieze plata prestatiei sociale in cont
 • Alte documente(daca este cazul).

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL CONFORM OUG 111 / 2010


 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII
 • CERTIFICATE DE NASTERE AI CELORLALTI COPII – ORIGINAL SI COPIE ( unde este cazul )
 • CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE

 • DECIZIA DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA EMISA DE ANGAJATOR
 • ANCHETA  SOCIALA  PENTRU  PARINTII  NECASATORITI
 • DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI CA NU REALIZEAZA VENITURI PROFESIONALE, SE OCUPA DE CRESTEREA COPILULUI SI IN TERMEN DE 15 ZILE COMUNICA ORICE MODIFICARE

 • DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A CELUILALT PARINTE ART.11

 • EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI
 • ALTE DOCUMENTE ( daca este cazul )
 • DOSAR CU SINA
 • Toate documentele eliberate de angajator care sunt in copie trebuie sa poarte mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL

Pentru informatii suplimentare in ceea ce priveste intocmirea dosarului de indemnizatie crestere copil puteti suna de luni pana joi intre orele 8.30-16.00 si vineri 8.30-14.00.

ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI DE STIMULENT DE INSERTIE NOU CONFORM OUG 111 / 2010

 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII
 • CERTIFICATE DE NASTERE AI CELORLALTI COPII – ORIGINAL SI COPIE ( unde este cazul )
 • LIVRET DE FAMILIE ( COMPLETAT CU TOTI MEMBRII FAMILIEI )  SAU CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE

 • ANCHETA SOCIALA PENTRU PARINTII NECASATORITI DE LA AUTORITATEA TUTELARA
 • EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI
 • DOSAR CU SINA
 • ALTE DOCUMENTE ( daca este cazul )
 • Toate documentele eliberate de angajator care sunt in copie trebuie sa poarte mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL

ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI DE STIMULENT DE INSERTIE DIN INDEMNIZATIE CONFORM  OUG 111 / 2010

 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII
 • DOVADA RELUARII ACTIVITATII  – DACA TITULARUL REIA ACTIVITATEA LA UN ALT LOC DE MUNCA DECAT CEL AVUT IN MOMENTUL SUSPENDARII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA, TREBUIE SA PREZINTE SI DOVADA RELUARII ACTIVITATII LA LOCUL DE MUNCA ANTERIOR PRECUM SI  DOVADA INCETARII ACTIVITATII LA LOCUL DE MUNCA ANTERIOR
 • EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI
 • DOSAR CU SINA
 • ALTE DOCUMENTE ( daca este cazul )
 • Toate documentele eliberate de angajator care sunt in copie trebuie sa poarte mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA SUPLIMENTULUI PENTRU COPIII NASCUTI IN TIMPUL INDEMNIZATIEI CONFORM  OUG 111 / 2010

 • CERERE
 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII
 • CERTIFICATE DE NASTERE AI CELORLALTI COPII – ORIGINAL SI COPIE
 • CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE
 • EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL CONFORM Art.11 din OUG 111 / 2010(pentru parintele care sta o luna cu copilul)

 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII
 • CERTIFICATE DE NASTERE AI CELORLALTI COPII – ORIGINAL SI COPIE ( unde este cazul )
 • CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE

 • DECIZIA DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA EMISA DE ANGAJATOR
 • DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI CA NU REALIZEAZA VENITURI PROFESIONALE, SE OCUPA DE CRESTEREA COPILULUI SI IN TERMEN DE 15 ZILE COMUNICA ORICE MODIFICARE
 • DECIZIA DE RELUARE A ACTIVITATII CELUILALT PARINTE CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL
 • EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI
 • ALTE DOCUMENTE ( daca este cazul )
 • DOSAR CU SINA

INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL CU HANDICAP conform OUG 111/2010

 • Prelungirea deciziei de suspendare a contractului de munca eliberata de catre angajator;
 • Copie hotarare si certificat de incadrare in grad a copilului;
 • In cazul in care copilul este incadrat in grad de handicap grav e necesara o adeverinta din care sa reiasa daca beneficiaza de insotitor sau de indemnizatie pentru handicap grav;
 • Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca beneficiarul nu realizeaza alte venituri impozabile potrivit legii;

 • Copie CI/BI mama , tata ;
 • Copie certificat de nastere copil;
 • Copie certificat de casatorie;
 • Dosar cu sina
 • Extras de cont.
 • Nota: Toate documentele care sunt in copie xerox vor fi insotite de originale.

ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI DE SRIJIN LUNAR PENTRU CRESTEREA COPILULUI conformOUG 111/ 2010 cu modificarile si completarile ulterioare

1.  Parinte cu handicap si copil cu handicap

 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII
 • LIVRET DE FAMILIE ( COMPLETAT CU TOTI MEMBRII FAMILIEI )  SAU CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE
 • COPIE HOTARARE DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT AL PARINTELUI ;
 • ADEVERINTA D.G.A.S.P.C ;
 • COPIE HOTARARE SI CERITIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP AL COPILULUI ;
 • ADEVERINTA INDEMNIZATIE HANDICAP GRAV SAU ASISTENT PERSONAL PENTRU COPILUL INCADRAT IN GRAD DE HANDICAP GRAV;
 • DECLARATIE LA NOTAR PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI CA NU REALIZEAZA ALTE VENITURI

 • ADEVERINTE DE LA ADMINISTRATIA FINANCIARA AMBII PARINTI
 • ADEVERINTA ( daca este angajat ) sau DECLARATIE LA NOTAR( pentru cei care nu sunt angajati) A CELUILALT PARINTE CA NU BENEFICIAZA DE INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL SAU STIMULENT
 • EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI
 • ALTE DOCUMENTE ( daca este cazul )
 • DOSAR CU SINA
 •  Toate documentele in copie trebuie insotite de originale.

2. Parinte sanatos si copil cu handicap

 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII
 • LIVRET DE FAMILIE ( COMPLETAT CU TOTI MEMBRII FAMILIEI )  SAU CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE
 • COPIE HOTARARE SI CERITIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP AL COPILULUI ;
 • ADEVERINTA INDEMNIZATIE HANDICAP GRAV SAU ASISTENT PERSONAL PENTRU COPILUL INCADRAT IN GRAD DE HANDICAP GRAV;
 • DECLARATIE LA NOTAR PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI CA NU REALIZEAZA VENITURI
 • ADEVERINTE DE LA ADMINISTRATIA FINANCIARA AMBII PARINTI
 • ADEVERINTA ( daca este angajat ) sau DECLARATIE LA NOTAR (pentru cei care nu sunt angajati) A CELUILALT PARINTE CA NU BENEFICIAZA DE INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL SAU STIMULENT
 • EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI
 • ALTE DOCUMENTE ( daca este cazul )
 • DOSAR CU SINA
 • Toate documentele in copie trebuie insotite de originale.

3. Parinte cu handicap si copil sanatos

 • C.I. PARINTI COPIL –  ORIGINAL SI COPIE
 • CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII
 • LIVRET DE FAMILIE ( COMPLETAT CU TOTI MEMBRII FAMILIEI )  SAU CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE
 • COPIE HOTARARE DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT AL PARINTELUI ;
 • ADEVERINTA D.G.A.S.P.C ;
 • ADEVERINTA PT CEI CU HANDICAP GRAV CA AU INSOTITOR SAU INDEMNIZATIE HANDICAP GRAV
 • DECLARATIE LA NOTAR PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI CA NU REALIZEAZA ALTE VENITURI
 • ADEVERINTE DE LA ADMINISTRATIA FINANCIARA AMBII PARINTI
 • ADEVERINTA ( daca este angajat ) sau DECLARATIE LA NOTAR(pentru cei care nu sunt angajati) A CELUILALT PARINTE CA NU BENEFICIAZA DE INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL SAU STIMULENT EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI
 • ALTE DOCUMENTE ( daca este cazul )
 • DOSAR CU SINA
 • Toate documentele in copie trebuie insotite de originale.

INTOCMIRE ACTE PENTRU ALOCATII LUNARE HRANA

ACTELE NECESARE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI EDUCATIONAL (TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA)

 • DOSAR CU SINA;
 • CERERE/DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI EDUCATIONAL ;
 • CARTE DE IDENTITATE – PENTRU TOTI MEMBRII DE FAMILIE CU VARSTA DE PESTE 14 ANI – ORIGINAL SI COPIE;
 • CERTIFICATE DE NASTERE PENTRU COPII – ORIGINAL SI COPIE;
 • CERTIFICATE DE CASATORIE (UNDE ESTE CAZUL), ORIGINAL SI COPIE;
 • HOTARARE DE PLASAMENT – ORIGINAL SI COPIE;
 • LIVRET DE FAMILIE (COMPLETAT CU TOTI MEMBRII DIN FAMILIE) – ORIGINAL SI COPIE;
 • ADEVERINTA DE SALARIAT CU VENITUL NET REALIZAT IN LUNA ANTERIOARA DEPUNERII CERERII;
 • DOVADA CONTRIBUTIEI CELUILALT PARINTE LA CRESTEREA COPILULUI, IN CAZUL COPIILOR INCREDINTATI PRIN HOTARARE JUDECATOREASCA;
 • ADEVERINTA DE LA GRADINITA;
 • CUPON PENSIE/CUPON PENSIE URMAS/CUPON INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL/CUPON INDEMNIZATIE PLASAMENT, ETC.
 • ALTE DOCUMENTE (DACA ESTE CAZUL).

Cerere/Declaratie pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational