Nr.
crt.
Denumire achiziţie Documentaţie atribuire Clarificări / Erate Atribuire Contestaţii / Alte observaţii


52 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SCULE SI MATERIALE PENTRU REPARATII
Anunt
Formular de Oferta
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 10.08.2018


51 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
RECHIZITE DE BIROU SI PRODUSE DE PAPETARIE
Anunt
Necesar Rechizite
Model Contract
Formular de Oferta
Anexa la Formular de Oferta
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 10.08.2018


50 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
PRODUSE NECESARE PENTRU REPARATII LA INSTALATIILE ELECTRICE, SANITARE, IGIENIZARI SI LA USILE DE LA BIROURI SI GRUPURI SANITARE
Anunt
Lista produse
Formular de Contract
Formular de Oferta
Anunt (versiunea 3)
Formular de Oferta (v.3)
SC DEDEMAN SRL
Valoare achizitie 14.045,43 lei fara TVA
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 02.08.2018 ORA 13.00
Termenul limita pentru depunerea ofertelor(versiunea 3): 10.08.2018 ORA 17.00


49 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE REVIZIE, INTRETINERE SI SERVICE PENTRU ECHIPAMENTELE DE AER CONDITIONAT
Anunt
Caietul de sarcini
Modele de Formulare
Formular de Contract
Lipsa oferte, reluare achizitie
Atribuita in SEAP
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 13.07.2018 ORA 10.00


48 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SISTEM ELECTRONIC PENTRU AUDIO CONFERINTA SI VIDEO PROIECTARE IN VEDEREA AMENAJARII SALII DE SEDINTE PENTRU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
Anunt
Fisa de Date
Caietul de sarcini
Modele de Formulare
Formular pentru Oferta
Formular de Contract
Proces Verbal deschidere oferte SC LITEMOTION SECURITY SRL
Contract nr. 11424/10.08.2018 in valoare de 121.729,24 lei fara TVA
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 16.07.2018 ORA 10.00

Deschidere oferte:
16.07.2018 ora 12.0047 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MATERIALE DE CURATENIE
ANUNT
Necesar mat. Lotul1+Lotul2
CONTRACT
Formular de ofertă
FORMULAR OFERTA-ANEXA1
FORMULAR OFERTA-ANEXA2
Raspuns clarificari 1  Raspuns clarificari 2 Atribuita prin SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor : 30.05.2018 ORA 15.50


46 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE MENTENANTA  ECHIPAMENTE IT SI RETEA ASSC PLOIESTI
ANUNT
CAIET DE SARCINI    CONTRACT SERVICII   FORMULARE SERVICII
SC LITEVISION CONSULT SRL
Contract nr. 7834 /08.06.2018
Valoare achizitie 27993,00 lei fara TVA
Termenul limita pentru depunerea ofertelor : 24.05.2018 ORA 10.00


45 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
Furnizare si montaj dispozitive din cadrul instalatiei de pompare
Anunt
Caiet de sarcini
Formular Contract
 Atribuita prin SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor in SICAP: 07.05.2018


44 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
Servicii de mentenanta platforma ridicatoare
Caiet de sarcini  Atribuita prin SEAP


43 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
Servicii de mentenanta lifturi
Caiet de sarcini  Atribuita prin SEAP


42 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de stingere a incendiilor
Caiet de sarcini – 5 loturi  Atribuita prin SEAP


41 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MATERIALE AUXILIARE BOILER – CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST
Lista materiale  Atribuita prin SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 12.03.2018


40 PROCEDURĂ PROPRIE
SERVICII PAZA
Anunt
Caiet de sarcini
Fisa de Date
FormulareACORD CADRU si CONTRACT SUBSECVENT
Raspuns clarificari servicii paza 1
PV deschidere oferte
Acord-cadru de servicii nr. 5869/26.04.2018 incheiat cu urmatorii trei ofertanti, pe baza tarifelor ora paza (lei fara TVA) prevazute in cadrul Formularelor de oferta:
1. S.C. DIRECTOR SPECIAL TROOPS – DST S.R.L. – 10,95 lei, locul I;
2. ASOCIEREA S.C. ROMOLD SECURITY S.R.L. – S.C. ROMOLD S.R.L. – 11,99 lei, locul II;
3. S.C. SGPI SECURITY FORCE S.R.L. – 12,73 lei, locul III.
Contract subsecvent de servicii nr. 5870/26.04.2018 incheiat cu S.C. DIRECTOR SPECIAL TROOPS – DST S.R.L., cu pretul de 48.092,40 lei fara TVA, pentru perioada 01.05.2018-30.06.2018.
Data limita depunere oferte:
26.03.2018, ora 11.00
Deschidere oferte:
26.03.2018 ora 12.00


39 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MATERIALE PENTRU REPARATII INSTALATIE AR/AC CANTINA SOCIALA
Lista materiale Atribuita prin SEAP Termenul limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 26.02.2018


38 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII DE PROIECTARE LUCRARI REFACERE HIDROIZOLATIE DEGRADATA PARTER-SUBSOL, CU READUCEREA FINISAJELOR LA STAREA INITIALA, TERASA PARTER IMOBIL ASSC PLOIESTI SITUAT IN PIATA EROILOR, NR. 1A
Anunt
Caiet de Sarcini
Fisa de Date
Formulare
Formular-cadru Contract
Clarificari
PV deschidere oferte
Contract de prestari servicii nr. 4990/11.04.2018 incheiat cu S.C. ROYAL LIFE DESIGN S.R.L.,
cu pretul de 13.278 lei fara TVA.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 28.02.2018, ora 11:00
Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 28.02.2018, ora 12:00


37 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
BOILER APA CALDA MENAJERA SI MATERIALE AUXILIARE
ANUNT SITE
Caracteristici boiler
Contract boiler
Atribuita prin SEAP Data limita depunere oferte
15.02.2018
Evaluare oferte
16.02.2018


36 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SERVICII MEDICINA MUNCII
ANUNT SITE
CAIET DE SARCINI
Fisa de date
Model contract
FORMULARE
PV deschidere S.C. MEDICAL CENTER GRAL S.R.L.  Ploiesti ,Str.Cuza Voda, nr. 6, Bl. A8, Omnia , etaj P+S Ctr. servicii nr. 1387/29.01.18 , pretul de 26.043,00 lei  determinabil pe parcursul executarii contractului pe baza tarifelor unitare  din oferta financiara Data limita depunere oferte
08.01.2018, ora 16:00
Data deschidere oferte
09.01.2018, ora 10:00


35 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SISTEM DE DEGIVRARE IMOBIL CAMIN DE BATRANI PLOIESTI
Anunt
Caiet de sarcini
Fisa de date
Model Contract
Modele de Formulare
PV deschidere oferte S.C. RIVOV S.R.L.
Contract de lucrari nr. 18315/22.12.2017,
pretul de 14.341,43 lei fara TVA
Data limita depunere oferte
04.12.2017, ora 11:00
Data deschidere oferte
04.12.2017, ora 12:00


34 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
UNIT DETAR SI APARATURA STOMATOLOGICA
Anunt
Caiet de sarcini
Model Contract
Modele de Formulare
Anunt atribuire Data limita depunere oferte
28.11.2017, ora 16:00


33 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
INSTALARE COMPONENTE SISTEM CONTROL ACCES IMOBIL PIATA EROILOR NR. 1A
Anunt
Caiet de sarcini
Fisa de date
Model Contract
Modele de Formulare
PV deschidere oferte Data limita depunere oferte
28.11.2017, ora 9:00
Data deschidere oferte
28.11.2017, ora 9:15


32 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
COPIATOR PROFESIONAL
Anunt
Caracteristici tehnice
Model Contract
Modele de Formulare
Data limita depunere oferte
22.11.2017


31 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MEDICAMENTE CABINETE DE MEDICINA GENERALA
Anunt
Caiet de sarcini
Model Contract
Modele de Formulare
Decalare termen depunere oferte
Clarificari
Anunt de atribuire Data limita depunere oferte
06.11.2017


30 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MOBILIER/INSTRUMENTAR MEDICAL CABINETE DE MEDICINA GENERALA
Anunt
Caiet de sarcini
Modele de Formulare
Model Contract
ANUNT ATRIBUIRE ACHIZITIE Data limita depunere oferte
27.10.2017


29 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
SISTEME PC, LAPTOPURI SI IMPRIMANTE MULTIFUNCTIONALE
Anunt
Caiet de sarcini
Modele de Formulare
Model Contract
Clarificare
Clarificare 2
Data limita depunere oferte
27.10.2017


28 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MATERIALE SANITARE SI CONSUMABILE MEDICALE STOMATOLOGICE
Anunt
Caiet de Sarcini
Modele de Formulare
Model Contract
Anunt de atribuire Data limita depunere oferte
27.10.2017


27 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
MEDICAMENTE SI PRODUSE STOMATOLOGICE
Anunt
Caiet de Sarcini
Modele de Formulare
Model Contract
ANUNT ATRIBUIRE ACHIZITIE Data limita depunere oferte
27.10.2017


26 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
INSTRUMENTE SI DISPOZITIVE DENTARE SI DE SUBSPECIALITATE
Anunt
Caiet de Sarcini
Modele de Formulare
Model Contract
ANUNT ATRIBUIRE ACHIZITIE Data limita depunere oferte
27.10.2017


25 ACHIZIȚIE DIRECTĂ
LUCRARI DE AMENAJARE SPATII A.S.S.C.
ANUNT
FORMULARE
FORMULAR CONTRACT
S.C.ROMCONSTANT IMPEX GHEORGHE STANICA S.N.C.
Str. Independentei nr.132, Băicoi
Data limita depunere oferte
16.10.2017 ora 13:00


24 ACHIZITIE DIRECTA
SERVICII DE REVIZIE INTRETINERE SI SERVICE PTR. ECHIPAMENTELE SISTEMELOR DE INCALZIRE EXISTENTE IN IMOBILELE CANTINEI SOCIALE SI CENTRULUI SOCIAL DE URGENTA
ANUNT
FORMULARE
FORMULAR CONTRACT
CAIET SARCINI
ANUNT SEAP
S.C. STICONSTRUCT 2000 S.R.L.
Contract de servicii nr. 13807/04.10.2017. Preţul este determinabil pe parcursul executarii contractului, in limita valorii estimate de 1.078 lei fara TVA. Act aditional nr. 1/26.10.2017 achizitie lucrari de reparatii in valoare de 341 lei fara TVA
Data limita depunere oferte
26.09.2017 ora 10:00
Ofertele se transmit pe email achizitii@asscploiesti.ro si se publica in SEAP


23 ACHIZITIE DIRECTA
SERVICII DE INTRETINERE,
REPARATII SISTEME DE DETECTIE SI STINGERE INCENDII
Anunt
Caiet de sarcini
Fisa de date
Model Contract
Modele formulare
Raspuns la clarificari
PV deschidere oferte
S.C. SINVEX MULTISERVICE S.R.L.
Str. Gageni nr. 92A, Ploiesti
Data limita depunere oferte
15.09.2017 ora 10:00
Data deschidere oferte:
15.09.2017 ora 12:00


22 ACHIZITIE DIRECTA
SISTEM DE CONFERINTA SI VOTING
SALA DE CONSILIU
ANUNT DEPUNERE OFERTECAIET DE SARCINIFISA DE DATEFORMULAR CONTRACTFORMULARE Proces-Verbal deschidere oferte
Prelungire temen de evaluare a ofertelor
Procedura de achizitie publica anulata in temeiul prevederilor art. 212,alin. (1), lit.c)din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in lipsa fondurilor bugetare alocate pentru aceasta investitie Data limita depunere oferte
31.08.2017 ora 12:00 .
Data deschidere oferte:
31.08.2017 ora 14:00 .


21 ACHIZITIE DIRECTA
SISTEM DE CONFERINTA SI VOTING SALA DE CONSILIU
Anunt
Caiet de sarcini
Fisa de date
Modele de formulare
Draft Contract
Lista echipamente si accesorii
Raspuns clarificari
Fisa de date
actualizata
19.08.2017
 ADRESA_ANULARE_ACHIZITIE SISTEM DE SISTEM DE CONFERINTA SI VOTING SALA SEDINTE Data limita depunere oferte
(Termen prelungit)
30.08.2017 ora 10:00
Data deschidere oferte:
30.08.2017 ora 11:00


20 ACHIZITIE DIRECTA
SERVICII DE INTRETINERE,
REPARATII SISTEME DE DETECTIE SI STINGERE INCENDII
Anunt
Caiet de sarcini
Fisa de date
Model Contract
Modele formulare
Proces Verbal deschidere oferte Anunt anulare procedura LOT 1,2,3,4 Data limita depunere oferte
11.08.2017 ora 10:00
Data deschidere oferte:
11.08.2017 ora 12:00


19 ACHIZITIE DIRECTA
MATERIALE PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE
Necesar materiale Atribuita prin SEAP Data limita depunere oferte in SEAP 02.08.2017cf.MC0008168


18 ACHIZITIE DIRECTA
SERVICII DE MENTENANTA STANDARD PLANIFICATA, MENTENANTA CORECTIVA SI INTERVENTII IN CAZ DE AVARII PENTRU INSTALATIILE SISTEMULUI DE INCALZIRE-RACIRE CE APARTIN IMOBILULUI SITUAT IN PLOIESTI, PIATA EROILOR, NR. 1A.
Anunt
Fisa de date
Caiet de sarcini
Model contract
Modele formulare
Proces Verbal deschidere oferte S.C. VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L.
Preţul contractului este determinabil pe parcursul executarii acestuia, in limita valorii estimate de 58.823,53 lei fara TVA.
Act aditional nr. 1 / 20.09.2017 la contract nr. 11543 /24.08.2017 – Achizitie lucrari reparatii in valoare de 986,60 lei fara TVA.
Data limita depunere oferte
01.08.2017 ora 10:00
Data deschidere oferte:
01.08.2017 ora 12:00


17 ACHIZITIE DIRECTA
Lucrari Cantina Sociala
Anunt
Fisa de date
Caiet de sarcini
Model contract
Modele formulare
Poces Verbal deschidere oferte
Clarificare documentatie atribuire
Prelungire perioada elaborare oferte
S.C. AVRIL S.R.L.
cu o propunere financiara de 146.245,22 lei fara TVA.
Act aditional nr.1/02.10.2017:
– s-a majorat pretul contractului cu suma de 14.707,57 lei fara TVA,respectiv la suma de 160.952,79 lei fara TVA;
– s-a prelungit termenul de executie a lucrarilor pana la data de 20.10.2017.
Data limita depunere oferte
24.07.2017 ora 12:00
Data deschidere oferte:
24.07.2017 ora 14:00


16 PROCEDURA INTERNA PROPRIE
Servicii de Medicina Muncii
Anunt
Caiet de sarcini
Model contract
Modele formulare
Clarificari
Proces Verbal
deschidere oferte
S.C. IDS LABORATORIES S.R.L.
Sos. Erou Nicolae Iancu nr.93/3, Voluntari
Data limita depunere oferte:
29.06.2017 ora 10:00


15 PROCEDURA INTERNA PROPRIE
Servicii de Formare Profesionala
Anunt
Fisa de date
Caiet de sarcini
Model acord-cadru si contract subsecvent
Modele formulare
Clarificari 1
Clarificari 2
Clarificari 3
Proces Verbal
deschidere oferte

Proces Verbal de completare
a PVDO
Acord-cadru cu promitentii-prestatori:
< 1 >
SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL.
in asociere cu
ASOCIATIA EUROEDUCATIA
< 2 >
SC CERTIND SA
< 3 >
CENTRUL DE CONSULTANTA SI STUDII EUROPENE SRL.
< 4 >
SC FAXMEDIA CONSULTING SRL
< 5 >
SC MODULE QUALITY CONSULTING SRL
< 6 >
SC SARAL EXPERT CONSULT SRL
< 7 >
SC ARGO PROFESSIONAL TRAINING SRL-D
Data limita depunere oferte:
27.06.2017 ora 12:00
Data deschidere a ofertelor:
27.06.2017 ora 14:00


14 PROCEDURA INTERNA PROPRIE
Servicii de perfectionare profesionala
PROCEDURA ANULATA Achizitia se va relua dupa revizia documentatiei de atribuire


13 ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CANTINA SOCIALA
Lista produse   22-28.05.2017 Atribuita prin SEAP


12 ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CAMIN DE BATRANI
Lista produse 17.05.2017 Atribuita prin SEAP


11 ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CANTINA SOCIALA
Lista produse 15-21.05.2017 Atribuita prin SEAP


10 ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CANTINA SOCIALA
Lista produse 08-14.05.2017 Atribuita prin SEAP


9 ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CAMIN DE BATRANI
Lista produse 10.05.2017 Atribuita prin SEAP


8 ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CANTINA SOCIALA
Lista produse 02.05.2017 Atribuita prin SEAP


7 ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CAMIN DE BATRANI
Lista produse 03.05.2017 Atribuita prin SEAP


6 ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CAMIN DE BATRANI
Lista produse Atribuita prin SEAP


5 ACHIZITIE DIRECTA
Servicii de Mentenanta Retea Calculatoare
Anunt de participare, Caiet de Sarcini
Model Formulare (editabile)
PV deschidere oferte S.C. LITEVISION CONSULT S.R.L.
Str. Soldat Erou Arhip Nicolae nr.10, Ploiesti
Data limita 20.04.2017 10:00


4  PROCEDURA INTERNA PROPRIE
Servicii de Paza
Anunt, Caiet de Sarcini
Formulare
Erata
PV deschidere oferte S.C. SGPI SECURITY FORCE S.R.L.
Str. Bardului nr.4, Sector 4, Bucuresti
Data limita depunere oferte
14.04.2017 10:00


3 ACHIZITIE DIRECTA
PRODUSE ALIMENTARE CANTINA SOCIALA SI CAMIN DE BATRANI
Lista produse Camin de Batrani
Lista produse Cantina Sociala
Atribuita prin SEAP


2 Servicii tipografie Invitatie de participare ANULATA


1 Servicii RSTVI Invitatie servicii RSVTI
Caiet de sarcini servicii RSVTI
SC EMVIROQ CONSULTING SRL