Legea nr.477 din 2004 – privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

Legea nr.448 din 2006 privind protectia persoanelor cu handicap

Legea nr.284 din 2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Legea nr.188 din 1999 privind Statutul functionarilor publici

Legea nr.76 din 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj, stimularea fortei de munca

Legea nr.53 din 2003

Legea nr.7 din 2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici

HOTARARE nr. 286 din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale

HG nr.611 HG nr.500 din 2011 privind Registrul general de evidenta a salariatilordin 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici