Date de contact:

 • Adresa: Piata Eroilor Nr.1A, Ploiesti
 • Telefon: 0244 527 191 interior 135, 137, 138
 • Fax: 0244 527 192
 • Email: att@asscploiesti.ro

Program de lucru cu publicul:

 • Luni: 08:30 – 12:00
 • Marți: 12:00 – 16:30
 • Miercuri: 08:30 – 12:00
 • Joi: 12:00 – 18:30
 • Vineri: 08:00 – 12:00

Personalul Serviciului:

 • Chiva Daniela Simona – Sef Serviciu
 • Balan Elena – consilier
 • Cilibiu Marilena – consilier
 • Dobre Liliana – consilier
 • Lungu Daniela – consilier
 • Manolache Cristina – consilier
 • Matache Margareta – consilier
 • Minca Emilia – consilier
 • Stoica Ecaterina – consilier

I. Activitatea juridica

este asigurata de sef serviciu CHIVA DANIELA SIMONA, si se concretizeaza in principal in:

a) asigura reprezentarea Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti in fata instantelor judecatoresti;
b) analizeaza oportunitatea si legalitatea formularii cererilor de chemare in judecata cat si a cailor de atac impotrivahotararilorpronuntate;
c) formuleaza intampinari, invoca exceptii, propune probe, depune concluzii scrise, note de sedinta in dosarele in care Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti este citata;
d) solicita legalizarea si investirea hotararilor judecatoresti;
e) intocmeste dosarele in vederea executarii silite;
f) acorda consultanta juridica tuturor compartimentelor din cadrul Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti;
g) acorda consultanta juridica reprezentantilor legali ai Asociatiilor de Locatari – din imobilele cu statut de locuinte sociale care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiesti;
h) vizeaza pentru legalitate contractele pe care institutia le incheie cu terti;
i) participa la comisii de licitatii sau alte comisii, in baza dispozitiilor directorului executiv;
j) solutioneaza petitiile, cererile, adresate serviciului;
k) raspunde in scris la notele interne, transmise serviciului.

II.Autoritatea tutelara

1. Asigura aplicarea prevederilor Codului Civil, astfel :

 • monitorizeaza si decide cu privire la exercitarea tutelei privind bunurile minorului ;
 • la solicitarea notarului public numeste curator special care va asista/ reprezenta minorul la incheierea actelor de dispozitie sau la dezbaterea procedurii succesorale;
 • realizeaza anchete psihosociale la solicitarea instantei de tutela si a notarilor publici, pentru:

a) exercitarea autorităţii părinteşti;
b) stabilirea locuinţei minorului în mod statornic la unul dintre părinţi;
c) stabilirea contribuţiei părinţilor la întreţinerea minorilor;
d) stabilirea modalităţii de desfăşurare a legăturilor personale cu minorii;

2. Asigura aplicarea prevederilor Codului Penal si Codului de Procedura Penala , astfel:

 • intocmeste anchetele sociale solicitate de instantele judecatoresti, privind solicitarile de intrerupere sau amana reexecutare pedeapsa a persoanelor condamnate;
 • intocmeste anchete sociale la cererea unitatii sanitare de specialitate, in vederea expertizarii psihiatrice a minorului.

3. Asigura aplicarea prevederilor Legii nr. 272/2004 – privind protectia si promovarea drepturilor copilului, astfel:

 • monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrative teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevanteş;
 • realizeaza activitatea de prevenire a separarii copilului de familia sa;
 • identifica si evalueaza situatiile care impugn acordarea de servicii si prestatii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa;
 • asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • inainteaza propuneri primarului, in cazul in care este necesara luarea unei masuri de protective speciala in conditiile legii;
 • urmareste evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protective speciala si a fost reintegrat in famila sa;
 • monitorizeaza relatiile personale cu copilul pentru o perioada de pana la 6 luni, la cererea parintelui la care nu locuieste in mod statornic copilul, in cazul in care parintele la care locuieste copilul impiedica sau afecteaza in mod negative legaturile personale ale copilului cu celalalt parinte, prin nerespectarea programului stabilit de instant sau convenit de parinti;
 • inregistreaza notificarile parintilor care exercita singuri autoritatea parinteasca sau la care locuieste copilul, in cazul in care urmeaza sa plece la munca in strainatate;
 • colaboreaza cu Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si transmit acesteia datele solicitate din acest domeniu.

4. Asigura punerea in aplicare a prevederilor Ordinului nr. 219/2006 – privind activitatile de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate, astfel:

 • efectueaza activitati de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate;
 • intocmeste un raport de evaluare initiala pentru fiecare copil identificat, si daca este cazul intocmeste planul de servicii, in vederea prevenirii separarii copilului de familia sa;
 • sesizeaza directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in cazul in care se impune instituirea unei masuri de protective speciala asupra copilului;
 • elibereaza DOVEZI catre Agentiile de Ocupare a Fortei de Munca pentru parintele/parintii care pleaca la munca in strainatate;

5. Aplicarea prevederilor legii nr.119//1996 privind actele de stare civila, modificata si completata prin legea nr.117/2006:

 • efectueaza demersurile necesare in vederea inregistrarii nasterii copilului gasit;
 • intocmeste referatele si dispozitiilor privinds tabilirea de nume si prenume pentru copiii parasiti sau gasiti si declararea nasteriilor la serviciul de stare civila;
 • tine legatura cu Directia Judeteana de Asistenta si Protectie a Drepturilor Copilului cu privire la cazurile de copii parasiti sau gasiti in unitatile sanitare.

6. Asigurarea aplicarii Legii nr. 17/2000 – privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, in sensul asistarii persoanelor varstnice in fata notarului public la incheierea actelor juridice de vanzare-cumparare, donatie sau imprumuturi cu garantii imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei varsnice.

7. Asigurarea dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 52/2011- pentru aprobare normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, prin realizarea anchetei sociale in situatia in care parintii copilului nu sunt casatoriti.

8. Asigurarea prevederilor Legii nr. 217/2003- pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, astfel:

 • conlucreaza cu organizatiile de cult, organizatiile neguvernamentale, precum si cu oricare alte personae fizice sau juridice implicate in actiuni caritabile in ceea ce priveste violenta in familie.

9. Asigura aplicarea Hotararii Guvernului nr. 1252/2012 – privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, astfel:

 • fundamenteaza si propune spre aprobare primarului diminuarea procentului contributiei parintilor/reprezentantilor legali;
 • realizeaza planul de servicii pentru copiii expusi riscului de separare de parintiilor inscrisi in unitatile de educatie anteprescolara;
 • realizeaza evident creselor existente in sistemul public si privat si a numarului de locuri disponibile;
 • colaboreaza permanent cu inspectoratul scolar judetean si autoritatea de sanatate publica a judetului;
 • comunica trimestrial directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului numarul de crese care functioneaza la nivel local si numarul de copii inscrisi.