Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti a incheiat protocoale/parteneriate de colaborare cu :

1) Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Boldesti Scaeni

Obiectul protocolului – contributia Municipiului Ploiesti reprezentand contravaloarea cheltuielilor pentru un numar de 12 persoane aflate insituatie de risc social, situatie materiala precara si lipsa familiei, aflati in evident Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti.

2) AsociatiaVasarely Life Care

Obiectul protocolului – contributia Municipiului Ploiesti reprezentand contravaloarea cheltuielilor pentru un numar de 16persoane aflate in situatie de risc social, determinat de lipsa unei locuinte asociata cu varsta inaintata, situatie materiala precara, lipsa familiei.

3) Asociatia Asezamantul Sfantul Nicolae Brebu

Obiectul protocolului – contributia Municipiului Ploiesti reprezentand contravaloarea cheltuielilor pentru un numar de 16 persoane aflate in situatie de risc social, determinat de lipsa unei locuinte asociata cu varsta inaintata, situatie materiala precara, lipsafamiliei.

4) Fundaţia Principesa Margareta a României

Obiectul conventiei de parteneriat este reprezentat de colaborarea părţilor în vederea organizării şi desfăşurării unor activităţi pentru beneficiarii aflaţi în evidenţele Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, după cum urmează:

 • activităţi de socializare defăşurate săptămânal prin intermediul voluntarilor FPMR;
 • activităţi recreative şi artistice, organizate de voluntarii FPMR în funcţie de preferinţele beneficiarilor Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti;
 • evenimente comune cu ocazia sărbătorilor şi aniversărilor destinate beneficiarilor Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti;
 • semnalarea de către FPMR a cazurilor care pot fi sprijinite de Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti;
 • semnalarea de către Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti a cazurilor care pot fi sprijinite de FPMR;
 • promovarea activităţilor commune pe canalele de comunicare utilizate de fiecare parte, în condiţiile prevăzute de prezentul contract.

Beneficiarii conventiei de parteneriat sunt personae adulte din evident Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti sau personae adulte cu care institutia noastra intra in contact, care indeplinesc urmatoarele criterii:

 • varsta peste 65 ani
 • domiciliul in municipiul Ploiesti
 • locuiesc singure sau persoana cu care locuiesc se afla in imposibilitatea de a acorda sprijinul necesar
 • necesita sprijin pentru realizarea activitatilor cotidiene.

5) Asociatia ‘’Viitorul Tinerilor’’

Obiectivul protocolului – stabilirea de programe si actiuni comune, in vederea sprijinirii tinerilor din municipiul Ploiesti, care implinesc varsta de 18 ani si sunt revocati din institutii specializate si a altor tineri ce se afla intr-o situatie de risc social.

6) Asociatia Nationala a Surzilor – filiala Prahova

Obiectul protocolului il constituie respectarea si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prin asigurarea prezentei psihologului-interpret al limbajului mimico-gestual in relatia cu beneficiarii serviciilor de asistenta sociala.

7) Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Prahova

Scopul colaborarii este intarirea gradului de siguranta sociala in municipiul Ploiesti, scaderea riscului de a mai comite infractiuni si prevenirea savarsirii de noi infractiuni in municipiul Ploiesti, reintegrarea in comunitate a persoanelor care au savarsit infractiuni.

8) Institutia Prefectului Judetului Prahova, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului Prahova, Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova, Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova, Autoritatea de Sanatate Publica Prahova si Organizatia Umanitara Concordia – Filiala Aricestii Rahtivani

Scopul protocolului consta in conlucrarea partilor si mobilizarea tuturor resurselor acestora in vederea operationalizarii echipei intersectoriale locale pentru combaterea exploatarii copiilor prin munca, precum si in vederea monitorizarii celor mai grave forme de munca a copiilor.

9) SC Clinica Medicala Hipocrat 2000 SRL

Contract de colaborare incheiat intre Municipiul Ploiesti si SC Clinica Medicala Hipocrat 2000 SRL.

Obiectul contractului: realizarea in comun a unor activitati cu caracter medical de utilitate publica pentru municipiul Ploiesti, in spatiul cu destinatie de laborator radiologie si imagistica medicala,situat in Ploiesti, Bdul Independentei nr.14.

Clinica efectueaza LUNAR un set de analize medicale, pentru un numar de 150 de persoane cu venituri reduse:

 • hemoleucograma;
 • glicemie;
 • colesterol;
 • examensumar de urina
 • trigliceride
 • TGO
 • TGP

Serviciul Protectia Persoanelor in Dificultate intocmeste listele cu persoanele care se incadreaza, pentru a beneficia de aceste analize si totodata elibereaza formularele catre persoanele indreptatite.

10) Fundatia ’’Constantin si Elena’’

Contract de colaborare incheiat intre Municipiul Ploiesti prin Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, SC Hale si Piete SA si Fundatia ’’Constantin si Elena’’

Obiectivul contractului– asigurarea functionarii cantinei pentru deservirea unui numar de pana la 220 persoane aflate in evidentele Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti.